Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2010

Nech minulost odplynout

31. prosince 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže jsi již udělal(a) krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal(a) za sebou. Prostě očekávej tu nejkrásnější budoucnost a hleď, jak nastává. Nech vše staré za sebou, vše již skončilo. Buď vděčný(á) za lekce, kterých ses naučil(a) a za zkušenosti, kterých jsi nabyl(a) a které ti pomohly vyspět a umožnily ti hlubší porozumění, ale nikdy se nesnaž na nich ulpívat. To, co na tebe čeká, je mnohem, mnohem krásnější než to, co necháš za sebou. Když svěříš svůj život Mému vedení a řízení, jak by mohlo cokoli špatně dopadnou? To se může stát jen tehdy, když uděláš krok vpřed a pak jsi zvědav(a), zda jsi ho udělal(a) správně a dovolíš pochybnostem a obavám, aby se v tobě začaly hromadit. A pak zjistíš, že klesáš pod tíhou svého rozhodnutí. Nech tedy minulost odplynout a vykroč vpřed se Srdcem naplněným Láskou a vděčností.

Žehnám roku 2011. S pokorou a Láskou v Srdci všem. Anna

Jedno nádherné místo na planetě

30. prosince 2010 v 22:01 MATKA ZEMĚ
S velkou radostí vkládám do galerie nádherné fotky
pro pohlazení vašeho Srdce poklidnou zimní krajinu Provodovských
kopců, které se dnes koupali v záplavě slunečních paprsku a já se
stala součástí toho všeho dění. Příroda a všechny bytosti v ní, jsou
tak laskavé, milé a stále připravené pomáhat. Dnes jsem měla krásné
rozhovory. Matka Země je milující a vše nám s Láskou poskytuje.
Přeji poklidně prožité poslední hodiny roku 2010. S Láskou Anna
Jeden krásný anděl pro vás....
Více fotek v galerii

Mé království v tobě

30. prosince 2010 v 9:58 Myšlenka Nového dne

Představuješ mé ruce a nohy. Musím působit v tobě a skrze tebe, aby se zjevily Mé zázraky a sláva.Musím tě použít, abys snesl(a) na Zem Mé království a vytvořil(a) nové nebe a novou Zemi.Dokud si neuvědomíš, že tě potřebuji, budeš dále jen naslouchat slibům
o zázračném novém nebi a nové Zemi, ale nespatříš je, nebudeš v nich žít a nepoznáš je v sobě ani kolem sebe.
Jaký smysl má snít o utopii? Musí se stát skutečností a tou se může stát, když ji začneš žít a přestaneš o ni jen mluvit.Vidíš-li tonoucího, není nic platné volat na něj rady z břehu. Musíš skočit za ním a vykonat něco pro jeho záchranu. Není moc užitečné číst o tom, jak vytvořit nové nebe a novou Zemi, nebo se o tom učit. Musíš v nich začít žít a uskutečňovat je již nyní.

Nahlédnutí do Nové reality

28. prosince 2010 v 14:41 Skutečný mír je uvnitř

Mistryně Kwan Yin - Nahlédnutí do nové reality

Spousta lidí hledá krásu a inspiraci ve své fyzické realitě, aby mohli pozvednout svoje srdce a projevovat radost, avšak tu nejkrásnější a nejosvícenější energii, na kterou kdy můžete narazit, nesete uvnitř sebe.
Z hloubi duše rozprostírám ke všem své božské a posvátné pozdravy, přináším energii radosti a blaženosti, abych prosvětlila a projasnila váš den a vaši energii. Žádám vás, abyste nevzhlíželi k nebi proto, abyste se tam podívali na Stvořitele a mocný zdroj Lásky, ale abyste přenesli zaměření celého svého bytí a celého svého cítění do hloubi své duše. Když se budete dívat s odvahou, otevřenou a jasnou myslí a se silou svého záměru, zpozorujete kouzelné nebe, nebe, které existuje uvnitř vás.

Spousta lidí hledá krásu a inspiraci ve své fyzické realitě, aby mohli pozvednout svoje srdce a projevovat radost, avšak tu nejkrásnější a nejosvícenější energii, na kterou kdy můžete narazit, nesete uvnitř sebe. Toto vědomí, tyto vibrace a energie proudí ve vaší krvi, ve vašich kostech, kůži a svalech. Je přítomná ve vaší mysli a emocích a dává vám jemná znamení, tato energie na vás možná hlasitě hvízdá, ovšem pokud se rozhodnete ignorovat její přítomnost, tak ji možná nikdy neuslyšíte, neuvidíte a nepocítíte její krásu. Energie, o které hovořím, je přítomnost Boha ve vás.
Pokud byste analyzovali každou vášnivou touhu, kterou máte, uvědomili byste si, že nejryzejším záměrem této touhy je posílit vaše spojení se Stvořitelem. Můžete si například přát žít v nádherném domě obklopeném hojností a nádherou, není tohle přání touhou být obklopení krásou a láskou Stvořitele, cítit bezpečí a ochranu, které tato láska Stvořitele nabízí? Je důležité si uvědomit, že naše hmotná přání někdy vyjadřují spoustu tužeb a potřeb, které máme spirituálně. Spousta přání se rozšiřuje zpět do přání cítit úplné a absolutní spojení a napojení ke Stvořiteli. Lidstvo často vyjadřuje svoje lekce, učení a moudrost prostřednictvím svých fyzických životů, když si začneme být vědomi svých myšlenek, potřeb a přání, začneme objevovat více o našich rozpoloženích mysli, přesvědčeních a o našem chápání. Projevení našich duchovních potřeb ve skutečnosti vnese do naší fyzické reality rovnováhu, krásu, lásku a hojnost s vynaložením minimálního úsilí. Je nezbytné tohle sami sobě často připomínat, když zápasíte s nějakým hmotným problémem, dopřát sami sobě čas porozjímat o spirituálních příčinách nebo potřebách týkajících se daného problému. Jestliže sami sobě dovolíte dát tohle do pořádku a napomoci svému duchovnímu bytí a své duši, aby mohla obdržet to, po čem touží, tak potom se často většina hmotných problémů jednoduše rozřeší, protože došlo k pochopení lekcí a poučení se z nich. Je to podobné jako jít ke kořeni tohoto problému.
Většina lidí vynakládá spoustu svého času a úsilí na vyživování svého fyzického těla a hmotné reality, avšak nyní nastal čas k vyživování vašeho spirituálního bytí a vaší duše, k poskytnutí lásky a světla vašemu posvátnému bytí, které jsou pro ně velmi potřebné, čas k podpoře a milování své posvátné stránky a k tvořivému projevování její energie a schopností. Když tak učiníte, umožníte svému duchovnímu Já rozkvést, což bude přirozeně vyživovat a zušlechťovat celé vaše bytí a celou vaši realitu. Lze to přirovnat k tomu, jako byste před sebou měli zahrádku, která potřebuje vaši pozornost, a dále také kůlnu plnou všeho možného zahradního náčiní a vybavení, které byste kdy mohli potřebovat, ale protože se bojíte jít do té kůlny anebo nemůžete nalézt sílu vůle k tomu, abyste objevili klíč, kterým byste si ji odemkli, potulujete se po zahradě a používáte cokoli, co najdete a co vám může pomoct. Samozřejmě byste mohli vykonat mnohem více, pokud byste byli schopní používat nářadí, které vám je dostupné. Jakmile začnete vyživovat své spirituální bytí a svoji duši, je to jako byste vešli do té kůlny a vybrali si ten nejvhodnější nástroj a tím umožnili, aby krása této zahrady vzkvétala více než si dokážete představit.
Pokud máte sklony jít na zahradu s tímto po různu posbíraným nářadím, je to podobné, jako byste se pokoušeli řešit hmotné problémy bez toho, aniž byste porozuměli jejich smyslu a účelu ve vaší realitě, protože když nehledáte na tom správném místě (tedy uvnitř sebe), možná na tyto problémy nikdy nenaleznete odpovědi.
Umím si představit, že se spousta lidí domnívá, že je pro ně obtížné dosáhnout svých spirituálních schopností a dovedností, protože nechápou jak na to, avšak vpravdě vše, oč vás žádám, je uvědomit si, že za každou hmotnou zkušeností, touhou a potřebou, existuje duchovní účel a smysl a zaměření se na tyto duchovní aspekty umožní vašemu hmotnému životu přijmout novou rovnováhu a prostřednictvím tohoto procesu se začnete napojovat na své spirituální já, vyživovat je a umožníte tak rozkvetení svých duchovních schopností a dovedností.
Uznání toho, že naše fyzické touhy a potřeby mohou poskytovat spoustu duchovního učení nám rovněž umožňuje začít vidět oddělení mezi pravdou Stvořitele a naší hmotnou skutečností, můžeme si všimnout, že některé aspekty našeho života nebo našich přesvědčení jsou jednoduše nepravdivé či nesmyslné a způsobené strachem, který v sobě udržujeme. Lidé vkládají svoji úplnou a absolutní důvěru do svých hmotných realit, věří tomu, že chodník, po kterém chodí, dům, ve kterém bydlí a jídlo, které jedí, je skutečné a pevné; je to právě tato jejich víra, která pohání jejich realitu. Pokud si začnete uvědomovat, že váš život a vaše energie jsou neomezené, že jste víc než můžete v současné době vidět, že máte obrovskou moc a úžasné schopnosti a že existuje svět a realita za hranicemi této Země, tak poté se vaše vědomí začne proměňovat a posouvat. Uvědomíte si, že jestliže věříte tomu, že můžete sami změnit hmotné energie, zkušenosti a situace a že nesete zodpovědnost za svoje činy a za svoji mysl, začne se realita kolem vás proměňovat. Čím více můžeme pozvednout svoje vědomí od fyzična naší reality, tím více začneme vidět pravdu, propojenou se světlem a láskou a včleňovat ji do naší reality, a tak objevovat realitu za hranicí fyzična naší Země, která je stejně tak skutečná a která nám poskytuje mnoho podpory a výživy. Začneme vidět realitu, která je fyzická a tu, která je spirituální čili založená na energii a cítění a budeme je nahlížet jako oddělené reality. Porozumění této oddělenosti nám umožní pochopit spoustu věcí a rozpoložení mysli, obzvláště strachu a negativity, které si v sobě držíme. Můžeme vykonat spoustu práce, když budeme na fyzickou realitu nahlížet ze spirituálního prostoru a naopak. Přijde čas, kdy oddělenost mezi fyzickým a spirituálním Já už dále nebude smysluplně sloužit a bude nutné integrovat obě tyto reality, bude to tehdy, když duše a spirituální bytí přijdou samy k sobě a budou se projevovat mnohem plněji, aby mohly povzbuzovat a podporovat nové zkušenosti a nové cesty růstu. Pokud duši dovolíme, aby převzala mnohem větší roli, tak budeme lidmi, kteří dovolí Stvořiteli, aby byl mnohem více přítomný v jejich realitě a současně lidmi, kteří se budou nacházet na Zemi. Když člověk plněji integruje přítomnost Stvořitele, jeho pohled na věci se velmi výrazně změní, mysl se stane klidnější a milující srdce umožní pravdivé vnímání reality, kterou Země nabízí.
Tohle je něčím, co si přeji pro vás pro všechny. K tomu, abyste se mohli mnohem více projevovat jakožto přítomnost Stvořitele, si můžete začít uvědomovat to, co od vás požaduje vaše spirituální bytí a vaše duše, naslouchat svému vnitřnímu hlasu a vyživovat tento aspekt vašeho bytí. Udržování si víry, že každá hmotná akce a zkušenost má určitý hmotný význam rovněž umožňuje posun v zaměření vaší mysli od hmotného rozměru vaší reality k duchovnímu rozměru vaší skutečnosti.
Je to téma k popřemýšlení a něco k čemu je potřeba se posadit, aby se to mohlo usadit ve vašem vědomí a aby to mohlo být plněji objevené vaší myslí.
Nabízím vám tento zdroj moudrosti jednoduše jako dar jedné duše pro druhou,
v lásce Stvořitele
Paní Kuan Jin


Zdroj: www.omna.org
Z anglického originálu pro http://kruhysvetla.blog.cz/, www.transformace.info a http://channeling.wbs.cz/ přeložila Lenka S.
Podmínky pro kopírování článku:
Tento článek je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdrojem textu a aktivním odkazem.

Přednášky a vědomé tvořivé meditace z cyklu "Doteky Nového Života"

28. prosince 2010 v 0:10 Doteky Nového Života

Transformace na planetě Zemi je již v plném proudu a každý z nás vnímá velké
změny, jak v přírodě tak i v sobě a kolem sebe. Tato proměna se týká všech
bytostí žijících na planetě Zemi bez rozdílu vyznání.

Jsem přesvědčena, že energie nejčistší Lásky, Světla a Jednoty, které k nám
proudí, nám pomáhají se rozpomenout kdo jsme a co je našim posláním.

Mnozí se domnívají, že již dosáhli pomyslného vrcholu a velmi snadno ustrnou
ve starých zajetých strukturách a systémech. Mohu vás ujistit, že toto je
teprve začátek něčeho velkolepého, něčeho - na co nejsou slova. Právě
prožitek každého otevřeného Srdce, dá poznat nekonečné možnosti lidské
bytosti. Tak jsme dokonalí a krásní.

Tímto vás všechny srdečně zvu na přednášky z cyklu "Doteky Nového Života"v centru ARKANA ul. TGM čp.1281 Zlín.

S sebou: pohodlné oblečení dle vlastní potřeby.

Vnímáte-li potřebu připojit se kesdílení Nového Života, pracovat na sobě
a pomáhat Matce Zemi jste vítáni. Pokud máte ve svém okolí spřízněné
duše, pošlete tuto informaci dál do prostoru.

Veškeré dotazy vám ráda odpovím. S přáním nádherných barevných
dnu se těším na setkání.
S Láskou všem Anna Vičánková
  
Rezervace na přednášku: channah12@seznam.cz tel: 777 339 159

Cena: přednášky - 180 Kč
           meditace   - 100 Kč

Pokud to budete hledat :o), mají zde mapku
www.centrumarkana.cz 

21.1.2011 .................. začátek 17:30 hod  "Doteky Nového života" - Vše je propojeno se vším
1. 2. 2011................... začátek 17:30 hod  "Doteky Nového Života" - přednáška
18.2.2011................... začátek 18:00 hod  "Doteky Nového Života" - Vědomá meditace
25.2.2011................... začátek 17:30 hod  "Doteky Nového Života" - přednáška
4. 3. 2011....................začátek 18:00 hod  "Doteky Nového Života" - Vědomá meditace

Paprsek slunce pro duši

22. prosince 2010 v 21:59 Jednoduchost života

 Paprsek slunce pro duši

-----------------------------------------------------

Když se Lucii narodil bratříček, začala naléhat na rodiče, aby ji s miminkem

nechali samotnou.

Rodiče se báli, že jako snad všechny čtyřleté děti může na bratříčka žárlit a že

by mu mohla ublížit.

Pro jistotu jí to nedovolili. Ale nezdálo se, že by na něj Lucie žárlila.

Byla na bratříčka velmi laskavá. Jen její prosby byly stále naléhavější.

Rodiče nakonec souhlasili.

Lucie, celá šťastná, běžela do pokoje, kde leželo miminko.

Samou radostí zapomněla pořádně zavřít dveře, a tak rodičům zůstala škvírka,

kterou mohli pozorovat,

co se uvnitř děje. Viděli, jak malá Lucie přišla k bratříčkovi, položila k němu

tvář a jemně mu povídá:

"Bratříčku, pověz mi, jaký je Bůh. Začínám to zapomínat."(Z knížečky od Bruno Ferrera)

Uč se přesahovat sebe sama

21. prosince 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Uč se přesahovat sebe sama, své vlastní síly a schopnosti, aby lidé kolem tebe viděli na vlastní oči, že Já působím v tobě a skrze tebe. Tak i ty duše, které nemají ve Mne žádnou víru a důvěru, Mne poznají, ne podle mnoha slov, ale podle názorného života. Nemůžeš Mě uznat jako svého vůdce a společníka ani zcela zasvětit život Mně a Mým službám, dokud nebudeš žít tímto způsobem. Musíš se odrazit ode dna a vyplout do hlubin neznáma v absolutní víře a důvěře, s vědomím, že se ti nic zlého nepřihodí, protože Já jsem s tebou. Nikdy se nedovíš, zda tomu všemu tak je, jestliže nebudeš chtít něco proto udělat. Přestaň předstírat jistotu a dovol Mi, abych ti ukázal, co se může stát, když se mi odevzdáš a dovolíš, abych převzal vedení a využil tě, jak si
přeji.

Harmonie

20. prosince 2010 v 19:17 Doteky Nového Života

Návrh na logo vizitky pro terapie a masáže. Název HARMONIE

Hledej Mé království

20. prosince 2010 v 18:59 Myšlenka Nového dne

Ze všeho nejdříve hledej Mé království, dávej Mě ve všem na první místo, a vše ostatní ti pak bude přidáno. Znáš tato slova, ale jak s nimi nakládáš? Žiješ podle nich? Dáváš ve svém životě přednost cestám Ducha? Má pro tebe čas strávený se Mnou o samotě větší hodnotu než cokoliv jiného? Přináší ti stav vnitřního ztišení potěšení, nebo se v něm cítíš spíše
nesvůj(á)? Chceš být stále něčím zaměstnán(a) a zdá se ti příliš obtížné ztišit tělo i mysl? Miliony lidí v dnešním světě nesnášejí ticho. Potřebují kolem sebe neustálý hluk a aktivitu. Neznají smysl přednostního hledání Mého království a nevědí, proč Mne mají ve svém životě klást na první místo. Jsou neklidní uvnitř i navenek. Pravím ti, chvíle míru a vnitřního ztišení, v nichž jsme pospolu, jsou v tomto světě zmatku velmi cenné. Vyhledávej je, nalézej je a setrvávej v nich.

Dopis člověku této doby

18. prosince 2010 v 22:18 Skutečný mír je uvnitř

Dopis člověku této doby

"Ať jsi kdekoli, obracím se k Tobě!
Zřejmě Tě to dost překvapilo, když jsem byla zrovna já tak povýšena, abych se na nejvyšších místech přimlouvala za Tebe, za Tvou rodinu a Tvůj národ, ba i za celou Zem jako příbytek celé všelidské rodiny. Tak náhle jsem se vynořila z odlehlých lesů a zapomenutých dob. Jenže já tady působím odedávna, a ne že bych najednou byla vytažena z nějakého zapadlého starého hradu. Divíš se, že nevíš nic o tom, že bych tu kdy byla s Tebou? Myslíš, že mě někdo jen tak vytáhl ze skrýše jako kejklíř králíka z rukávu? Jak bych tě přesvědčila? Stopy mé blahodárné působnosti jsou všude kolem Tebe. A dennodenně je jich víc. I ve Tvé rodině. Zvláště mezi dětmi a mládeží je znát můj neutuchající vliv.

Ať jsi kdokoliv, kladeš si jisté otázky. Kde se vzal takový úžasný zjev? Jak to přijde, že je mi tak nablízku právě tehdy, když jsem skoro na dně? Jakou mocí koná to, že právě mě, vyprahlou sušinku, tak osvěžuje? Je to snad nějaká lidová léčitelka či bylinkářka, která by mi přinášela úlevu snad zvláštními odvary a lektvary? Nebo snad vztahuje své bělostné ruce na moje nemocné příbuzné a známé, aby je podivným magickým způsobem vyléčila a osvěžila? Ba i ten, kdo uznává dokonalost mého zjevu a přímluvy, si klade otázku: Odkud se tu vzala taková dokonalost?
O mé pozemské pouti víš snad jen to, co zaznamenali kronikáři. Když se tedy uchovala moje památka, jsou k tomu zvláštní důvody.
Jsou to zázraky. A to nikoliv jen nějaké zázraky sporné, pochybné, poloviční a neurčité, nýbrž jasné, velkolepé a oslňující. Za mých pozemských časů nebyli lidé o nic lehkověrnější, ani vychytralejší než nyní. Sotva se někde přihodilo něco mimořádného, vyslechli si to a čekali, jak to dopadne. Zvláště když se to týkalo ženy, která byla jen ženou hradního pána a matkou několika dětí. Tentokrát šlo o takové zázraky, že o jejich pravosti nemohl nikdo pochybovat. Proto si mě lidé začali vážit. Když bylo nejhůře, vyhledávali mě.

Byla jsem jiná, zcela mimořádná. Nejen pro neobyčejné divy, které se mým prostřednictvím staly, nýbrž i pro způsob, jak jsem k tomu byla připravena.
Začne-li totiž, ať sebezbožněji vychovaná a sebectnostnější mladá žena hradního pána a matka čtyř dětí konat zázraky, je to jistě taková věc, že i osoba nadmíru uznalá nad tím zakroutí hlavou. Leckdo by si přál vykonat zázrak, zvláště v mých dobách mimořádné hrůzy a tísně. A pokud se někde mluvívalo o zázracích, bývaly to většinou zázraky pochybné a nejasné, připomínaující spíše působení zlého ducha.

První dojmy bývaly smíšené, provázené překvapením ne zrovna nejpříjemnějším. Jak už tomu bývá, raději se o tom příliš nemluvilo. Přesto úžas nad tím, že právě mně se dostalo tohoto vzácného a těžko vysvětlitelného vyššího nadání, byl značný. Někomu by se zdálo, že toto nadání bylo asi vyvážením nějakého mého přestálého utrpení. A kdekdo by hledal toto utrpení. Jenže stopy mého pozemského života byly vyšším řízením většinou zastřeny a smazány.
Víš, kde se můžeš dozvědět o mně něco přesnějšího? Nabízí se Ti v odkazu bílých bratří, ale i v jejich osudu v naší vlasti. Jsem přece duchovní dcerou svatého Dominika. Stala jsem se i sestrou bílých andělů, když jsem vstoupila do Třetího řádu. Bezpečně mohu říci, že největší světské utrpení mě stihlo až po smrti. To největší viditelné dílo, na jehož budování jsem se osobně podílela, totiž kláštery a chrámy dominikánů, propadly buď náhlé nebo pozvolné zkáze. Někdejší brněnský kostel sv. Michala, kde sloužili bílí bratři, býval nějakou dobu vydán napospas vládci světa. Vyšší dary, kterých se mi dostalo, byly zavaleny bezcenným brakem a znešvařujícím tkanivem nevážných dohadů. Moje skutečná krása byla stržena a nahrazena trapnou a truchlivou pochmurností, která Boží slávě vůbec neprospívala.
Přesto jsem už ve své době patřila mezi výkvět velkých žen, které donosily a odchovaly kulturní Evropu. Patřila k nim kněžna Ludmila, Anežka Česká, Markéta Skotská, Gertruda Uherská a její matka Hedvika.
Můj život a celá moje bytost jsou obestřeny tajemstvím. Z něho mocně, ale nepochopitelně září zázračné činy. Přesto jsou zde jisté stopy. Po nich mě můžeš vysledovat. Co myslíš? Zkusíš po nich jít a bedlivě pátrat? Nedej se svést vlastní unáhleností! Předně sleduj ty stopy, které můžeš vyčíst i z těch skromných zpráv o mém životě, o životě mých rodičů, sester, manžela a dětí, jakož i o tom, co jsem vykonala pro mé bílé bratry a sestry. Nepřehlédni ani ty stopy, které neobyčejně jasně září z ostatních zázračných činů, které se přes moji maličkost šíří všemi směry ve Tvé době.

Ani netušíš, kdy jsem vlastně začala pomáhat Pánu konat zázraky, ani v jakém pořadí jsem to dělala. Pokud se Ti zdá, že Pán koná skrze mne divy jako štědrý dárce vyššího nadání, a že by si za to nebyl dal platit chatrným zdravím a krátkou pozemskou poutí, potom nezapomeň na to, jak se zachoval k oběti spravedlivého mládence Ábela a k oběti patriarchy Abraháma. Jistě miloval oba, ale od druhého oběť nepřijal, kdežto od prvého přijal jak oběť, tak život. A takový květ čistého srdce, jakým jsem byla, se neponechává na světě dlouho. O tom, jak vzácná a drahocenná v očích Páně byla zástava mého života, svědčí nejen počet, nýbrž i velikost zázraků. Bylo mezi nimi i patero vzkříšení mrtvých. Většina těch zázraků se týká dětí, dívek a žen. To by se dalo vysvětlovat tak, že děti, dívky a ženy měly ke mně jako k mladé mamince blíže než muži. I vzkříšení mrtvých se týká jednoho dítěte a jedné dívky. Zato je důležité čtvero uzdravení kněží.

A přitom - světe, div se! - byly to právě duchovní osoby, které posuzovaly takové zázraky, připouštěly je či zamítaly. Jistě byly nedůvěřivé vůči každému rozhlašovanému novému zázraku. A najednou tohle! Nějaká žena světského stavu začne uzdravovat i osoby stavu duchovního, skutečně vysvěcené kněze. A kdybych byla uzdravovala třeba i kněze, ale aspoň z nějakých běžných, třeba i težkých nemocí! Jenže já jsem uzdravovala i kněze pomatené. A to jsem byla jen žena světského stavu, a nadto i mladá, a podle mého manžela, ne zrovna ošklivá.

Kromě zázračných uzdravení se stále rozhojňuje počet se mnou spjatých zázraků ohledně záchrany rozbitých manželství a rozvrácených rodin. Možná se ještě víc divíš, odkud se vynořuje tak skvělý nebeský zjev.
Tajemství toho, jak jsem se dostala do úžasné nebeské společnosti, by Ti poněkud poodhalil také blažený Česlav, který byl mým duchovním vůdcem, ale i duchovní odkaz ostatních mých bílých bratří a sester.

Jdi s radostí a láskou Kristovou!"

Tvoje milující Zdislava


Z knížečky Dopisy z Lemberka přepsal jako předvánoční poselství pro své bližní Jaroslav
12/2010

Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz
Děkuji

Uvolni se a nelezneš onen mír Srdce a mysli

10. prosince 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Neztrácej čas a energii tím, že sebou budeš mrskat jako ryba na suchu a obviňovat za své podmínky a okolnosti někoho jiného. Prostě věz, že vše je v tvých rukou. Vše můžeš napravit sám(a) bez pomoci kohokoli jiného, když si uděláš čas k nalezení vnitřního klidu a ticha a počkáš na Mě. Nic před tebou nezůstane skryto, když budeš hledat, když Mi vše předložíš a když se budeš sám(a) snažit konat jen a jen Mou vůli. Jen když se naučíš ztišení, poznáš, jaká je Moje vůle. Nesnaž se o to příliš houževnatě, nech věci plynout, uvolni se a nalezneš onen mír Srdce a mysli, který otevírá všechny dveře a odhaluje světlo pravdy. Shledáš, že dosáhneš mnohem víc, jestliže se dokážeš uvolnit a vložit vše do Mých rukou. Potom velmi tiše čekej na Mne a nech věci plynout volně a přirozeně, bez jakékoliv snahy tvé strany a umožníš jim tak dospět k pravé dokonalosti.

Vstup do nového dne v harmonii

9. prosince 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vykročení do nového dne vyžaduje, aby ses brzy po probuzení ztišil(a) a naladil(a), ještě než tvou mysl zasáhne zmatek denních událostí. Tvůj život je jako čisté plátno, bez poskvrny. Nechť jsou tvé první myšlenky po probuzení velmi jasné a určité. Nechť jsou plny Lásky, inspirace a očekávání toho nejlepšího, co ti dnešek může přinést. Budeš se nacházet
ve velmi tichém, vnímavém a citlivém stavu. V tomto stavu budeš schopen(a) řídit aktivitu své mysli na nejvyšší a nejvytouženější úrovni. Vstup do nového dne připraven(a) na to, že vše, co podnikneš, se vydaří co nejlépe. Krok za krokem budeš sledovat, jak se pro dnešní den i pro tebe odvíjí dokonalý plán. Včerejšek je za tebou, nový a skvělý den je před tebou a ty jsi v harmonii s celým životem.

Kolikrát během dne si na Mne vědomě vzpomeneš?

8. prosince 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Kolikrát během dne si na Mne vědomě vzpomeneš? Kolikrát během dne rozpoznáš Moji ruku v tom, co se děje a vzdáš mi díky. Najdi si dnes čas a pokus se zůstat ve spojení se Mnou. Z počátku se ti to nebude zdát snadné, protože budeš bloudit po různých bočních cestách života a ani jedna prostá myšlenka na Mne nevstoupí po delší čas do tvého vědomí. Abys s tím mohl(a) začít, musíš se naučit navracet své vědomí ke Mně a zastavit jeho bezcílné bloudění. Když však vytrváš, budeš si Mě postupně uvědomovat stále více a více. Naučíš se žít , jednat a existovat ve Mně a poznáš význam naši jednoty. Shledáš, že nejsme odděleni, že Já jsem v tobě a ty ve Mně, že jsme jedno.

SVĚTLO NADĚJE

7. prosince 2010 v 19:57 Doteky Nového Života

Krásný večer všem,
s velkou radostí Vám oznamuji, že jsem včera slavnostně otevřela svůj obchůdek, který se jmenuje  
S V Ě T L O   N A D Ě J E  ... na ulici Sokolská 483 ve Zlíně
(je to hned vpravo ještě před první světelnou křižovatkou u sokolovny, vedle je kadeřnictví)

Obchůdek je a bude především oázou klidu a pohody v dnešní uspěchané době; místem pro zastavení se...

Kromě Světla Naděje tady najdete vše, co se týká: 
esoteriky (léčivé kameny, knihy, karty, vonné tyčinky, svíčky, andělíčky) a
aromaterapie (vonné oleje, esenciální oleje, aromalampy, koupelové oleje, přírodní bylinkovou kosmetiku značky Salus) a také trochu dárkových hrníčků, zboží z orientu (přehozy, šátky a šály, ručně vyráběné tašky) a
vitamíny od firmy Extravita (Vitar)...

A v neposlední řadě na Vás čekají dvě ratanová křesílka, kde můžete spočnout a na chvíli zastavit svůj rychlý krok :) a nebo přečíst pár řádků z některé z knih...

Těším se na každého, kdo přijde načerpat "Světlo" do svého života...

S přáním krásných dní
Pavla Krajňanská

Pro tento nádherný obchůdek "SVĚTLO NADĚJE ", jsem namalovala LOGO již v Nových tvořivých energiích plných Světla. které jsou již zakotveny zde na Zemi. Každý se může ze své svobodné vůle rozhodnout zda bude tvořit svou realitu v této Nové energii, nebo zůstane ve svém zajetém stereotypu. S Láskou všem Anna

Buď v harmonii sám(a) se sebou

7. prosince 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nejsi-li v souladu s božským řádem věcí, přitahuješ k sobě disharmonii a rozpolcenost.Shledáš, že plaveš proti proudu, což tě nikam nedovede a jen tě to vyčerpá. Proč neplynout s proudem a nevejít do harmonie s tím, co se děje? Až se to naučíš, uvidíš, že budeš v harmonii se vším a
se všemi kolem sebe. Už nebudeš více čnít jako kůl v plotě, ale splyneš dokonale se svým okolím a prostředím. Budeš v harmonii sám(a) se sebou a tato vnitřní harmonie, se bude odrážet navenek. Tvůj život poplyne hladce a vše bude dokonale zapadat na své místo. Po celý čas se ti bude zjevovat zázrak za zázrakem. Tento způsob života se ti stane běžným, protože budeš naladěn(a) na Mne, Já budu moci v tobě pracovat a tvým prostřednictvím přivodit divy a slávu.

Vstupuješ do nového světa

6. prosince 2010 v 20:16 Myšlenka Nového dne

Nedovol intelektuální píše ani předpojatým myšlenkám, názorům a předsudkům, aby ti zatarasily cestu, neuzavírej se pravdě, přichází-li nekonvenčními či neortodoxními prostředky. Vstupuješ do nového světa, proto musíš být připraven(a) na mnoho nových způsobů a prostředků. Když dítě postupuje ve škole do vyšší třídy, musí se naučit a rozvíjet všechny nové předměty, kterým se zde učí. Tak je tomu i se vstupem do nového věku. Musíš být ochoten(a) rozšířit své obzory, experimentovat, vykročit do neznáma. Musíš být dokonce ochoten(a) dělat chyby, učit se z nich přitom vědět, že když tak budeš činit, porosteš v moudrosti, vědomostech i porozumění. Neměj obavy, že pokročíš z prvního stupně přímo do šestého.Cesta se bude před tebou odvíjet krok za krokem a ty po ní půjdeš vpřed postupně.

Energie na prosinec 2010

6. prosince 2010 v 19:50 Doteky Nového Života

Čas odpuštění, lásky a nových nadějí, čas víry a zázraků…

Vstupujeme do energií posledního měsíce tohoto roku plní očekávání a nadějí. A opravdu, v tomto kouzelném adventním čase je Nebe víc než kdy jindy otevřené a připravené splnit nám naše přání.

Udržujte proto své myšlenky i vize pokud možno co nejvíce pozitivní. Každé naše přání i každá myšlenka je nyní velmi rychle naplněna v realitě. 
Listopad byl energeticky velmi náročný a přinesl mnoho změn. Ještě jsme se nestačili pořádně usadit a zharmonizovat ve svých nových pozicích po energetické úplňkové bráně a už jsme vstoupili do prosincových energií prvním adventním víkendem. Tento čas přinesl příliv ohnivé energie, která se mohla projevit zvýšeným napětím a někdy až třaskavými emocemi. Mnozí se znovu dotkli svých starých zranění, což mohlo vyvolat smutek, strach a pochybnosti.
Otevírají se další "nebeské brány" a to způsobuje, že vše staré, bolavé, nepochopené  a nezpracované se z nás ještě dere ven. Začátek posledního měsíce tohoto roku nám ještě přináší šanci dočistit a propustit vše neharmonické z našich životů. Objevují se ještě další neléčená místa a hlásí se ke zpracování. Těchto pár dní až do Novoluní  5. 12. máme možnost najít v sobě potlačené a nezpracované emoce, ponořit se do hloubky a podívat se pravdě do očí - naší vnitřní pravdě. Najít místa, kde sami sobě lžeme, kde zavíráme oči. Místa, kterých jsme se možná i báli dotknout. Teď je příhodný čas, aby i toto již bylo vyneseno na světlo a léčeno. Jak se přibližujeme své světelné podstatě, vše, co již není s touto podstatou v souladu, na sebe upozorňuje a postupně odpadá. A jednoduchost či bolestivost tohoto procesu spočívá v naší ochotě propouštět a nelpět.
Začátek prosince a vlastně celý adventní čas je dobrou příležitostí pro odpuštění. Odpouštěním a propouštěním uvolňujeme sami sebe a osvobozujeme se z energetických pout. Stačí ze srdce a z láskou prosvětlit vše minulé a osvobodit tím sebe i toho, komu odpouštíte. A pokud dokážeme poslat  i požehnání, o to lépe.
Novoluní  5. 12. se Sluncem i Lunou ve Střelci přinese novou vlnu naděje, víry a optimismu do našich životů. Zesílí schopnost porozumění některým situacím a přinese možnost nových řešení. Energie tohoto Novoluní přináší inspiraci a tvořivost při plánování našich cest, dalšího růstu a vzdělávání a nových projektů pro příští rok.
Tato vlna nás ponese k energetické bráně Vesmírného Slunovratu 12. 12. Tento BOD OBRATU přinese zcela nový pohled na svět a na další dění. Vesmírný Slunovrat je energeticky podobný našemu Zimnímu Slunovratu, ale přináší změny a posuny v mnohem větším měřítku a vnímatelné spíše na vyšších úrovních. Tento vesmírný energetický předěl je důležitý pro naše spojení s vyššími realitami a zesiluje a otevírá v nás vnímání těchto realit. Díky tomu se dostáváme na zcela nové a neprobádané území. Zjišťujeme, že spousta věcí je jiných, než jsme si mysleli. Objevujeme nové pohledy na svět a osvobozujeme se od svých omezujících představ. Můžeme zjistit, že to, co jsme dříve vnímali jako svoji realitu, má další a daleko větší rozměr.
Svým nově se projevujícím Vědomím vytváříme ve svých životech zcela nové a před tím nezažívané zkušenosti.
Vesmírný slunovrat nás připraví a povede k nejdůležitější a nejsilnější prosincové energetické bráně - Zimnímu Slunovratu 21. 12. V době této velmi silné Slunovratové a zároveň Úplňkové energetické bráně se Sluncem ve Střelci a Lunou v Blížencích nastane navíc ještě úplné zatmění Měsíce. Energie a kvalita této brány symbolizuje nastupující události.
Zimní Slunovrat otevře energetickou bránu, kterou na Zemi budou přicházet Vyšší Kristovské energie (Nového vědomí). Skrze lásku a Nové vědomí žen se začne probouzet a manifestovat Nové Vědomí u mužů. V den "zrození Nového Slunce" tentokrát také očekáváme zrození a příchod "Nového Krále" jako esenci Mistrovského Vědomí k probuzení nového vnímání světa v mnoha mužích. Přinese to další spojování  a smíření protikladů, mužské a ženské energie, spolupráci a sjednocení našich vnitřních částí a také nové přístupy a vnímání vztahů. Toto téma už na jisté úrovni otevře i Vesmírný Slunovrat, který přinese přehodnocení mnoha našich postojů a zcela nové pohledy. A to nejen ve vztazích. Objeví se i nečekané události a do té doby téměř nemyslitelná řešení.
Úplné zatmění Měsíce s největší pravděpodobností ještě vynese na povrch některé naše obavy související s minulými zkušenostmi ve vztazích. Jedná se o znovunalezení a obnovení důvěry mezi mužskou a ženskou energií. V tomto čase bude probíhat celoplanetární zrození a probuzení nové čisté archetypální mužské energie a kvality (Sluneční povahy)a toto zrození je zároveň spojeno s transformací energie ženské archetypální kvality (Lunární povahy).
Jako by v okamžiku zrození a nástupem nového potenciálu mužské energie přineslo ještě téma - vypořádat se ze strachy a obavami v naší Lunární části, která v minulosti byla mnohdy utlačována a manipulována právě pokřivenou mužskou energií. Proto se během procesu Nového zrození "Slunečního Boha" ještě někteří setkáme s našimi starými strachy a vzpomínkami spojenými s tímto tématem. V tomto čase nám nejvíce pomůže důvěra v naše "duchovní vedení" a "ochranu shůry". Celý tento proces byl již dávno připravován a jako lidstvo jsme v jeho průběhu vedeni a ochraňováni.
Energetická brána Zimního Slunovratu přivádí na zemi novou Stvořitelskou sílu - plodnou a tvořivou, která se bude manifestovat pomocí navracející se čisté mužské archetypální energie. Alchymie Nového tvoření bude nejprve probíhat skrze ženy a ženskou energii, která umožní přivést na svět a zrodit tuto novou čistou a nedeformovanou celistvou mužskou kvalitu. To vnese zcela novou spolupracující energii do našich vztahů.
Tato energetická brána již odstartuje energii přicházejícího roku 2011. Tento rok ponese vibraci čísla 4, což znamená mimo jiné i strukturu a řád. Ale ne jako něco pevného a neměnného, ale spíše jako bezpečná opora či jistota, na kterou se můžeme spolehnout a opřít se o ni. Vibrace příštího roku ponesou energii tarotové karty Vládce, tedy po dvouletém období s vibracemi ženské kvality teď nastupuje období nesoucí kvalitu mužskou - ve smyslu uskutečňovatele a ochránce života. Ve spojení s číslem 11 na konci letopočtu vnímám symboliku, jako by se na Zemi navracela energie moudrých, spravedlivých, čestných a odvážných mužů s energií Lvího srdce.
Jako by mottem příštího roku bylo - odvaha, síla, statečnost, moudrost a laskavost srdce a zároveň směřování k celistvosti skrze spolupráci a vzájemnou podporu mužské a ženské energie.
Zimním Slunovratem se tedy uzavřou energie roku 2010 a vstoupíme do energií roku 2011. Ať je tento nový začátek požehnáním pro nás všechny i pro naši planetu Zemi. Ať je to nové lepší a krásnější než to, co odchází. Požehnejte i tomu odcházejícímu s vděčností a láskou.
Občas se objevují různé zprávy, které nejsou moc příjemné a mohou v mnohých vyvolávat obavy z budoucnosti. Zvažujte tedy, co přeposíláte dál a čemu věnujete svoji energii. Připomenu opět, že skutečnost si vytváříme sami svými myšlenkami a tím, co očekáváme, že se stane. Různé věci se děly a ještě dít budou. Ale my můžeme zůstat v klidu a vyrovnáni za jakýchkoliv okolností. Důvěřujte a očekávejte jen to nejlepší. A tak se staň!
Prosinec je měsícem, kdy máme k Nebi blíž, čas zázraků, radosti a nádherných překvapení. Je tedy na co se těšit.
Když píšu tento článek o energiích nadcházejícího období, vnímám velmi zvláštní pocit něhy a dojetí. Jako by tento pocit předznamenával, k čemu se vlastně během příštích dnů budeme obracet. Je to návrat do krajiny našeho dětství, do krajiny snů a nadějí. Vzpomeňte si, jak jsme kdysi čekávali na vánoční čas, na pár týdnů plných těšení a radostného očekávání. I na ten nejkrásnější den v roce, kdy jsme se zatajeným dechem čekali na první večerní hvězdu i na zazvonění zvonečku. Vzpomeňte si, co jsme při tom prožívali a cítili.
Prozradím vám jedno malé tajemství. Všechny tyto pocity můžeme prožívat i teď. Stačí jen znovu se dívat na svět dětskýma očima, věřit na zázraky a zůstat ve svém srdci…Zkuste si to, vůbec to nebolí.
Vzpomeňte si, jak se dělají "motýli" v čerstvě napadaném sněhu, jak chutná sněhová vločka rozpouštějící se na jazyku… Jaké je to nádherně kouzelné tančit jen tak pro radost, když se kolem vás z nebe na svět snášejí "andělská peříčka". Zavřete oči, čas zázraků přichází…
Přeji vám krásný a kouzelný čas plný zázraků a milých překvapení, nádherná setkání v srdcích a plno lásky uvnitř sebe i kolem…
Z břehů Nové Země srdečně a s láskou zdraví Mirka
Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.
Obrázek - Spirit of the Winter od Josephine Wall (UK)

Jsi součástí celku

3. prosince 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi součástí celku a každá duše má v tomto celku svou roli. Proto nebuďte jeden k druhému kritičtí nebo netolerantní, ale uvědomte si, že ani dva z vás nejsou stejní a že k dotvoření dokonalého celku je třeba mnoha odlišných částí. Viděla jsi někdy hodiny rozebrané na součástky? Hodiny jsou složeny z mnoha různých součástí a když je vidíš rozloženy před sebou, divíš se, jak vůbec mohou plnit úlohu dokonalého časoměřiče. Avšak když někdo, kdo rozumí hodinám, vezme každou součástku a dá ji na správné místo, shledáš, že hodiny nejen jdou, ale ukazují i správný čas. Dokud každá částečka zůstane na pravé místě a bude plnit svou úlohu, vše půjde hladce. Nyní víš, proč ti říkám, abys našel(a) své správné místo v rozsáhlém schématu života a když je najdeš, abys ze sebe vydal(a)) to nejlepší.

Vžda je třeba průkopníků

2. prosince 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vždy je třeba průkopníků, duší, které mají sílu a odvahu, razit cestu k novému. Jsou to ti, kteří mají svou vizi stále před sebou a vidí ji rozvíjet se. Avšak každý člověk je jedinečný a nelze jej vměstnat do šablony. Musíš být volný(á), abys mohl(a) růst, rozvíjet se a bát inspirován(a) oněmi hlubokými, vnitřními impulzy, které uvádějí do pohybu tvé bytí. Žij duchovně, jednej podle podnětů Ducha, jakkoliv pošetilými se ti mohou zdát. Je mnohem pohodlnější sedět v pozadí a čekat, že někdo jiný jako první vykoná onen skok do neznáma. Tento skok vyžaduje odvahu jej učinit, nepokoušej se zdržovat, nebo zastavit ty průkopníky, kteří ji mají. Buď stále vděčný(á), protože bez nich by
Mé nové nebe a nová země nikdy nemohli vzniknout.

Zanech včerejšek za sebou

1. prosince 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Zanech včerejšek za sebou, vstup rychle do dnešního krásného dne a uvědom si, že v sobě obsahuje pro tebe jen to nejlepší. Nalézej Moji ruku ve všem, co se děje a spatříš zrození nového nebe a nové země. Neobávej se, protože pro Mne je velkým potěšením dát ti Mé království, ne zítra nebo někdy jindy, ale dnes. Dokážeš přijmout, že dnes se může stát cokoliv? Jsi připraven(a) na ty neúžasnější události? Tvé očekávání pomáhá
věci urychlit a umožňuje ti vidět že z každé situace vzchází jen to nejlepší. Tím, že se těšíš na to nejlepší, napomáháš jeho příchodu. Touto velmi pozitivní činností vytváříš
správné podmínky a správné prostředí pro rozvoj nového. Stáváš se pomocníkem, připraveným pomáhat všemi cestami k jeho zrození.