Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2010

Mnohé skutečnosti čekají na odhalení

30. listopadu 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nemůžeš postoupit k většímu úkolu, dokud si neuspořádáš vztahy, nežiješ s každým v Lásce, míru a harmonii a nepřestaneš v sobě chovat zášť čí nevoli k druhým. Plevel musí být vytrhán ze země dřív, než udusí okolní rostliny. Vytrhej hned teď všechen plevel ze svého života, dřív než se zakoření a udusí všechny krásné rostliny, které v tobě vyrůstají. Nemůžeš duchovně růst a sílit, jestliže ve svém Srdci chováš nějakou nenávist, žárlivost, nelibost, netoleranci čí nedorozumění. Zbav se rychle svých rozporů a nech ze svého Srdce plynout Lásku. Nikdy nečekej, až udělá krok někdo jiný. Vždy v tom můžeš udělat něco sám (a), tak proč tak neučiníš
a to hned? Nikdy neodkládej na zítřek, co může být vykonáno dnes. Mnohé skutečnosti čekají na odhalení, ale musí být odhaleny ve správné atmosféře, v atmosféře umocněné Láskou

Jaké jsou tvé životní hodnoty?

29. listopadu 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jaké jsou tvé životní hodnoty? Jsou-li to jen hmotné statky, které tu dnes jsou a zítra pominou, můžeš strávit svůj život jako veverka v kleci, běhající odnikud nikam. Když však hledáš cesty Ducha, musíš je hledat v sobě a nalezneš je jen tehdy, když se ztišíš a budeš čerpat z drahocenných pokladů, jež jsou ukryty hluboko v tvém nitru, Nenajdeš je venku, protože vše co je důležité pro život, obsahuješ v sobě. Jsi svobodný(á) a můžeš si sám(a) zvolit, co je podstatné. Nikdo se nebude snažit tě ovlivňovat, protože každý má svobodnou vůli. Je na tobě, zda učiníš svůj život chaotický, či úspěšný. Je zde světlo, proč jej nenásleduješ? Je zde Láska, proč ji nepřijmeš?
Nic ti není odepřeno, když to uděláš ze všech sil, celým svým Srdcem, myslí a duší

Tvé myšlenky určí zbarvení celého dne

28. listopadu 2010 v 6:00
Dnes je Nový den a je na tobě co z něho uděláš. Tvé první myšlenky po probuzení mohou určit zbarvení celého dne. Mohou to být myšlenky šťastné, pozitivní, nebo nešťastné, negativní.Nikdy se nedej ovlivnit vnějšími podmínkami. Např. počasím. Může lít jako z konve, avšak je-li tvé Srdce naplněné Láskou a vděčností, celý tvůj postoj bude jako sluneční světlo a modré nebe. Vidíš, jak velká zodpovědnost spočívá na tvých bedrech? Život je takový, jaký jej uděláš, proto nikdy neobvinuj nikoho jiného za stav, v němž se nacházíš, ale věz, že jde o tvé vlastní dílo. Změň svůj postoj a změníš celý náhled. Přijmi konstruktivní přístup k životu. Vytvářej to nejlepší ze všeho, co tě obklopuje, a ostatní skutečnosti nevnímej. Nevěnuj jim žádnou životní sílu a ony zmizí. Čekej na Mne v tichosti a důvěře a věz že dnešní den má mé požehnání.

Milujte se a důvěřujte si navzájem

27. listopadu 2010 v 13:30 Myšlenka Nového dne

Milujte se a důvěřujte si navzájem, protože Láska a důvěra umožňují duši rozkvést a vyvinout se tak, aby mohla převzít zodpovědnost
a vyrůst do síly a velikosti. Nemůžeš očekávat, že se dítě bude vyvíjet, když za ně vše uděláš. Musí se naučit myslet samostatně, činit samostatná rozhodnutí a nespoléhat se na rodiče, že budou myslet za ně. Není snadné nechat milované bytosti dělat špatná rozhodnutí, avšak přesto se to musí občas udělat, aby dostali určitou lekci. Lekci se lze naučit i snadno, avšak lekce nabyté tvrdým úsilím nebývají nikdy zapomenuty. Proto nebuď přehnaně tvrdohlavý(á). Uč se nezasahovat do cesty těch duší, které máš na starosti, bez ohledu na to, kdo jsou a jakého jsou stáří. Nechť se učí nést na svých bedrech zodpovědnost a co je důležitější, těšit se z ní a pomáhat ostatním v růstu.

Tvoříme budoucnost každým okamžikem

26. listopadu 2010 v 20:39 Doteky Nového Života

http://www.cestyksobe.cz/novinky/novinky/464.html

Potřebuji vytrvalé a spolehlivé duše

26. listopadu 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Potřebuji vytrvalé a spolehlivé duše, které jsou vždy na pravém místě a dělají v pravý čas to, co je třeba. Potřebuji takové duše, které nic nezklátí, protože mají každou situaci pevně v rukou a
žíjí a jednají z onoho vnitřního centra míru a klidu. Jejich jistota je ve Mně, nic je tedy nemůže vyvést z rovnováhy. Vědí, co činí a proč to činí a mají opravdový smysl pro zodpovědnost. Je na ně naprosté spolehnutí, že dokončí každé dílo, bez ohledu na to, oč se jedná,
a provedou ho dokonale. Zpytuj své Srdce. Jsi spolehlivý(a)? Máš takový cit pro zodpovědnost, že dokončíš každé dílo? Jsi vždy v pravou chvíli na pravém místě? Je důležité, aby sis našel(a) čas a zjistil(a), kde chybuješ a pak uvidíš, co můžeš udělat, abys vše napravil(a).

Počátek Nového věku - 21. 12. 2012

25. listopadu 2010 v 23:30 MATKA ZEMĚ

Počátek nového věku - 21. 12. 2012
Jde o den, kdy Slunce dospěje do centra naší Galaxie - což se odehrává každých 26 000 let. Co se přesně stane?
Je to den zimního slunovratu v roce 2010, kdy se Slunce dostane po dlouhém časovém období do místa, v němž se kříží oběžné dráhy Slunce, Země a planet Mléčné dráhy. Podle Mayů vytváří Mléčná dráha v tomto bodě kříž, a proto jí říkají "posvátný strom" nebo "křižovatka cest." K tomuto místu se právě blížíme po takzvané černé cestě, která je součástí Mléčné dráhy. V této oblasti se nachází jen málo souhvězdí, ale zato spousta mlhovin. Mayové pokládají "temnou cestu" za stezku do podsvětí Xibalbá,což je místo, kde končí vše staré a rodí se nové. Toto podsvětí je současně středem naší Galaxie nebo - jak říkají Mayové - vesmírnou dělohou, prvopočátkem, z něhož pochází úplně všechno: hvězdy, lidé,…prostě VŠE.
Slunce 21. prosince 2012 dospěje do středu Galaxie a současně do středu času. Ovšem mayské chápání času se od našeho liší. Je totiž spirálovité, zatímco my chápeme čas lineárně. Proto také "konečné datum" není konkrétním okamžikem,ale spíše přechodem do jiné úrovně reality a vědomí.
Končí období devíti cyklů po dvaapadesáti letech, tedy období "devíti pekel". Nacházíme se v době zrodu nové kosmické, vesmírné matrice. Je to období nejistoty a hodně lidí pociťuje z příchodu neznámého strach. Mayové však důvod změn znají a již začali s přípravami na život v nové epoše:
Když se koncem tohoto temného věku shromáždili mudrci všech národů k "velké poradě strážců vědění", byly pyramidy zahaleny hustými oblaky. Setkání zahájili tancem čtyř světových stran, obnovili spojení s Matkou zemí a Otcem nebes. Zapěli píseň Velkého ducha a v tu chvíli se oblaka nad pyramidami rozptýlila a objevila se hvězdnatá obloha.
Nastalo naprosté ticho.Naslouchali nekonečným dálavám vesmíru. Zdvihl se vítr a za šelestu se ozval hlas:"Upamatujte se na všechno z této planety. Přišel čas…"
Byl to hlas předků.

"Nastal čas změny," říkají proroci a šamani na celém světě. Na celé planetě mudrci původních národů předstupují před veřejnost a začínají hovořit o nastávající transformaci. "Je na čase, abychom pozvedli svůj hlas," říkají příslušníci indiánských etnik ze všech koutů Ameriky stejně jako obyvatelé Tibetu, Austrálii, Nového Zélandu a Afriky. Současně se podivují nad tím, že my, na Západě, jsme o očekávané události tak málo informováni:
Do roku 2012 zbývá již je několik málo let. Poté skončí všechny časové cykly a naše planeta se očistí od všeho, co jsme zničili, otrávili a zneužili. Je třeba počkat ještě pár let a pak dojde ke změně našeho vědomí. Staré vědění se vrací a je shodné s moudrostí celého vesmíru.
Nesmí zůstat nic,co škodí člověku a Matce zemi. Proto nadešla doba očisty.Lidé poznají, v jak svízelných dobách žijí.Musíme se jednosti a sledovat společný cíl. Jen tak zabráníme tomu, aby nastávající epocha neskončila katastrofou. Záleží na nás, jak se změnou naložíme.není důležité, jakým způsobem to uděláme, ale podstatné je to, že se znovu setkáme a uvolníme svou velkou spirituální sílu. Rozum nestačí, je třeba otevřít srdce.

Tyto věty představují velkou výzvu. Původní národy vědí, že ke změně dojde, a vědí také, proč se tak stane. Vyprávějí si o tom mnoho bájí, jejich obsah je v podstatě na celém světě stejný:
Naši předkové nám vyprávěli, že kdysi připluli z východu ve velkých kánoích bílí lidé.Když vstoupili na naši zemi, všimli jsme si, že kulhají, protože chodí po dvou různých nohou. Jedna se podobala lví tlapě a druhá vypadala jako spár dravého ptáka.
Obě nohy mají konkrétní význam.. Lví tlapa je znamením mírnosti a lásky jejich nového náboženství, zatímco dračí spár symbolizuje nezřízenou touhu po majetku a válečnickou ctižádost. A právě touto nohou cizinci našlapují nejsilněji, protože ta druhé je zraněná. Hodně hovoří o svém náboženství, jenže v praktickém životě se jím skoro vůbec neřídí. Místo toho ostří své drápy a snaží se jimi zachytit barevné ptáčky, které potom oloupí, zotročí zabijí.
Naši předkové říkali: Indiánské národy se postaví na odpor, ale nebudou úspěšné, protože je k zemi srazí bída a nemoci. V té době jim bude uloupena jejich půda a budou zahnáni do rezervací. Nebudou už moci vyprávět svých dětem o kráse života na Matce zemi, a proto dojde k velkému zapomnění. Národy uvěří, že se blíží jejich konec.
A pak - i to vyprávěli naši předkové - nastane doba, kdy samotná Země těžce onemocní a všude se objeví stopy spárů. Řeky budou připomínat tmavý sliz, až po břehy je naplní špína a jedy. Vzduch se zakalí a lidé budou moci jen těžko dýchat. Naši bratři stromy zemřou a země se nedokáže očistit, protože špinavý déšť ucpe její póry. Přijde doba, kdy z nebe budou padat mrtví ptáci, ryby poplavou břichy nahoru a celá příroda se naplní velkou bolestí.
Po této době chaosu a velkých změn vyjde na východě nové slunce a staré národy znovu naleznou bývalou sílu, moudrost a hrdost. Tehdy k nám přijdou i mnozí potomci bílých
dobyvatelů, najdou spolu s námi novou cestu a řeknou: "Potřebujeme vaši pomoc jako chléb tišící hrad, neboť jsme zničili téměř vše, co nám dává život."
Nakonec přijde čas, kdy se po velkém úsilí podaří uzdravit Matku zemi i samotné lidstvo. Všichni tvorové spolu budou opět žít v harmonii a nastane nová doba míru a lásky.

Toto je poselství Mayů - je to poselství pro nás všechny.
Mayové říkají:
Vrátili jsme se a s námi i naši mudrci. Byli jsme povoláni svými předky, kteří jsou i vašimi předky. Chceme vás varovat. Ale naše slova nemají šířit neklid a obavy, spíše naopak. Naším úkolem je strach odstranit. A právě v tom spočívá naše první varování: Jestliže zůstaneme v zají obav a pokud vše,co činíme, bude založeno pouze na strachu - strachu o naše děti, strachu o ztrátu zdraví nebo zaměstnání, strachu ze zániku světa …tak Zemi změnit nedokážeme. Strach je příčinou současného stavu světa. Strach nás všechny i Zemi připravuje o hřejivé paprsky světla. A v takovém případě vše začíná vadnout.
Mayové se ovšem nijak netají ani výsledky svých dnešních pozorování:
Svět se dnes ocitl ve stavu naprosté zchátralosti. Většina lidstva je nevědomá a nepřeje si změny. Dokonce je nechce ani vnímat, třebaže se jejich známky objevují všude kolem nás. Takový postoj by však mohl být osudový. Proto je nutné, aby se sešli lidé ze všech světových stran a nalezli nový vztah k přírodě - k bratrům a sestrám stromů, ke zvířatům a Matce zemi.
Je důležité, abychom dali Zemi najevo svůj vděk. Miluje nás jako opravdová matka, živí nás a poskytuje nám všechno, co potřebujeme - ačkoliv ji pustošíme a téměř se nám ji podařilo zničit. I slunce září na nás všechny - a jemu jedno jak vypadáme nebo jak žijeme. Pokud to pochopí většina lidí,budou moci změny v následujících letech opravdu ovlivnit.
Dnešní lidstvo je v nebezpečí, protože se ukázalo, že evropská a celá tzv. západní kultura není pro ně ta nejvhodnější, neboť nedbá na mnohé významné skutečnosti. Tato kultura nerespektuje ani jednotlivé lidi. Mayové o tom vědí:
Vaše děti nemohou být jedinečné. Ve škole, v televizi…všude se učí, že se musí chovat práva tak a že všechno ostatní je špatné.
Vaše ženy nemohou uplatňovat svůj tvůrčí talent, protože je navlékáte do oblečení u z umělých hmot, takže jejich póry nemohou dýchat. Ženy připravují bezcenné jídlo a místo životadárného žáru ohně používají paprsky, které zabíjejí vše živé. A náboženství jim říká, že mají mlčet. Ale pokud onemocní síla žen, onemocní celá společnost.
Nevážíte si starců. Jakmile nemohou pracovat, nikoho již najímají. Musí žít mimo svou rodinu, jako by stáří byla nemoc.
Své nemocné posíláte do nemilosrdných nemocnit, protože nemoc pokládáte na něco, proti čemu je třeba bojovat. Nechápete vůbec souvislosti, nechápete smysl a význam nemoci. Vaši nemocní umírají osamoceně v nemocnicích, kde jim nikdo neposkytne poslední zaopatření před odchodem jejich duše. Umírají ve strachu.
To všechno se děje jen a jen proto, že vaše společnost je založena na posedlosti majetkem, mít stále víc je pro vás smyslem života. Pracujete, dokud nepadnete mrtví k zemi.
To a ještě o mnoho víc říkají dnešní Mayové a příslušníci dalších národů. Je obdivuhodné, kolik vědí o dějích na naší planetě. Znají dějiny všech ostatních civilizací, vědí o našich vynálezech i o náboženských teoriích, vyznají se v souvislostech . Žádnou z dosavadních kultur nepokládají za výjimečnou. Všechny považují za součást velké hry této Země. Ozývají se proto, že planeta je v nebezpečí.Upozorňují:
Nacházíme se v době přeměny. Proto musíme učinit mnohá významná rozhodnutí. Lidstvo se teď může rozhodnout, jakým směrem se vydá. Ocitli jsme se na křižovatce. Dlouhou dobu jsme kráčeli chybným směrem a ztratili jsme správný směr. Nyní se nám však nabízí poslední šance ke změně.
Samozřejmě můžeme pokračovat stejným stylem jako doposud. Lze se pochopitelně rozhodnout i pro jinou cestu a novu úlohu, již bychom měli na Zemi hrát. Proto se obracíme k Mayům, protože právě oni jsou strážci starého vědění.
Zřetelným znamením přeměny jsou změny počasí. Klima se vymyká kontrole a objevují se velmi extrémní teploty. Mění se množství srážek. Jestliže dokážeme tyto úkazy vnímat, měli bychom se rozhodnout ke změně.

Pokud se nezměníme,budeme se muset smířit s těžkými následky. Většina lidí doposud nepochopila, že máme čas pouze do roku 2012.

Jen do té doby lze vše uvést do správných kolejí. Pokud se nám to podaří, dokážeme vstoupit do nové epochy spolupráce a porozumění.
Musíme zastavit další znečišťování, především znečisťování negativními myšlenkami, strachem a starostmi. Tím totiž měníme Zemi ve smetiště, čehož jasným důkazem jsou skládky, mrtvé vody, otrávené potraviny a duševně nemocné lidstvo. Pokud to dokážeme, budeme dýchat čistý vzduch.
Potřebujeme pomoc všech lidí, všech kultur, všech náboženství a národů. Musíme přestat nenávidět a zabíjet naše bratry a sestry na této planetě. Zabíjíme tím sami sebe. Kdybychom v tom dále pokračovali, nastalo by v roce2012 zatmění a nový den by už by se nenarodil.
Pokud národy ztratí svůj rytmus a nedokážou žít v souladu s přírodou, pak se blíží jejich konec. Tak praví zákon vesmíru a přírody.
Pokud se lidstvo rozhodne pokračovat stejným stylem jako doposud a nezmění se, tak Země zahyne.Dojde ke katastrofám vyvolaným záplavami nebo suchem a začne doba hladu. Jestliže touha po hmotném bohatství přetrvá, staneme se oběťmi vlastní chtivosti, která je nemocí.
Tak zní proroctví Mayů - je to proroctví pro nás všechny!
A dále říkají také:
Neposlouchejte falešná proroctví: Skutečná volba je jen na nás! My můžeme změnit svět!
Mayští mudrci hlásají:
Bílí muži nás nutili přijmout jejich vůli a sdílet jejich představy.Dlouho jsme se jim nevzpírali. Ve škole nás učili o nadvládě lidstva nad Zemí. Nebyli jsme o tom přesvědčeni, ale poslechli jsme. A dále jsme mlčeli. Nyní však už mlčet nemůžeme. Víme, že je nejvyšší čas ukončit rozpory a spojit svá srdce v jediné pravdě.
Bílý muž nám tvrdil, že Bůh není naší součástí. Musíme ho uctívat prostřednictvím církve. Svým dětem vysvětlujeme, že Bůh je všudypřítomný, vyskytuje se v každém stromě, listu, oblaku či hoře. Bůh je tvořivá energie, která prostupuje vším.
Poznali jsme už, že bílý muž své náboženství nebere vážně. To platí i o jeho zákonech. Oboje používá k tomu, aby vykořisťoval ostatní národy, a přitom doposud nepochopil, že tím podvádí jen sám sebe. Své děti učíme respektovat zákony přírody a života. Říkáme jim, aby dbaly na znamení, která jim dává Země, aby naslouchaly jejímu hlasu a kráčely po jí naznačené společné cestě.
Bílý muž tvrdil, že Velkého ducha je možné uctívat pouze jedním způsobem. Nikdy jsme ale nepochopili, proč se tedy k lidem chová tak odlišným způsobem. Jsme tím, kým je on, cítíme stejně jako on. A všichni jsme spojeni s Matkou zemí.
Bílí lidé říkají dětem, že nemají o ničem ponětí a že se celý život musí učit. My naopak říkáme, že děti v sobě nesou velké vědomosti a učit se můžeme od nich.
Všimli jsme si, že pro bílé národy je velmi důležité neustále něco objevovat. Vymyslely vědu, protože se domnívají, že nic nevědí. A právě v tom je příčina strachu. Kde je strach, je i ničení. Naše děti vědí, že právě v nich se skrývá velké vědění. Je ukryto v každé buňce jejich těla. Jsou spojeny s veškerými bytostmi této planety.
Pokud se s příslušníky národa Mayů setkají lidé ze Západu, zajímají se především o jejich poselství. Naopak Mayové si váží západních poznatků, ale tvrdí:
Učili jsme se západním naukám a zjistili jsem, že se v nich skrývá velký problém: oddělují člověka od přírody. Proto jste tak osaměli, ale nevíte o tom.
Vaši vědci nedokáží odhalit souvislosti fungování světa. Nevědí, proč vzniky pyramidy, ať už u nás nebo v Egyptě. Incká říše i anglické Stonehenge
pro ně zůstávají záhadou.
Na Západě jste vymysleli velké věci, avšak my máme jiné poznatky. Pocházejí z našeho srdce.Poslouchejte je. Jeho prostřednictvím vás volá Matka země. Je čas změnit své myšlení dříve, než bude pozdě.
Země není naším vlastnictvím a nemůžeme si sní dělat, co chceme. Vládci světa začínají pociťovat, že se jejich moc chýlí ke konci. Potřebujeme nyní lidi schopné vydat se novými cestami. Je psáno, že staré národy pro nás tuto cestu míru střežily celé věky.

Toto je výzva Mayů - je to výzva určená nám všem.
Podle Mayů nyní končí doba "devíti pekel" a s ní končí i mnohé další velké i malé cykly vesmírného rytmu. Poté by měl začít takzvaný cyklus třinácti nebes. Pokud Mayové hovoří o počátku nebo konci časových úseků, mají na mysli cosi zásadně odlišného od našeho chápání času. Pro Maye není proto důležité konkrétní datum, ale spíše změna našeho vědomí - a to je velmi silně spojeno s bezčasovou realitou. Pouze ve stavu změněného vědomí si uvědomí, že čas je ve skutečnosti iluze a že právě "doba snů" je onou skutečností, kterou jsme vlastně nikdy neopustili. Změny, jejichž známky se nyní všude objevují, tedy nepřicházejí zvenčí, ale jsou důsledkem obnoveného vědomi jednotlivých lidí, kteří spojili dohromady a nezadržitelnou silou ovlivňují zastaralé a nefunkční struktury.
Takzvaná nová doba se musí řídit jinými pravidly, potřebujeme jiné vzory chování, myšlení a také nový způsob soužití na této společné planetě. "Třináct nebes" je symbolem doby, v níž lidé dokáží plně rozvinout své vědomí a uvědomí si všechny součásti svého bytí - včetně pocitů, intuice, snů, podvědomí, svého určení atd. "Tento čas nadchází," říkají Mayové, "a je důležité se na něj připravit. Změny začínají v našem nitru. Uvědomte si, kým skutečně jste a odkud přicházíte."
Mayové, Inkové, Maurové, Navajové, Siouxové, Tibeťané, Lakotvé, australští Aboriginové a mnohé další starobylé národy tvrdí, že pocházíme současně z hvězd i ze Země. "Uvědomte si, že jsme spirituální bytosti ve fyzickém těle. Musíme procitnout a navázat spojení se všemi živočichy a Matkou zemí, jež nás živí. Čas nadešel."
Záleží na nás, zda se tato vize stane realitou. Důležité je nečekat na ostatní a nestarat se o to, co řeknou a pomyslí si jiné lidé. Jakmile začneme, připojí se s největší pravděpodobností k nám. Záchvěv motýlích křídel může vyvolat bouři, stejně tak vědomí změna života bude mít netušený dosah.
Není důležité, zda patříme k Mayům nebo jakou máme barvu pleti. Poselství mohou naplnit všichni, kteří cítí a věří.
Všichni se můžeme stát strážci Země a vesmíru. Jsme dětmi Slunce, jsme dětmi času a jsme cestovatelé prostorem. Ať zní písně a začne se tancovat. Všichni lidé mohou žít v míru. Buďme horami, stromy i vzduchem, který dýcháme. Naši předkové z hvězd říkají: "Jsme spojeni v jednotě, nyní nastal čas návratu moudrých - a moudří jsme my všichni, každý jednotlivec!
Toto je vize Mayů - a je to vize nás všech.

V Novém věku není třeba utrpení

25. listopadu 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

V Novém věku není třeba utrpení. Pro ty duše, které spěji k novému, ztratí utrpení význam. Jestliže stále cítíš, že utrpení je nutné, nejsi součástí nového, ale ještě stále setrváváš ve starém.Tak k sobě budeš stále přitahovat utrpení, dokud ze své vlastní vůle nepokročíš kupředu a nepochopíš, že už není dál nutné. Soustřeď se na zázraky a radosti Nového Života a přijímej jen to nejlepší, což je tvé skutečné dědictví. Nebuď jako pštros, který se obává postavit životu tváří v tvář. Snaž se vidět pravou skutečnost onoho skvělého života a pomáhej takový život přivodit. Čím zřetelněji jej uvidíš, tím rychleji přijde.Přijmi vizi Nového nebe a Nové Země a podrž ji natrvalo ve svém vědomí, protože nejde o nedosažitelný sen. Je to skutečnost a ty jsi její součástí.

Ztiš se a poznáš pravdu a pravda tě osvobodí

24. listopadu 2010 v 22:54 Myšlenka Nového dne

Podle skutků poznáte je, zda jsou se Mnou, nebo proti Mně, zda jsou světlem, či temnotou. Otevři oči a s jistotou poznáš pravdu. Jdi do svého nitra
a Srdce ti napoví. Udělej si svůj vlastní úsudek a neposlouchej své okolí, protože když budeš naslouchat mnohému šeptání a pomluvám kolem, dostaneš se do takového zmatku, že nebudeš vědět, co je pravda a co ne, a ztratíš svou cestu. Každá duše může najít pravdu ve svém nitru, ale to znamená, že si k tomu musí najít čas. Musí myslet samostatně a najít svou vlastní cestu, a na to jsou mnozí pohodlní. Považují za mnohem jednodušší naslouchat a přikyvovat, co říkají jiní, aniž by se ponořili do svého nitra. Ztiš se a poznáš pravdu a pravda tě osvobodí.

Láska je nejmocnější jednotící prvek vesmíru

23. listopadu 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Když vám říkám "Milujte se navzájem", neznamená to že máte jeden druhého pouze tolerovat, nebo se naopak přehnaně snažit jeden druhého milovat. Když ale otevřete svá Srdce a dokážete je naplnit nádhernými, láskyplnými myšlenkami, zjistíte, že budete chtít milovat všechny duše, s nimiž se setkáte, bez ohledu na to, o koho jde. Tak volně proudí Moje všezahrnující Láska, která nezná diskriminaci a nevybírá si kdo má a kdo nemá být milován. Má Láska je pro každého stejná. Kolik z ní jsi ochoten (a) přijmout, záleží jen na tobě. Neboj se vyjádřit svou Lásku. Je nadosobní, je tou nejvyšší hodnotou. Nauč se nosit své Srdce na dlani a nikdy se nestyď projevit svou Lásku druhému. Láska je nejmocnější jednotící prvek vesmíru, proto miluj, miluj, miluj.

Láskou okouzlíš všechny

22. listopadu 2010 v 22:56 Myšlenka Nového dne

Vždy se dívej na život z té lepší stránky. Očekávej od života jen to nejlepší a snaž se konat jenom dobro. Nikdy neobviňuj nikoho jiného, ocitneš-li se v negativní situaci. Jsi sám(a) svým pánem. Je na tobě obrátit list a podívat se na něj z druhé strany. Vybereš-li si stinnou
stránku života, nečekej, že budeš zajímavým(vá) pro ty, kteří znají radost z opravdové svobody, neboť stejné přitahuje stejné. Budeš lákat pouze ty duše, které jsou ve stejné situaci jako ty. Budeš-li však šťasten(a) a bude z tebe vyzařovat Láska, okouzlíš všechny, neboť každého potěší přítomnost radostného člověka. Uč se povznášet lidi i situace a nikdy nedovol, aby tě postoje jiných vtáhly do hlubin zoufalství. Jsi zde proto, abys vytvářel(a) mír, harmonii, krásu a dokonalost, to nejlepší v životě a proto vykroč a něco pro to udělej.

Láska vytváří krásu, harmonii a jednotu

16. listopadu 2010 v 12:43 Myšlenka Nového dne
Prvotním úkolem v životě je naučit se milovat. Láska je silná a nezlomná, protože je nehmotná. Můžeš ji poznat, cítit a přece si ji nemůžeš přivlastnit. Jakmile se o to pokusíš, proklouzne ti mezi prsty jako voda. Lásky se nelze zmocnit, je svobodná jako vítr a pohybuje se, kam chce. Následuj ji. Láska přináší jednotu a celistvost. Láska nezná žádné omezení ani překážky. S Láskou přichází
svoboda. Strach spoutává a omezuje duši, Láska však pouta uvolňuje a odstraňuje. Láska otevírá všechny dveře, mění životy a obměkčí i ta nejtvrdší srdce. Láska je tvořivá, buduje a vytváří krásu, harmonii a jednotu. Láska věcem napomáhá a ne brání. Láska přináší takovou radost, že ji nelze potlačit. Láska vše roztančí a rozezpívá. Je v tvé Srdci Láska? Láska pro každého. Rodí se v tobě a šíří se ven.

Energetický obrázek pro vizitku

15. listopadu 2010 v 23:24 Doteky Nového Života


Energetický obrázek pro vizitku je vytvořen a přímo zaměřen na konkrétní práci, rovnováhu a harmonii již v Nových energiích, které zde na Zem proudí. Staré strnulé systémy již zanikají a vše Nové má dnes prostor k realizaci.

Nech svůj život rozvíjet se v tvůj prospěch

15. listopadu 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Život je tak jednoduchý! Proč si ho komplikovat? Proč volíš klikatou cestu, když přímá cesta leží přímo před tebou? Nech svůj život rozvíjet se v tvůj prospěch a nepokoušej se násilně ovlivňovat jeho průběh. Vývoj květiny také nemůžeš ovlivnit násilím, neboť učiníš-li tak, zničíš svou netrpělivostí její krásu a dokonalost. Vše má svůj čas, proč tedy nevstoupíš do rytmu života a nesplyneš s ním, proč nesleduješ, jak v pravé dokonalosti přicházejí mé zázraky a sláva? Jestliže se něco vykoná v nevhodnou dobu, výsledek se oddálí, místo aby se uspíšil, jak bychom si mohli představovat. Proto na Mne čekej v klidu a důvěře, nikdy nepředbíhej a nedělej věci v nepraví čas. Současně se nikdy neloudej, abys nemařil(a) drahocenný čas. Uvědom si, že pro vše, co děláš, je zde skvělý plán a vzor a vzdávej věčné díky.

Nech vše svobodně plynout

14. listopadu 2010 v 22:17 Myšlenka Nového dne

Kolikrát jsem ti řekl, že tě potřebuji svobodného(ou), abys mohl(a) uskutečnit vše, co má být vykonáno? Kdy se naučíš nechat věci plynout a od všeho se osvobodit?
Nikdy nepoznáš význam svobody, dokud nenecháš věcem volný průběh, dokud nebudeš věřit, že to zvládneš, a dokud neuskutečníš první obtížné kroky. Můžeš je udělat jen ty sám (a), nikdo jiný je nemůže udělat za tebe.Bojíš se toho co nastane, obáváš se budoucnosti? Kam se poděla tvá víra a důvěra? Proč se nenaučíš žít plně
a slavnostně ono věčně přítomné teď a nepřenecháš Mi péči o tvou budoucnost? Čekají tě skvělé věci, jestliže se osvobodíš a přestaneš lpět na tom , co již máš, v obavě, že všechno ztratíš.Buď ochoten(a) vše ztratit abys,
mnohonásobně víc získal(a). Vše je v Mých rukou a vše je velmi, velmi dobré.

Očekávej hojnost na všech úrovních

13. listopadu 2010 v 14:54 Myšlenka Nového dne

Budeš-li očekávat v životě jen vše nejlepší, přivoláš to k sobě. Proto začni očekávat dobro ve všem a v každém a sleduj, jak k tobě přichází. Očekávej splnění každé potřeby. Očekávej odpověď na každý problém. Očekávej hojnost na všech úrovních. Očekávej svůj duchovní růst. Učíš-li se správně rozlišovat hodnoty a kladeš ve svém životě na první místo ty prvořadé a pochopíš-li a uznáš, že všechny Mé dokonalé a dobré dary jsou zde pro tebe,
pak nemusíš ve svém životě připouštět žádná omezení. Očekávej, že se rozvineš do velikosti a krásy, do moudrosti a porozumění. Očekávej, že do tebe a skrze tebe bude proudit Má božská Láska a   světlo. Pochop, že jen tak tě mohu použít pro mou práci. Čiň vše v absolutní víře a důvěře a sleduj, jak se dějí Mé zázraky a šíří Má sláva, nejen tu a tam, ale neustále, takže celý tvůj život se stává písní radosti a díkuvzdáním

Buď Láskou

12. listopadu 2010 v 14:04 Myšlenka Nového dne

Nikdy nemarni čas představou, že máš v duchovním vývoji před sebou ještě dalekou cestu. Ať tě naopak posiluje vědomí, jak daleko jsi již došel(a),
a stále za to děkuj. Uvědomuj si, za co vše musíš být vděčný(a). Obklopuj se vznešenými myšlenkami, hezkými věcmi a krásnými lidmi. Snaž se vidět, jak v každém a ve všem svítí světlo pravdy. Ať tvé světlo plane z hlubin tvého nitra. Věz, že zvenčí nemůže tvé světlo nic uhasit a že ohrozit ho může pouze tvé vlastní negativní myšlení. Proto vždy smýšlej kladně. Vždy si zvol cestu světla a odejmi sílu temnotám tím, že si jich přestaneš všímat. Hlad po duchovní potravě na celém světě vzrůstá a proto je třeba stále více světla. Nechť tedy tvoje světlo září stále jasně. Buď světlem, vydávej záři všude kolem sebe a tím zaháněj tmu. Buď Láskou, tvá Láska ať z tebe vychází svobodně a pomáhá uspokojit obrovskou potřebu Lásky ve světě

Nedej se ve svém životě ničím svazovat

8. listopadu 2010 v 9:20 Myšlenka Nového dne

Nedej se ve svém životě ničím svazovat. Zažívej, jak se tvé vědomí den ze dne rozvíjí. Očekávej, že se v tobě a před tebou odhalí nové skutečnosti a jestliže je žádoucí, aby ses změnil(a), učiň tak bez váhání. Chceš-li přeladit program v přijímači, musíš otáčet knoflíkem, dokud nenajdeš novou stanici. Potom ji musíš pečlivě vyladit, aby byl příjem čistý a program nebyl ničím rušen. Jestliže je tvá touha vykročit ze starého dostatečně silná, neustaneš, dokud se ti to nepodaří.Budeš otáčet všemi knoflíky přijímače, dokud je nenaladíš na nové skutečnosti a nebudeš je moci přijímat v dostatečné hlasitosti a jasnosti. Při jasném příjmu se pak musíš ztišit a naslouchat a až v sobě zpracuješ vše, co bylo vysíláno, musíš přejít k činu a něco pro to dělat. Proč čekat na další den? Nalaď se na správnou vlnu hned teď.

Svítání Nového Dne , Nového Života

7. listopadu 2010 v 19:07 Doteky Nového Života

Svítání Nového Dne, Nového Života

(Aktivační brány - listopad 2010)

V listopadu odstartují změny velmi svižně hned na začátku měsíce. Můžeme se těšit na rychlý spád událostí, nové objevy na osobní i kolektivní rovině, nenadálé příležitosti a nečekaná setkání. Několik aktivačních bran tohoto měsíce proběhne tak rychle za sebou, že to spíš pocítíme jako jednu velkou nekonečnou světelnou vlnu. Říjnové mocné aktivace hvězdných kódů a prosvětlení hmoty Země vnesly více Života a Světla nejen do našeho fyzického těla, ale i do vnější reality, a proto všechny posuny a změny se budou nyní rychleji manifestovat ve hmotě. Náš nový život získává konkrétní obrysy - vše se skutečně dává do pohybu a naše nové projekty a vztahy dostávají v realitě zelenou.
Podle Mayského kalendáře nás začátkem listopadu čeká slavnostní přechod do závěrečné fáze 8. Galaktického Podsvětí - tzv. Sedmého Dne. V průběhu této poslední fáze "Sedmého Dne", který potrvá od 3. listopadu 2010 do 28. října 2011, proběhne současně i všech 13 vývojových fází 9. Vesmírného Podsvětí a zrychleně projdeme planetární zkušenosti všech předchozích Devíti Podsvětí, než se celý evoluční cyklus minulých 16,5 miliardy let (od Velkého Třesku) završí. (Více podrobností v článku "Vývojový cyklus podle Mayského kalendáře")
Tento významný Přechod nám symbolicky přinese
"dušičková noc" 2. listopadu, která oznámí konec Šesté Noci. Je to čas, kdy máme podle tradic uctít své předky a jejich odkaz, zkušenost a moudrost, která je nedílnou součástí našich životů - uložená v naší DNA. Budeme moci také s láskou a úctou propustit poslední zbytky minulosti a všechny staré smutky, stesky, ztráty, bolesti a těžkosti, se kterými nás "Temná Noc" konfrontovala.
Jak se říká - před úsvitem bývá tma největší. Proto se mohou na přelomu října a listopadu náhle vynořit ke zpracování ještě nějaká těžší témata - poslední vrstvy starých zasunutých rodových, karmických, emocionálních nebo mentálních vzorců. Dopřejme si tedy během tohoto silného aktivačního okna nějaký vhodný "propouštěcí rituál". Udělejme si na sebe čas, věnujme si chvilku ticha zaměřenou do hlubin svého nitra a vědomě dovolme všemu temnému a mrtvému - v míru odejít.
Následující ráno 3. listopadu si potom dovolme prožít i své Znovuzrození a Probuzení do Nového Dne. Oslavme svůj nový život, okouzlení, radost a nové netušené možnosti vycházející na obzoru.
Převládající energií nastupujícího "Sedmého Dne" je Blaženost (Bliss). Povede nás do stavu vnitřní i vnější Jednoty s kosmickými silami. Přinese řadu mocných tvořivých nástrojů, informací a technologií, které nám umožní vybudovat Novou Zemi založenou na nových paradigmatech - na jednotě polarit, spolupráci, vzájemnosti, soudržnosti, lásce, radosti, hojnosti a míru pro všechna stvoření na Planetě.
Tyto oslavy nástupu nových frekvencí Sedmého Dne by měly pokračovat až do víkendu, kdy proběhne 6. 11. novoluní ve Štíru.
Máme konečně zapomenout na temnou minulost a známou historii Země, kdy úcta k Zemi, Životu, jeden k druhému či k dalším Stvořením nebyla silnou stránkou Lidstva. Nyní máme možnost vyjádřit posun našeho vědomí v tomto směru a společně uctít Zemi a Nový Život, který se před námi v této mimořádné době otevírá. 
Sabiánský symbol tohoto novoluní - "Telefonní mechanici instalují nové spoje" - reflektuje narůstající pocit sounáležitosti mezi lidmi a vůli spojovat se. Zdůrazňuje potřebu vytvořit nové komunikační kanály a prostředky ke vzájemné výměně pocitů a myšlenek a jejich moudré a smysluplné používání. Vyjadřuje hodnotu kvalitní vzájemné komunikace uvnitř pravého společenství, ale také biologické sladění jednoho člověka s druhým. Astrologicky stojí během tohoto novoluní všechny planety v jedné polovině (vnější) horoskopu  - v rozmezí Váhy - Ryby. To tedy upozorňuje na potřebu doplnění a propojení duality - zvláště v rovině vnitřní-vnější, dovnitř-ven, přijímat-dávat.
Po celém světě jsou během víkendu 6. - 7. 11. naplánovaná setkání na oslavu Života v Nové Zemi. Vhodné jsou rituály na uctění propojení a jednotné spolupráce ženského a mužského principu na Zemi, které mohou mít mnoho podob.
Tématem říjnových aktivací bylo dosáhnout vnitřní Jednoty a integrace všech částí na úrovni Tělo-Duše-Duch. Skrze čistou lásku Srdce se nám podařilo ukotvit naší Božskou Podstatu ve hmotě a stát se Svatým Grálem, když jsme posílili svou Hvězdu Bytí - Božskou Jiskru - v našem Středu. Tento vnitřní stav Pravé Celistvosti nyní můžeme dále zažívat a ukotvovat skrze jednotnou spolupráci s druhými. Během víkendových setkání, ať už v rámci společenství nebo sami, můžeme např. jako ženy s láskou přijmout a uctít muže a muži mohou nějakým vhodným způsobem vyjádřit lásku a úctu ženám ve svém životě nebo globálně. 
Hned následující týden nás na této světelné vlně "propojení" čeká další aktivační brána 11.11., jejíž světelné kódy otevřou Akašické poklady naší kvantové DNA a zaktivují vědomí naší multidimenzionality, naše vyšší smyslové schopnosti a dosud skryté talenty potřebné k další cestě. Můžeme dále očekávat, že tato vlna vynese na povrch do našeho kolektivního vědomí konkrétní obrysy zcela odlišného Nového Světa - nová paradigmata, kvantové nástroje, dlouho utajované nové technologie a poznání, které mají Lidstvu pomoci urychlit stavbu základů a stvoření Nového Světa.
Tato brána vytváří nejenom most do Nového Světa, ale také nám dodá patřičnou sebejistotu a sebedůvěru v prosinci během Vesmírného Slunovratu 12.12. a Zimního Slunovratu 21.12.2010, kdy se máme s rozhodností pevně usadit na tom správném místě a vibrační příčce ve vývoji Planety Země.
Frekvenční vlna kosmického kódu 11:11 nás proto přenese k další energetické bráně 21.11. za úplňku ve Štíru (Luna v Býku), která v nás tyto vysokovibrační světelné energie a dary ukotví až "do morku kostí" - na úroveň kvantové a biologické DNA - do buněk našeho fyzického těla.
Sabiánský symbol Luny na posledním stupni Býka "Páv se předvádí na terase starého zámku" přináší potvrzení naplnění naší dlouhé cesty probouzení a očisty - množství činů, vítězství a snah při objevování svých dávno ztracených a zapomenutých schopností. "Páv"- pták zasvěcený Venuši - je symbolem velké osobnosti, která je již schopná projevit a předvést své vrozené talenty a krásu světu. Stáváme se "Adepty, kteří jsou výkvětem svých ras a kultur". Je třeba si však připomenout, že tohoto vyvrcholení osobních snah a úsilí jedince by nebylo dosaženo bez základu, který je formován linií předků, ať už fyzických či duchovních.
Konec měsíce bude probíhat v energiích usazování a ukotvování všeho nového v nás, v našem životě, v naší realitě. Budeme stále více zakoušet radost a lehkost při vědomí toho "Kdo doopravdy Jsem?" a "Kam a ke komu patřím?" a budeme se učit důvěřovat svému Pravému Já a svým schopnostem, talentům a síle, abychom v dalších měsících dokázali tvořit, žít a čerpat z této nově objevené Božské Podstaty v nás. Všechny tyto nově nabyté možnosti, potenciály, zkušenosti, naše nové projekty, vztahy, talenty a schopnosti si poneseme do dalšího roku 2011 - do Nového Světa.
Ještě předtím nás však prosincové energie povedou ke konečné letošní bilanci - potvrzením našich záměrů a zvolených rolí - než se náročný letošní  proces uzavře a zapečetí během Vesmírného (12.12.) a Zimního Slunovratu (21.12).
To je zatím k energiím listopadu vše. Na další virtuální setkání v prosinci se opět těší Daniela
Poznámka ke kopírování:
"Pro www.astrohry.cz
napsala Daniela Viplerová. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude uvedena celá tato poznámka a zdroj včetně aktivního odkazu".

Energie na listopad

7. listopadu 2010 v 19:00 Doteky Nového Života

Na vlně světla

V měsíci listopadu budou pokračovat procesy nastartované v říjnu. Vše, co se dalo do pohybu díky otevření energetické brány 10-10-10 pluje na velmi silné vlně změn a odnáší z našich životů vše staré a přežité - věci a vztahy nefungující a nerezonující s našimi novými vibracemi. Jako by brána 10-10-10 otevřela stavidla a vlna světla jako povodeň odnáší, odplavuje a čistí naše Bytí i naše životy. Můžeme pociťovat silné emoce či bolest, když z našich životů odchází něco, na co jsme byli zvyklí a považovali to za stabilní a neměnnou součást. Vesmír i naše Duše si žádají, abychom rostli. Proto jsme stále znovu konfrontováni s temnou stránkou vlastnění, lpění a závislostí. Stále znovu budeme vystavováni těmto zkouškám, dokud nezůstaneme svobodní a nepřipoutaní.
Velký příliv světla během říjnových energetických bran nastartoval masivní očistný a aktivační energetický proces, který postupuje přes naše jemnohmotná těla do těla fyzického a do naší každodenní reality. Učíme se žít ve své nové podobě a nové kvalitě, naplno vnášet světlo do všech oblastí našeho života. V této době už není možné oddělovat různé části našich životů, vše je spojováno, vše postupuje k jednotě. Uvnitř nás samotných a tím i okolo nás. Proto se stále více odpojujeme od lidí, situací a prostředí, kde není možno naplno projevovat svoji skutečnou světelnou podstatu a vycházet ze svého srdce.
Všechny části našeho Bytostného Já jsou znovu spojovány, stáváme se Celistvými a to nás vede k pravdivosti k sobě samým a také k našemu okolí.
V listopadu naše osobní síla bude narůstat. Energie tohoto měsíce nám pomůže ustát si svoje hranice, nenechat se jinými tlačit či manipulovat. Pomůže nám uvědomit si, v čem spočívá naše skutečná síla - je to směs víry a lásky, kterou neseme v sobě už po mnoho věků. Jen se teď rozpomínáme.
Stáváme se více sami sebou, rozpomínáme se na svoji skutečnou podstatu. Světlo tlačí na tmu a vytlačuje na povrch i ty naše dosud nezpracované části, naše staré strachy a pochybnosti.  Můžeme se nyní dotknout mnohých částí ukrytých hluboko v sobě. Jsou to zkoušky, které k nám přicházejí, protože jsme už dorostli a jsme připraveni obstát.
Energie tohoto období nám může pomoci nahlédnout hlouběji, pátrat sami v sobě, uvědomit si a pochopit své vzorce chování, svá slabá místa a přetvořit je.
Listopadové energie přináší posílení a energii k realizaci a dokončení již započatých věcí a k novým začátkům. Díky zvýšené vnímavosti můžeme objevit v sobě další skrytý potenciál.  Pomocí znovunalezené vlastní síly a skrze spojení s energií Univerza se můžeme pustit i do náročnějších a dosud odkládaných záležitostí, projektů nebo realizace plánů. Pokud se necháme vést svým Vyšším Já a důvěřujeme v podporu a pomoc vesmíru, vše bude probíhat hladce a skoro zázračně jednoduše. Energie tohoto období je velmi dynamická, proto může přinést i nečekané změny a zvraty.
Je na čase si připomenout, že naše pozitivní myšlenky a přání mohou velmi dobře ovlivnit a pozitivně přesměrovat jakékoliv události v našich životech i v celosvětovém dění. Zvolna opouštíme naše staré myšlenkové vzorce a negativní přesvědčení, mnohým se už docela dobře daří plout na vlně lásky a soucítění.  Přesto bude listopadové období v tomto směru náročnější. Čím vyšší vibrace mnozí dosahují, tím větší tlak na ně vzniká z okolí. Je to zkouška, nakolik tyto situace ustojíme, nenecháme se svést ze své nové cesty a zůstaneme plně přítomni a ve svém srdci.
Přestože jsme došli už daleko a naše světlo viditelně září, může nám nedostatek slunečního svitu přinést i nepříjemné pocity a stavy. Vesmír nám i nadále bude pomáhat a na Zemi přichází další silná vlna lásky a světla. Tato vlna probudí a aktivuje další naše spící části a také mnoho dalších Duší k jejich pravému poslání.
Začátek měsíce odstartuje velmi silný datum 1. 11., který nás povede k uvědomění si své vlastní síly, individuality a toho, co je skutečně důležité pro nás samotné. Od tohoto bodu bude energie stoupat a narůstat, čeká nás několik energeticky výjimečně silných a významných dní.
3. 11. vstupujeme podle Mayského kalendáře do sedmého dne 8. Galaktického podsvětí, což odstartuje další období velmi výrazného a zrychleného růstu lidstva ve směřování k Jednotě a Celistvosti.
Novoluní  6. 11. se Sluncem i Lunou ve Štíru přináší možnost ponořit se opravdu hluboko pod povrch a vynést na světlo naše dosud skryté části, dary a poklady uložené hluboko v sobě. Tato velmi intenzivní energie přináší možnost sloučit neslučitelné - Oheň a Vodu, světlo a tmu, mužský a ženský princip…Podpoří to objevování a nalézání nových cest, nových způsobů, prohloubení a rozšíření našeho vnímání. Energie tohoto Novoluní může odstartovat další stupeň našeho transformačního procesu a přinést nám zcela nový pohled na svět. Možná s větším nadhledem a s pomocí své vnitřní moudrosti.
Toto "nové zrození" nás připravuje na velmi významnou energetickou bránu 11. 11. (11:11). Touto branou budou na Zemi přicházet velmi silné energie světla,které v nás spouští a aktivují světelné kódy. Dochází k posílení a další aktivaci naší světelné DNA, která postupně přetváří energetické vibrace našeho fyzického těla a umožňuje posílení a léčení na buněčné úrovni. Příliv vysokovibračních energií mistrovských kvalit z velmi vysokých úrovní probouzí a aktivuje v lidstvu mistrovské kódy a přináší další vlnu energie nepodmíněné vesmírné Lásky. Dojde k dalšímu setkávání spřízněných Duší, partnerských Duší a Dvojpaprsků. Spolupráce a vzájemné sdílení těchto párů Duší přináší energeticky zcela novou kvalitu a umožňuje postup na vyšší vibrační úroveň. Zároveň skrze tato spojení můžeme vstoupit do těch dimenzí, kam jsme jako jednotlivci neměli přístup. Vzniká a vytváří se tím zcela nová forma vztahů.
Listopadový Úplněk 21. 11. Se Sluncem ve Štíru a Lunou v Býku nese podobnou energii jako říjnový a přináší i podobné téma. Tentokrát nám povýšená kvalita Štíra přináší možnost pohlédnout na svět z výšky a s moudrostí Orla (což je vyšší kvalita energie Štíra) a tyto nové vhledy a poznání pak díky pozemskému Býku vnést a ukotvit ve svém životě a pozemské realitě.
Hluboké vhledy, které se během listopadu budou objevovat nás pomohou nasměrovat zcela novým směrem, pokročit na vyšší úroveň a přinesou nový pohled na spoustu věcí. Úplněk v Býku pak přináší energii potřebnou k realizaci nových počátků na zcela nových základech a umožní dobrý start. Následně Slunce vstupující do Střelce přináší a dodává již započatým a nastartovaným procesům energii ohně a tvořivosti potřebnou k pokračování a úspěšnému vývoji těchto projektů.
Během listopadu tedy máme možnost zpracovat, přijmout a přetvořit svoje staré a nezpracované části vynořující se z hlubin nevědomí, odevzdat a zanechat za sebou to, co již s námi nerezonuje a objevit nový způsob nahlížení na svět. Tím se připravíme na velmi významný energetický předěl - nový start v době Vesmírného Slunovratu 12. 12. a vykročení do dalšího roku a jeho vibrací  během Zimního Slunovratu 21. 12.
Zůstaňte plně přítomni ve svém srdci. Postupujte krok za krokem, dívejte se dopředu bez ohlížení zpět a důvěřujte, že s každým dalším krokem vás pod nohama čeká pevná zem.  Jde o to vytrvat a nenechat se odradit nebo to vzdát. "Nauč se vidět krásu v každém západu slunce ve svém životě s vědomím, že zítra slunce vyjde znovu. Konec je jen začátek něčeho nového."
Otevřete náruč všemu novému co přichází a důvěřujte, že přichází jen to nejlepší…
Mnoho krásných nových začátků a nádherných překvapení…
Z břehů Nové země srdečně a s láskou zdraví Mirka
Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě  a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.