Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Říjen 2010

Španělský film Agora

31. října 2010 v 12:37 Krása ženy

AGORA - Můj pohled
(Terezie Dubinová, PhD., hebraistka, kulturoložka, správkyně synagogy v Turnově)
Včera jsem podruhé viděla španělský film "Agora".
Stejně jako poprvé, i nyní se mne hluboce dotkl.
Mnoho aspektů, mnoho rovin souznělo s mým nitrem, dotklo se citlivých míst.
Předně příběh silné ženy, svobodné v nesvobodném světě. Filosofka, matematička a astronomka Hypatia (historická postava žijící ve 4. století občanského letopočtu v Alexandrii) je svobodná svým vnitřním rozhodnutím následovat svůj talent, rozvíjet ho a jeho plody přinášet společnosti v době, kdy ženy byly majetkem mužů a role manželek a matek jim nedovolila realizovat své touhy a svá nadání.
Je svobodná díky pochopení a podpoře svého otce, který dobře ví, že sňatek by ji o tuto svobodu připravil, a proto na ni netlačí. Naopak, dává jí ten největší dar, který otec může dceři dát (a který může dát muž ženě): úctu vůči její jedinečnosti a prostor pro svobodnou volbu. Za svoji svobodu Hypatia platí cenu osamělého života, ale zdá se, že nelituje. Touha po poznání a radost z tohoto poznání jsou silnější než předepsané role. Rachel Weisz, nádherná britská Židovka, žena s něžnou i silnou ženskou energií zrozená ve znamení Ryb, dává Hypatii hloubku a pravdivost. Nejenže se dokážeme vžít do jejího osudu, co více - dokážeme se vcítit, vrátit, do našich vlastních osudů v ženských tělech v minulých životech.
Ne že by to byly návraty bez bolesti… Ale je-li v té slze nad osudem Hypatie i soucítění s naším vlastním osudem v dobách minulých, léčíme tím své bolesti, skryté pod halasností emancipace, navoněné módními parfémy světových značek. Ta halasnost zrovnoprávnění ("Hurá! Teď jsme stejné jako muži!" ) a ten obraz dokonalé ženy, na který v tomto světě, v této době, narážíme na každém kroku, se snaží nás oblouznit a zastavit na cestě ke skutečnému léčení a skutečnému žití naší pravdivé ženské podstaty. A právě Hypatia a její osud znázorněný v Agoře je takovým autentickým setkáním, které nám může pomoci na této cestě.
Ne že by již Hypatia byla nepoznamenána patriarchálním vnímáním… Ona scéna, kdy svému ctiteli Orestovi předává látku se svojí menstruační krví, aby mu dokázala,že ani ona "není dokonalá", je již ohlasem platonského vnímání naší hmotné reality a reality těla jako méněcenné, nedokonalé, a naopak vnímání "vyšší" reality ideálních nehmotných vzorů jako dokonalé. Již je zde ono křesťanstvím převzaté dogma, že Božství (resp. mužský bůh) je dokonalé, protože je neměnné, netělesné a povznesené nad naši hmotnou, tělesnou realitu. Tělo, naše pouto s božskou Přírodou, ztrácí - stejně jako ona (Příroda) - svoji posvátnost. Menstruační krev, po tisíce let ženami uctívaná jako posvátná tekutina přinášející nám moudrost intuice a vhledu, byla označena za "nečistou". Tak ji už vnímá i Hypatia, jež své zraky upíná k dokonalému světu vesmíru a jeho zákonů.
Odpusťte mi, že nyní budu osobní. Skutečnost, že se film odehrává v Levantě, v oblasti starověkého Středomoří, v domově mé duše, mi přináší zvláštní potěšení i bolest. Ano, pamatuji se na dobu, kdy ve spirále neúprosných cyklů vesmírného času končila doba uctívání řeckých a římských bohů a nastupovalo náboženství nové - křesťanství zrozené ze židovství. Pamatuji se na výsměch představitelů nové víry vůči Bohyni, jíž jsem jako kněžka sloužila, i vůči mně samotné. Pamatuji se ale i na zneužití ženské síly, manipulaci, se kterou jsem využívala své krásy a svůdnosti k dosažení svého cíle - udržet si dobré společenské postavení a bohatství. Patriarchální právní systém již vládl příliš dlouho, jeho nespravedlivá pravidla lidé zvnitřnili ve svých osobních životech, a i já měla v mysli vtištěné jasné přesvědčení žen té doby: Ke skutečné moci se žena dostane pouze skrze muže, proto musí být stále krásná, žádoucí, zajímavá. Její cena je v její přitažlivosti pro muže.
Toto přetrvávající přesvědčení jsem ve svém nevědomí odhalila před pár měsíci díky zajímavé srážce s realitou - tajné svatbě mého bratra v Izraeli. Ač doteď jsou mé city zraněné a emoce rozjitřené, jsem mu za to velice vděčná. Jako by se tím odkrytím uvolnilo něco v mém středu, rána byla s láskou pofoukána, strach prosvětlen a "provinění" odpuštěno.
S pohledem na Hypatii, silnou ženu, která do poslední chvíle hrdě čelila svému osudu - odmítla doprovod a ochranu prefektových stráží na cestu k domovu, s vědomím, že ve vzrůstajícím totalitním marasmu je její osud beztak zpečetěn - se mi vrací vědomí bezmoci a nespravedlnosti. Ona obvinění - "čarodějnice", "pohanská děvka" - zjitřují nejen moji individuální, ale i kolektivní paměť žen až na dřeň a jistě nejsem sama, kdo cítí silné tělesné pocity (zvláště na úrovni 2.,3. a 5. čakry), když obvinění z úst křesťanských bijců za jedinou pravdu slyší.
Možná nebude od věci zde udělat malou exkurzi k onomu obvinění. Poprvé jsem Agoru viděla se svým manželem a on mi poté řekl: "Myslel jsem, že obvinění žen z čarodějnictví pochází až ze středověku." Ano, procesy s domnělými kacíři a "čarodějnicemi" se konaly ve středověku a na prahu novověku, ale obvinění je biblické. Nachází se v Hebrejské Bibli, ve 2. knize Mojžíšově (Šemot) kapitola 22 verš 17 "Čarodějnici nenecháš naživu". Jde o součást právních předpisů, které podle biblického podání Mojžíš obdržel od Boha při jeho zjevení na hoře Sinaj. Podle historického podání jde o právní předpisy spojené s reformou kultu a tvorbou teologie v centru tohoto kultu - v Jeruzalémě a jeho jediném Chrámu jediného Boha. Předpis o čarodějnici je zařazen mezi zásadní pravidla týkající se sociálních vztahů uvnitř komunity. Souzním s názorem, že šlo o pravidlo zabezpečující monopol jeruzalémských kněží na interpretaci Boží vůle. Mělo zakázat a zcela vyvrátit jiné formy uctívání a komunikace s božskými silami, jak byly rozšířené mezi lidmi po celé Judeji a Izraeli, a napomoci centralizaci moci do rukou jeruzalémských kněží. Mj. bylo i potvrzením, že v jeruzalémském Chrámu nebude nadále uctívána ženská forma Božství (ve formě bohyně Ašery, "manželky" boha JHWH, která zde byla uctívána do 8. století př.o.l.) a ženy jako zprostředkovatelky Božství budou z kultovního života vyloučeny (v náboženské hierarchii už mohou být činní pouze muži). Vzhledem k chápání textů Bible jako autoritativního božího slova byl předpis chápán jako boží vůle a jako takový byl zneužíván středověkou inkvizicí v procesech s tisíci nevinnými ženami. Troufám si tvrdit, že spolu s veršem "Krev jeho na nás a na naše děti" (Nový Zákon, Matoušovo evangelium 27:25) zneužívaným při schvalování násilí na Židech, jde o dva biblické verše, na nichž lpí krev tisíců, ne-li milionů nevinných obětí. Na tomto místě ze srdce posílám energii lásky a soucítění Hypatii skutečné i filmové a prosím o uvolnění pout tohoto zneužitého obvinění.
Zpět k filmu. Hlavním tématem je dle mého názoru zneužití moci a svůdnost totality. Ta ovšem nemusí být na první pohled nebezpečná, zlá či odpudivá. Naopak. Právě na příkladu křesťanství je ukázáno, že totalitou se může stát i hnutí odvolávající se na ušlechtilé myšlenky, pokud podlehne svému přesvědčení o jediné pravdě, vyvolenosti a právu na absolutní moc. Ušlechtilými slovy a myšlenkami lze získat energii lidí pro tuto totalitní čistku. Stoupenci se nechají nejprve vést žízní své duše po Božství, dobru a spravedlnosti (často rozčarováni z reálných sociálních podmínek - viz. téma otroků, jimž přestup na křesťanství zajistil svobodu) a poté se v zajetí masy a tlaku kolektivu těžko vymaňují z pohybu davu. Stávají se, ať už vědomě či bezděky, energií, jež mocí opojení jedinci (Cyril) či přímo mocenský aparát (zne)užívá pro své účely. Účel je jasný - mít moc, stále více a více moci. Onen hlad po světské moci (který ve skutečnosti nelze utišit ve vnějším světě) roztáčí kolo bojů, intrik, vnitřních čistek, zrady, udání, vyhrožování, vydírání, zabíjení. Jedinec se ocitá v soukolí. Má-li ještě sílu a svědomí se vzepřít, umírá - hrdě, se zachovanou ctí, svobodný ve své volbě. Nemá-li sílu, stává se pachatelem i obětí, kterou mašinérie semele a po použití vyplivne. Ve filmu sledujeme mocenský nástup křesťanství, ale davy "osvobozených" prostých lidí, ze kterých se ve jménu pravého Boha lásky Ježíše Krista stávají vrazi, lze nahradit davy dělnické třídy, zneužité nacismem či komunismem. Kristovy vojáky - parabolany - lze nahradit Lidovými milicemi či bojůvkami SA, přemlouvání ke konverzi lze nahradit přemlouváním ke vstupu do té jediné správné politické strany. Příběh ze 4. století z egyptské Alexandrie se stává nepříjemně aktuální.
Jistě není náhodou, že režisérem filmu je homosexuál a hlavní roli hraje Židovka. Zástupci dvou skupin (nejen) křesťanstvím nejvíce diskriminovaných společně vytvářejí obrazy, jejichž energie se dotýká mnoha bolavých bodů. Ve vypleněné knihovně Serapea jsou ustájeny kozy a ovce - nelze nevzpomenout na zámky přeměněné na družstva JZD, zářivky a elektrické vedení na malovaném stropě turnovské synagogy, kostely přeměněné na výrobní podniky. Jiné názory jsou trestány kamenováním, "přátelský" biskup zneužívá prosté lidské úcty k Božství i přirozených pochybností o něm, aby pokořil prefekta - představitele politické moci. "Věřím ve filosofii", říká Hypatia, když je obviněna z bezvěrectví. A svému bývalému žáku, nyní zmíněnému biskupu z Kyrény, říká: "Ty nesmíš pochybovat. Já musím."
Připomeňme scénu na schodech knihovny, kde vzbouřenci očekávají ortel císaře. "Existuje ještě jedna teorie", říká starý knihovník, "ale je příliš šílená. Tvrdí, že Země se otáčí kolem Slunce." A slova prostého křesťana pronesená také na schodišti (pohyb…) - "Země musí být placatá. Jak by lidé jinak chodili a nespadli? Jak by se udrželi na kouli?" To mi silně připomnělo dnešní dobu změny paradigmatu. Pro nás, obyčejné smrtelníky žijící na zemi/Zemi a postrádající nadhled, je těžké vnímat změny na úrovni celého Vesmíru, které nyní probíhají.
Krystal Země rezonující s krystalem naší duše, změny DNA, změny fyzikálních zákonů, kvantová realita, to vše způsobené a způsobující proměnu vědomí lidstva - to je nad naše chápání, resp. nad schopnosti našeho starého způsobu myšlení to pojmout. Ti z nás, kteří cítí neúprosnost těchto změn, spoléhají více na intuici a meditaci pracující se strachem pustit staré struktury a nebránit přicházejícím změnám. Názor prostého křesťana nám může připadat směšný, ale nejsme dnes úplně stejní? Nelpíme na starých představách staré vědy a staré logiky se stejnou urputností, ač náš náhled je směšně malým výsekem reality? Alespoň trošku pochybnosti může rozhýbat ve starých školních učebnicích nabytý obraz světa: "Ty nesmíš pochybovat. Já musím."
Ach ano, pochybnosti. Tak sžíravé a tak potřebné. Tak bolestné a tak životně důležité. To ony udržují dynamiku hledání, dynamiku otázek, na které by člověk měl hledat odpověď celý život. Ale berou příliš mnoho energie - nahraďme je slovy "hledání", "otevřenost", "vnitřní pohyb". "Všechno je nejisté a to mne uklidňuje," říká Tikki, pohádková postava z mých oblíbených dětských knížek o Mumíncích. Jak těžké je žít onen vnitřní pohyb, hledat, nalézat, ztrácet, aby člověk zůstal pružný a otevřený ve svém vědomí a vnímání a ve své úctě k jinému člověku a jeho jinému názoru a pohledu.
Ta radost Hypatie, když se jí rozpadá pod rukama starý Ptolemaiovský model vesmíru a ona cítí, že přichází nové řešení, nový pohled… Ta muka hledání, "těhotenství" a "porodních bolestí" jejích astronomických a matematických pokusů - a ta odvaha vyslovit novou vizi! Nedá mi nepřipomenout krásnou postavu otroka Aspasia, který mlčky, plně přítomen, své paní pomáhá a stává se jí rovným partnerem v trápení i radostech jejího hledání. A jistě nejsem sama, kdo cítil hluboké dojetí, když na písek sloužící jako tabule Hypatia rýsuje svoji hypotézu o elipsovitém pohybu Země kolem Slunce - v euforii zázraku zrození nového pohledu a zároveň vyslovení zaváhání - je to možné? Ten pohled, který upírá na svého druha ve vědě, "prosím, potvrď, nebo vyvrať, řekni jasné slovo", a jeho konejšivé "Běžte spát, má paní…"
Následovat by mohlo pojednání o potřebě odluky státu od církve, tak aby šiřitelé svých pravd nezískali politickou moc k jejich prosazování. (Zvláště v současném Izraeli by to bylo dosti potřeba a prospělo by to jak společnosti, tak judaismu.) Ale jak bylo řečeno, nemusí jít pouze o náboženské pravdy. Nacisté i komunisté měli své ideologie a k jejich prosazení zneužili politickou moc. Demokracie se jeví tak křehká tváří v tvář jednoduché touze mnoha lidí po jistotě a jasném názoru BEZ POCHYBNOSTÍ. Ach ta úleva, být veden, slyšet jasnou verzi bez různých úhlů pohledu. I z tohoto důvodu je film tak bolestně aktuální - nepochybně se blížíme k době, kdy demokracie bude velmi ohrožena v konfrontaci s manipulujícími mocenskými skupinami, jejichž moc se bude zdát bezbřehá. Běžný jedinec si může připadat jako bezmocná malá figurka… Těch vazeb mezi jedincem a státem je příliš mnoho a konec konců, všichni potřebujeme ropu a elektřinu… Přesto však věřím, že máme svobodnou volbu a můžeme něco změnit - sami sebe. A touto změnou můžeme ovlivnit i své okolí, společnost, zemi, svět.
Hypatia upírala s úžasem své oči ke hvězdám. Ohromovala ji velikost vesmíru. Každý člověk však v sobě tento vesmír nosí, aniž by k němu musel vzhlížet. Moudrost starověkého pohledu, který vnímal makrokosmos a mikrokosmos jako propojené nádoby, se vrací a s ním touha lidí proniknout do hloubek lidského vědomí , poznat své skutečné lidství , změnit svůj starý způsob vnímání a nazírání a stát se platnou, rezonující součástí sítě všeho Bytí. A to je nové náboženství. Nemá kněze, nemá organizace, nemá své bojové jednotky. Jeho stoupenci jsou obojího pohlaví, různého věku, postavení, národnosti, zaměstnání, sexuální orientace… Cítí, že zase jeden vesmírný cyklus končí, staré náboženství odchází a nové se rodí , a otevírají svá srdce a své mysli, aby se stali součástí této změny.Opakovaně se mi vrací vize, jak se nacházím v temném lůně Bohyně Matky Země. Kdo je připraven ke změně, je tam také. Nové struktury se tvoří na úrovni jemnohmotných energií před svým zhmotněním. Cítíme tlak na urychlené léčení starých bolestí a opouštění starých vzorů.
Z pohledu své profese se často ptám: co je hodnotné, co zůstává a co lze pustit jako mrtvé z minulých náboženství? Nepochybně jako první - rozloučit se s výlučně mužským obrazem Boha. Ženská božská energie se s nezadržitelnou silou vrací a působí v našich životech. Lilit, Afrodita, Máří Magdalena a další ženské archetypy se vrací do našeho vědomí a čistí (z našeho pohledu často poněkud drsněji) to, co má být puštěno. S tím souvisí další starý model - vnímání Přírody jako od člověka a jeho reality oddělené ("objektivní") skutečnosti a její degradace na levný zdroj energie.
Ponižovaná hmota se hlásí o svá práva skrze naše nemocná těla, Příroda nám svými (z našeho pohledu extrémními) jevy ukazuje, jak jsme s ní spojení. Důraz na psaný jazyk ("Boží Slovo") ztrácí na významu, neboť stáváme-li se součástí sítě všeho živého, vnímáme specifický "jazyk" a různé způsoby komunikace zvířat, rostlin i minerálů. Vnímání světa v dualistických protikladech se proměňuje v náhled a nadhled partnerských, navzájem provázaných energií. Člověk přebírá odpovědnost za svůj život a stává se aktivním spolutvůrcem Božství.
Co může být z našeho dosavadního poznání zachováno? Zůstává schopnost zorganizovat lidské společenství na principech dodržování pravidel a práv, úcta ke komunitě i k jedinci. Tváří v tvář totalitní formě islámu - islamismu - nelze než ocenit toto dědictví židokřesťanské kultury a na něj (negativně) reagujícího "osvícenství" (výhrady k názvu i k samotnému hnutí ponechme nyní stranou), totiž úctu k lidskému životu, k osudu jedince a přesvědčení o jeho předurčení na základě svobodného rozhodnutí ze svobodné vůle, vytvoření společnosti rovnoprávných občanů. Úsilí zlepšit lidský život zcela prakticky a konkrétně pomocí lepší organizace, funkčních služeb a administrativy, lékařské péče, rozvinuté infrastruktury, trhu s pracovními příležitostmi, které dávají možnost tvořivě realizovat své vize.
Opouštíme-li staré, dělejme to s láskou a vědomím, že po určitou dobu nám v něčem dobře sloužilo a ne vše je potřeba revolučně zavrhnout. Máme-li pocit, že společnost a výše vyjmenované výdobytky nejsou v dobré kondici, uvědomme si, že společnost tvoří lidé. Je-li vědomí lidí nezodpovědné, anarchistické, pubertálně nezralé, potom se to odráží na všech úrovních společnosti a jejího fungování. A jsme znovu u tématu - neustrnout v davu těch, kdo mají "jasno", pochybovat a díky tomu se stále učit, tvořit a žít jako součást sítě společnosti a světa.
Připomínám, že sídlem mysli i citů ve starověku bylo srdce - a míním-li tedy uvědomění, míním tím otevření srdce, práci s intuicí, intelektem, smysly i city. Film se jmenuje "Agora" - ve starověku byla agora nejen náměstím, středem sídla, ale i místem demokratické diskuse, místem společného vládnutí, místem svobody slova a projevu. O to silnější a symboličtější je scéna, kdy tuto svobodu zanícený parabolán Ammonius (jehož bychom dnes označili za psychicky nemocného, nebezpečného blázna a izolovali od společnosti) zneužije a shodí kněze jiného náboženství do plamenů veřejného ohniště. Demokracie není samozřejmostí a je to nadmíru těžká disciplína.
Co říci na závěr, než přidám své oblíbené PS:
Lidská duše pochází z vesmírného Zdroje, který nazýváme jmény Bůh, Bohyně, Božství. Ona ví, ona si pamatuje. Touží celou svou silou po znovuspojení se světlem tohoto Zdroje. S tímto vědomím můžeme začít - spojit se se svojí duší. Není to tak samozřejmé, jak to vypadá - mnozí z nás ani nevědí, že duši mají, a jiní nevědí, že jsou od ní odděleni. Na oslavu té radosti spojení tančeme a zpívejme, projevme radost, neboť "radost je božská vlastnost" (rabi Nachman z Braclav).
Beze strachu přijměme skutečnost, že starý svět končí a nový se rodí. Udělejme mu místo ve svých srdcích a s úžasem čelme víru změn ve zrychleném čase. Máme jedinečnou možnost spolupracovat, odpovědně tvořit svoji novou realitu, realitu Nové Země. S důvěrou se vždy můžeme obrátit na Božství - skutečné a jedinečné Tajemství, zářivé a hluboké jako nebe plné hvězd, na které očarována hleděla Hypatia. Ženy a muži jako byla ona a jí podobné a podobní, odvážní hledači milující moudrost (filo-sofiá), nechť jsou nám posilou při vědomí, že vždy byli a vždy budou - ať jsou vnější podmínky pod vlivem lidské slabosti, agresitivity a strachu jakkoliv těžké.
Synagoga Turnov 28. září a 17. října 2010
.....................
PS: Když jsem po prvním shlédnutí filmu hledala informace o něm na internetu, narazila jsem na článek amerického katolického faráře Roberta Barrona s názvem "Dangerous Sillines of the New Movie Agora" nebo-li "Nebezpečná pošetilost nového filmu Agora" http://www.catholiceducation.org/articles/persecution/pch0251.htm s podtitulkem "Spolu s příběhy Galilea a Giordana Bruna je příběh Hypatie oblíbeným příběhem protináboženských ideologů." Následuje mnoho výtek filmu. Zde jsou:
-
Příběh a obvinění biskupa Cyrila z podílu na smrti Hypatie pochází z protikřesťanské knihy Edwarda Gibbona.
- Alexandrijskou knihovnu spálil Julius Ceasar o několik století dříve.
-
Hypatia je představená jako "a saint of secular rationalism", svatá nenáboženského racionalismu, zvláště jako astronomka, přestože byla především filosofka, stoupenkyně učení Platona a Plotina, přičemž stoupenci tohoto učení byli i slavní křesťanští filosofové Augustin, Ambrosius a Origenes
-
Scéna pálení knihovny zachycuje křesťanský dav z výšky a připomínají tak hmyz, doslova "šváby" (sic!), scéna svážení židovských obětí připomíná fotografie z nacistických koncentračních táborů
- Celkově film představuje křesťany jako "nebezpečné typy a hrozbu civilizaci" a křesťané by se měli tomuto zobrazení bránit, neboť se stává součástí populární kultury.
Ráda bych na tato kritická slova zareagovala.
"Pohanské náboženství" (vyznávání a uctívání řeckých a římských bohů) se stalo ilegálním ediktem císaře Theodosia I.v roce 391. Alexandrijské "pohanské" chrámy byly uzavřeny ediktem (ve filmu znázorněného Cyrilova předchůdce) patriarchy Theofila. O dění ve velkoměstě máme zprávy z pera antických autorů, zvláště současníka Sokrata Scholastika a o sto let později žijícího Damaskia. V jejich dílech se dočteme, že Julius Ceasar nešťastnou náhodou zapálil tzv. Královskou knihovnu v Alexandrii, která sloužila potřebám vládnoucí královské rodiny a vědců. Zachráněné knihy z této knihovny byly přeneseny do dvou veřejných knihoven při chrámech: do chrámu Cesarion (zbožštěného římského císaře) a do chrámu boha Serapise zv. Serapeum. Tato druhá knihovna byla zničena z rozkazu biskupa Theofila, tj. z rozkazu křesťanského funkcionáře, roku 391. O této události film vypráví.
Z díla Sokrata Scholastika cituji: "V Alexandrii žila žena jménem Hypatia. Byla to dcera filosofa Theona. Dosáhla větších úspěchů v literatuře a ve vědě než ostatní filosofové její doby. Následovala učení Platona a Plotina, vysvětlovala filosofické principy svým posluchačů, z nichž mnozí přicházeli z veliké dálky. Dokonale se ovládala, byla rozvážná a kultivovaná, nedělalo jí problémvystupovat na veřejnosti v přítomnosti úředníků a dokonce se necítila v rozpacích ani před muži. Pro její důstojnost a ctnost ji všichni muži/lidé obdivovali….Ale i ona nakonec padla za oběť politické žárlivosti, která v té době vládla. Mezi křesťany se rozkřiklo, že často hovoří s Orestem (světským prefektem Alexandrie) a že to je právě ona, kdo brání smíření Oresta s biskupem (Cyrilem). Někteří proto pospíšili se zápalem a horlivostí, podněcováni vůdcem jménem Petr, přepadli ji, když se vracela domů, vytáhli ji z vozu, vzali ji do chrámu Cesareum, svlékli ji a zavraždili ji tak, že jí seškrábali kůži kameny a střepy mušlí. Poté, co roztrhali její tělo na kousky, hodili její údy na místo zvané Cinaron a spálili je." Tolik soudobý křesťanský historik. (Existují díla jiných křesťanských historiků, kteří tuto verzi popírají. Jak doložila polská historička, která se případem Hypatie zabývala, většina z nich byla loajální své víře, proto je těžké dohledat objektivní zprávu.)
Srovnávat filosofku Hypatii s Augustinem a Ambrosiem je poněkud nadsazené. Možná ještě s Origenem - koneckonců žil v době, kdy křesťanství nebylo státním náboženstvím (2./3.století) a neprosazovalo svá dogmata násilím. Origenes také hledal. Ve filmu však nejde o učení - jde o prosazování jednoho učení na úkor druhých jako jediné pravdy.
Hmyz ani šváby mi fanatici pobíhající po dvoře knihovny a házející svitky do ohně nepřipomínali. Asi jsem byla v zajetí šoku a bolestných vzpomínek na tato i jiná pálení plodů lidského ducha. Vyhnání Židů z Alexandrie, na kterém měl podle historiků Cyril zásadní podíl, mi rozhodně holocaust připomínalo. A kromě holocaustu i vyhánění - stále znova a znova - ze středověkých křesťanských měst Evropy. Zná pan Barron historii Židů v Evropě? Možná by si ji mohl připomenout.
Také by si mohl připomenout text Bible, "Nové smlouvy" (Nového Zákona), který Cyril čte nedobrovolným konvertitům z řad městské rady při bohoslužbě v kostele:
1.epištola Timoteovi kapitola 2:9- 14: "Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se slušní na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení."
Zdá se, že je to (stále) křesťanský text. Co s tím, pane Barrone? Možná to je ten skutečný problém, který by dnes křesťanští duchovní měli řešit. Omluva a náprava je na místě, nikoliv ublížené fňukání toho, kdo kdysi zneužíval moc. Tak vnímám dnešní roli křesťanských duchovních. 
Jednoho takového - statečného, upřímného, čestného duchovního - znám. Když film "Agora" běžel v našem malém městě, poslala jsem mu, váženému římskokatolickému faráři, mail a pro jistotu i sms s drzým vzkazem, že tento film by měli mít "faráři a představitelé institucí povinně". Odpověděl mi za pár dní mailem "Byl jsem tam spolu s deseti dalšími, které jste také asi poslala Vy" - přes léta trvající spolupráci ve vězení si vzhledem k věkovému rozdílu vykáme. A připojil pasáž z křesťanského historika Christopha Markschiese "Dějiny antického křesťanství":
"Alexandrijská obec samozřejmě nepozůstávala jenom z ta­kových vzdělaných křesťanů. V "sociálním suterénu" města, v egyptské čtvrti Rhakotis, žili křesťané úplně jiného ražení. Křesťanská obec bohužel sdílela i vlastnost obyvatelstva města, která byla již ve starověku silně kritizovaná, totiž obzvláště zu­řivý "hněv lidu". Na konci druhého století zdůvodňuje malo­asijský rétor Dión Chrysostomos mír, který ve městě panoval, přítomností římských jednotek v Alexandrii: "Jak byste to jinak dokázali, nechat se navzájem na pokoji?" Jedním z posledních úkazů tohoto pověstného potenciálu násilí bylo přepadení novoplatónské filozofky Hypatie křesťanskými fanatiky v březnu 415: byla vytáhnuta ze svých nosítek, nahá ukamenována a její mrtvé tělo bylo roztrháno na kusy a spáleno."
V osobním rozhovoru potom dodal: "Vždyť to byla pravda. Cyril byl později odsouzen shromážděním biskupů v Efesu a uvězněn, nicméně uprchl a s podporou císaře byl znovu posazen na své místo. A největší chybou bylo, že byl svatořečen. "
Shromáždění biskupů v Efesu proti Cyrilu Alexandrijskému, to je historie rozštěpu církve na východní (nestoriánskou) a západní, jež je matkou římskokatolické církve. Ale to už by byl jiný - a nebo stále stejný? - příběh. 
Terezie Dubinová, PhD., 17. 10. 2010, Turnov
"Na webu www.astrohry.cz uveřejněno s laskavým svolením autorky Terezie Dubinové, www.oheladom.ic.cz. Tento text lze dále šířit a kopírovat v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivními odkazy. Reakce a komentáře prosím směřujte případně na e-mail Terezie.dubinova@tiscali.cz. Děkuji."


Podle tvé viry se ti bude dít

31. října 2010 v 6:15 Myšlenka Nového dne

Pro víru je potřeba udělat víc než jen nečinně sedět v pozadí a nechat vše na Mně. Musíš sehrát svou úlohu, protože "podle tvé víry se ti bude dít". Vše je možné, máš-li ve Mne plnou víru a důvěru. Žij podle víry a zjevuj všem duším Mé zákony. Pracujme jako jeden, buďme jako jeden, Já v tobě a ty ve Mně. Když plně pochopíš, že mohu udělat cokoliv, pak si uvědomíš, že i ty dokážeš vše, protože Já působím v tobě a skrze tebe. Avšak nic se neuskuteční, , jestliže ty nezačneš jednat a neučiníš to. Já jsem uvnitř tebe a ty ztělesňuješ Mé ruce a nohy. Zasvěť tyto ruce a nohy Mně a Mým službám, aby nic nezdržovalo vznikající dílo a aby vše šlo hladce.Dbej, ať jednáš v dokonalé harmonii a rytmu s mými zákony a spatříš zázrak za zázrakem. Vzdávej za vše věčné díky. Přeji nádhernou neděli a poslední říjnový den, S Láskou všem Anna

Uvědomění si, čím opravdu jste....

31. října 2010 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

Ve chvíli, kdy si uvědomíte, čím opravdu jste, najdete trvalý klid. Můžete tomu říkat radost, neboť tak lze radost definovat: radost je pulzující klid. Je to radost poznání, že jste podstatou života ještě před tím, než na sebe život vezme formu. To je skutečná radost Bytí - bytí, jimž opravdu jste.

Jako se voda vyskytuje v pevném, kapalném nebo plynném stavu, právě tak lze chápat vědomí jako pevnou formu fyzického těla, tekutou formu myšlení nebo plynnou formu vědomí.

Čisté vědomí je Život před svou realizací a tento Život se dívá na svět forem "vašima" očima, protože vy jste vědomí. Jakmile pochopíte , že jste čisté vědomí, vidíte sami sebe ve všem. Žijete ve stavu jasného vnímání. Zbavili jste se minulosti, která je sítem pojmů, jejichž prostřednictvím se vysvětluje každý zážitek.

Když vnímáte, aniž cokoliv interpretujete, uvědomujete si, co je to, co vnímá. Jazykem lze nanejvýš pojmenovat existenci jakéhosi pole bdělého klidu, v němž dochází k vnímání.

Čisté vědomí si uvědomuje samo sebe skrze "vás".

Nepřipusť možnost neúspěchu

25. října 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Čím vyšší jsou tvé cíle, tím lépe. Nikdy se v ničem neomezuj. Prostě věz, že můžeš dokončit vše, co jsi započal(a), protože ode Mne čerpáš pomoc
a sílu a neznáš tedy žádnou porážku a omyl. Vše, co nese Moji pečeť, je provázeno úspěchem a přináší jen to nejlepší. Proto udržuj svou mysl v povzneseném stavu, buď v souladu s veškerým životem a dočkáš se těch nejúžasnějších výsledků. Nemůžeš tyto výsledky
očekávat, pokud nejsi ve svém nitru v souzvuku s nejvyšším dobrem, pokud svobodně neplyneš se vším, co tě obklopuje a dokud nepřekonáš vše, co tě zdržuje. V životě ti mnoho věcí překáží v dosažení cíle. Odhoď je stranou a ani na okamžik nepřipusť možnost neúspěchu. Prostě věz, že můžeš uspět a uspěješ ve všem, co podnikneš.

V tichosti hledej svůj směr

19. října 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže jsi ztratil(a) svou cestu, nejrychlejší a nejsnadnější způsob jak ji znovu nalézt, je ztišit se a v klidu hledat správný směr. Jsi ochoten(a) obětovat čas ke ztišení a hledání ve svém nitru, nebo to považuješ za plýtvání časem a musíš spěchat dál a stihnout vše, co má být uděláno? Každý člověk potřebuje získat správný směr, protože bez něho se může úplně ztratit v bludišti života. Proč tedy nestrávíš každý den krátkou chvílí se Mnou o samotě, aby sis stanovil(a) správný směr? Když tak budeš činit, stane se ti Mé společenství hlubokou vnitřní potřebou a budeš toužit po tom, abys v tomto stavu vědomí strávil(a) se Mnou stále více času. Buď proto pozorný(a) k hlubokým tužbám ve svém nitru, nikdy je neodkládej netrpělivě stranou s pocitem, že nemáš čas. Pravím ti, že na vše je času dost.   Važte si toho, kým jste. Anna

Hledej a nalezneš

18. října 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Já jsem tvé útočiště, tvá síla a všudypřítomná pomoc v dobách nepohody a strádání. Nauč se obracet se ke Mne, spoléhat se na Mne, vkládat ve Mne všechnu svou víru a důvěru a jestliže tak budeš činit, shledáš,
že se všechny tvé obtíže a problémy rozplynou. Na každý problém existuje dokonalá odpověď. Hledej a nalezneš ji. Neztrácej čas hověním si ve svých problémech a v sebelítosti, ale povznes se nad ně. Vzdávej díky za to, že jsi s rozšířeným vědomím a zklidněnou myslí nalezl(a) správnou odpověď, která čeká na uskutečnění. Proměňuj se změnou své mysli. Můžeš každý problém jednoduše vyřešit, když si uvědomíš, že odpověď přijde, když se ztišíš a věnuješ čas tomu, abys ji našel(a). Přestaň se pohybovat v bludném kruhu, jinak se nikam nedostaneš. Zavolej Mne.

Vše je součástí celku

17. října 2010 v 22:51 Myšlenka Nového dne

Vše je součástí dokonalého celku, tedy i to, co děláš, říkáš, myslíš a cítíš. Proto se v ničem neomezuj, ale stále více se rozvíjej a stále více přijímej. Nikdy nedosáhneš mezí, protože žádné neexistují. Život je nekonečný a ty jsi součástí této nekonečnosti. Rozšiřuj neustále své vědomí. Kde je tvůj vnitřní duch odvahy, který ti umožňuje vykročit beze strachu do neznáma s pocitem skutečného vzrušení a očekávání? Jestliže půjdeš dennodenně dál stejně jako dosud, nedostaneš se nikam a nemůžeš doufat že duchovně vyrosteš. Musíš se sám(a) rozhodnout vykročit vpřed a když tak učiníš dobrovolně, dostane se ti pomoci ze všech stran. První krok je na tobě. Proto neztrácej čas váháním, ale vykroč a uvidíš, jak v tvém životě přichází jeden zázrak za druhým.

Spolehlivost je jádrem zodpovědnosti

14. října 2010 v 15:44 Myšlenka Nového dne

Spolehlivost je jádrem zodpovědnosti. To znamená, že bys měl(a) vždy ve správnou dobu a na správném místě dělat to, co má být uděláno. Nikdy neodkládej na zítřek to, co víš, že máš udělat dnes. Když přiložíš ruku k dílu, dokončíš ho i přes různá protivenství. Nedáš se ničím odradit, ale přijmeš překážky jako úkoly a výzvy, na které je nutno odpovědět. Budeš pevný(a) jako skála, neboť ve tvém nitru bude jistota a vyrovnanost, a nebudeš ovlivňován(a) vnějším zmatkem. Ať se stane cokoli, nebudeš se zmítat jako třtina ve větru.
Toto stav absolutní spolehlivosti: to znamená být silná(a) a odvážný(a). Poneseš-li na svých ramenou stále více odpovědnosti, budeš stále silnější, až nakonec pro tebe nebude nic těžké. Přeji krásný podzim. Anna

Přednášky a vědomé meditace z cyklu "Doteky Nového Života"

13. října 2010 v 20:48 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCETransformace na planetě Zemi je již v plném proudu a každý z nás vnímá velké
změny, jak v přírodě tak i v sobě a kolem sebe. Tato proměna se týká všech
bytostí žijících na planetě Zemi bez rozdílu vyznání.

Jsem přesvědčena, že energie nejčistší Lásky, Světla a Jednoty, které k nám
proudí, nám pomáhají se rozpomenout kdo jsme a co je našim posláním.

Mnozí se domnívají, že již dosáhli pomyslného vrcholu a velmi snadno ustrnou
ve starých zajetých strukturách a systémech. Mohu vás ujistit, že toto je
teprve začátek něčeho velkolepého, něčeho - na co nejsou slova. Právě
prožitek každého otevřeného Srdce, dá poznat nekonečné možnosti lidské
bytosti. Tak jsme dokonalí a krásní.

Tímto vás všechny srdečně zvu na přednášky z cyklu "Doteky Nového Života"v centru ARKANA ul. TGM čp.1281 Zlín.

S sebou: pohodlné oblečení dle vlastní potřeby.

Vnímáte-li potřebu připojit se kesdílení Nového Života, pracovat na sobě
a pomáhat Matce Zemi jste vítáni. Pokud máte ve svém okolí spřízněné
duše, pošlete tuto informaci dál do prostoru.

Veškeré dotazy vám ráda odpovím. S přáním nádherných barevných
dnu se těším na setkání.
S Láskou všem Sluneční květ Anna

Rezervace na přednášku: channah12@seznam.cz tel: 777 339 159

Cena: přednášky - 180 Kč
meditace - 100 Kč

Pokud to budete hledat :o), mají zde mapku
www.centrumarkana.cz

21.1.2011 .................. začátek 17:30 hod "Doteky Nového života" - Vše je propojeno se vším
1. 2. 2011................... začátek 17:30 hod "Doteky Nového Života" - přednáška
18.2.2011................... začátek 18:00 hod "Doteky Nového Života" - Vědomá meditace
25.2.2011................... začátek 17:30 hod "Doteky Nového Života" - přednáška

Krásná zelená

13. října 2010 v 6:30 MATKA ZEMĚ
Tento nádherný film je rozdělený 1/9 na YouTubeZnám všechny tvé potřeby...

13. října 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Vzdávej věčné díky za všechny Mé dobré a dokonalé dary, kterými tě zahrnuji. Věz, že vždy dostaneš včas všechno, čeho se ti nedotává.
Znám všechny tvé potřeby ještě dříve, než o ně požádáš.
Jsi správcem všeho, co jsem ti poskytl, proto dobře hospodař. Nikdy se nesnaž nic vlastnit, ale používej vše co máš, s velikou moudrostí a pochopením. Přišel(a) jsi na svět bez majetku a bez něho rovněž odejdeš. Vše co máš, jsi dostal(a) ode Mne, abys to užíval(a), dokud budeš na světě. Raduj se a vzdávej za vše díky, ale nesnaž se na ničem lpět. Bohatě jsi byl(a) obdarován(a), bohatě rozdávej všem kolem sebe. Poděl se o vše co máš a jen tak dosáhneš toho, abys byl(a) stále více obdarováván(a). Budeš-li žít podle mých zákonů, věz, že každá tvá potřeba bude zázračně uspokojena.

Kiesha-malá-babička-little

12. října 2010 v 6:30 MATKA ZEMĚ
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/kiesha-mala-babicka-little

Vše co je skryto uvnitř, se projevuje navenek

10. října 2010 v 10:10 Myšlenka Nového dne

Vše co je skryto hluboko v tvém nitru, se projevuje i navenek. Je-li tam pořádek, harmonie, krása a klid, projeví se také ve všem, co děláš, říkáš a myslíš. Je-li tam však zmatek, nepořádek a disharmonie, nelze je skrýt a tyto vlastnosti se projeví v celém tvém životě. Změny musí začít v nitru a potom proniknout navenek. Jen tak budou trvalé a nic je nemůže zvrátit.
Nezůstávej stranou a nečekej, až se něco změní, ale začni jednat sám(a). Můžeš ihned začít pracovat na změně stavu svého nitra. Nečekej, až se změní někdo jiný, protože můžeš bez odkladu začít uskutečňovat vlastní změnu. Vzdávej stálé díky, že můžeš jedna bez cizí pomoci. Veškerá podpora je ve tvém vlastním nitru a proto jsi jediný(a), kdo této podpory může využít.

Pohled z jiné strany

9. října 2010 v 13:25 Vývoj vědomí bytostí


Pohled z jiné strany...
         Posvátnost a všednost, spojení běžného vědomí s naším Božstvím... Jak prázdný a vyprahlý zdá se svět duší, jejichž nejniternější podstata je živena pouze vnějším světem... Jako děti bez Rodiče, toulají se a hledají, aniž by věděli, že se snaží něco najít... Jednou se jich zmocní výbuch emocí zoufalství, jindy vzteku či je ovládnou deprese, nakonec pak propadají úplné apatii a nezájmu o život. Lapeni v hříčkách iluzí vnějšího světa, jež považují za skutečnost. Ani nevědí, že sní...
            Ano, tak to často vypadá - na první, druhý, ba i třetí pohled. Mnohdy usínáme, necháváme se omámit a příliš snadno uvěříme strachu, místo abychom rozzářili tu jiskru zářivého světla v nás, jiskru Božství, která neustále čeká, až se k ní obrátíme a necháme ji převzít oteže nad naším spřežením. Čeká, až jí dovolíme, aby nás navedla na cestu, jež nám přinese jedno odhalení za druhým a  otevře nás Lásce, krůček po krůčku, a ukáže nám, jaké masky jsme si nasazovali a jaké kostýmy jsme na sobě nosili... Nakonec nám dá sílu tyto masky navždy odhodit a pohlédnout na Sebe - v celé naší nádheře a skutečnosti.
            Jakkoliv složitý a bolestivý, či naopak prázdný a nezábavný se nám zdá sen, jenž společně sníme, sníme jej společně. Vždyť právě k tomu jsme se kdysi rozhodli - zakusit zdejší stav bytí, ve fyzickém těle, v této části vesmíru... Jsme prostředníky, kterými se Stvořitel-Bůh-Zdroj zažívá ve sférách hmoty. Avšak příliš jsme se vzdálili od Skutečnosti. Nejprve to měla být jen hra, hravé objevování a zakoušení nového... Potom jsme ale Snu uvěřili, neboť byl tak poutavý... a nyní...

            Nyní je na čase si vzpomenout, že to naše vnitřní Jiskra Božství je skutečností a jediným trvalým opravdovým zdrojem Štěstí, Blaženosti Bytí. Pouze ta nás vyvede z bludného kruhu, v němž se motáme a věříme strachům a přeludům raději než své Já Jsem Přítomnosti. Pouze ta je pravdivým světlem, jež dokáže ozářit tajemnou cestu, jíž procházíme a popostrčit nás ke správným krokům, rozhodnutím, myšlenkám i skutkům, abychom již více nebyli vláčeni svým strachem a vírou v iluzi. To ona nás umí navést, abychom naopak prohlédli závoj a spatřili Skutečnost, Pravý Svět, který skutečně existuje. Otevřenýma očima poté pohlédneme na svět, jenž se odvíjí z vln nekonečného klubíčka lásky a světla moudrosti božství, svět, v němž strach ani temnota nevědomí nemají místo, neboť světlo lásky vše objalo, vše prozářilo svým třpytem... svět, který je oslavou jedinečnosti stvoření i jeho přirozené jednoty. S tímto pravým světem jsme neustále spojeni, jsme-li otevřeni jiskře Boží v nás, necháváme-li ji působit a neposilujeme už více moc strachu.
            Ocitáte-li se ještě někdy v sevření strachu, pochybností, prázdnoty či nicoty,  uvědomte si, že se teprve učíte, začínáte se probouzet. Otevřete se své Já Jsem Přítomnosti, tomu Životu Lásky Boží ve Vás, a nechte ji, ať prozáří vaše vědomí a probudí vás znovu zpět do Skutečnosti. Nechte se jí vést, dovolte jí změnit sen, který zde sníte, v krásné dobrodružství putování za poznáním. Nedovolte, abyste byli vlečeni svým strachem, odmítněte se neustále ztrácet Sami Sobě... Dovolte si být Vedeni - vedeni Božstvím... Ač vám to z pozemského pohledu může připadat neuvěřitelně složité, z pohledu vyššího neexistuje nic přirozenějšího a jednoduššího. Nechte se vést...
            A přijdete-li do kontaktu s někým, kdo se ještě neprobudil, nepoznal svou Jiskru, pak mu ze srdce vyšlete světelný paprsek lásky, jež mu dodá sil se vymanit z omamných látek, kterými jej neúnavně sytí temný sen... Nepodaří-li se vám ho probudit, nepropadejte strachu ani smutku, nýbrž věnujte svou pozornost raději Víře, že jasný světelný paprsek k němu v pravý čas dorazí a on se probudí. Věřte a setrvejte v  klidu, míru a v trpělivosti... Vzpomeňte si na sebe, jaké zápasy jste vy sami museli vést proti svým iluzím, strachu a omámení.
            Již tím, že sami zůstáváte bdělí, jste mocným nástrojem Božství, které Vámi může - a věřte, že tak činí! - vysílat paprsky požehnání a probuzení těm, kdož ještě spí... A proměnit zdejší snový svět ve Skutečnost... Věřte a Já Jsem při vás... V lásce, Moudrosti a Síle Božství...

(Reprodukce celku nebo částí tohoto článku je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - www.reiki-centrumpraha.cz)

Ty nejlepší věci na tebe čekají

9. října 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Každá duše touží v životě po tom nejlepším. Ty nejlepší věci na tebe čekají, jsi-li připraven(a) je přijmout. Ale musíš být ochoten(a) je přijmout z celého Srdce, s radostí a bez pocitu, že jich nejsi hoden(a), nebo že na ně nejsi připraven(a). Zastáváš-li takový postoj, , připravuješ se o své pravé dědictví, které k tobě nemůže dospět. Věz tedy, že v sobě nemáš nic, co by toto dědictví modlo zadržet. Nabízím ti život - život
mnohem bohatší. Nabízím ti krásu, harmonii, mír a Lásku. Cesty ducha jsou tvými cestami. Kráčej po nich, žij v dokonalé harmonii s Mými zákony a sleduj, jak se vše odehrává ve skutečné dokonalosti.. Nepřipouštěj si žádný stres, ani napětí. Jednoduše přijímej vše, co ti náleží, s plným vděčným Srdcem a nikdy nezapomeň vyjádřit svou Lásku a ocenění za všechno, čím jsi zahrnován(a).

Kosmický pulz Vzestupu - září / říjen 2010

8. října 2010 v 16:04 Doteky Nového Života

Shala Mata - Kosmický pulz Vzestupu - září/říjen 2010

Fjůůůů.....  množství energie omývá naši milovanou planetu a vytváří záplavu zkušeností určených k tomu, aby změnily či posunuly nás osobně i nás jako kolektiv. Já mám se svým zářijovým příspěvkem velké zpoždění, a - jako vždy - vše je, jak být má. Důvěřovat přechodu může být velkou výzvou a toto načasování nabízí cokoliv, co se čočka našeho vnímání rozhodne vidět.
Během posledního srpnového týdne měla má matka, jíž je téměř 92, další slabou mrtvici.  V minulosti jsem zmínila její zhoršující se zdraví a neuvěřitelnou vůli žít. Žije v pečovatelském domě, nicméně tento poslední projev chátrání znamenal, že má sestra a já jsme se o ni musely každodenně starat. V této době bojuje (a tohoto výrazu používám vědomě), aby tu zůstala, přes všechnu svou křehkost a bolesti. Duše má své vlastní načasování a je často náročné pochopit hloubku tohoto faktu.
V současnosti o ni docházíme pečovat každý den, proto nemám mnoho času na psaní. Můj zářijový článek bude kratší než obvykle a spojím ho s říjnovým. Oba měsíce jsou silné a rozhodující, neboť se připravujeme na poslední měsíce roku 2010.
Během září několik planet bylo či je retrográdních. Merkur, Jupiter, Uran, Chiron, Neptun a Pluto - ty všechny pomáhají vytvořit  obrat v životech jednotlivců a samozřejmě též v kolektivní energii. Slovo ,,přechody" volím  z několika důvodů. Popis slova ,,přechod" v oxfordském slovníku je ,,proces proměny z jednoho stavu či podoby v jiný/jinou." Mně se líbí v tomto popisu slovo ,,proces". Uvážíme-li rozpínání energie, k němuž v současnosti dochází, a úroveň změn, jež každý z nás zažívá,  jsme vskutku  ,,rozpracovaným dílem" nezměrné velkoleposti.
Ve svém srpnovém příspěvku jsem se s vámi podělila o energii a účinek ,,poddání se" a o láskyplné poselství od našich velrybích a delfíních bratrů a sester. Poddání se je klíčovou ingrediencí přechodu - vytváří to prostor pro změnu a vhodné příležitosti. Pokud přijmeme fakt, že na kvantové úrovni jsme ve své podstatě vířícími vzorci světla a frekvencí, jež vytvářejí informace, pak platí, že přechod v rámci těchto parametrů vyžaduje rozšířené vidění či verzi naší současné reality.
Čočkami svého vnímání vidíme to, co očekáváme, a hologram naší současné reality je ,,nabit" či naplněn oním očekáváním  a vzájemným působením. Nicméně, pokud vstoupíme do posvátného prostoru svého srdce a nesnažíme se mít vše pod kontrolou, jsme schopni  změnit svou realitu během okamžiku.
Planetu zaplavuje neskutečné množství informací týkajících se tohoto načasování a toho, jak jsme pokročili ve svém procesu vzestupu. Vetkané do tohoto časového rámce jsou portály, brány a zašifrovaná data rozpínání, jež nás mají podpořit  jakýmkoliv způsobem, který jsme schopni si představit a použít.
Úplněk 22. září, následovaný rovnodenností 23. září, nám nabídl  expanzi energie, kterou v současnosti vnímáme a která připraví pódium pro další přechod. Čeho se tyto přechody týkají, to závisí na každém z nás a našich volbách, na naší frekvenci a na pocitu, jenž využíváme jako navigaci.
Stejně  jako se rozpíná energie, rozpíná se též vnímání dramat či polarizace.  Nedávno jsem si povídala s někým procházejícím obtížnou  změnou ve vztazích, kde zúčastnění měli pocit, že musí ,,bojovat", aby věci začaly fungovat.  V jiném rozhovoru se mi zase někdo bojovně snažil dokázat, že má pravdu. V tomto čase a pod vlivem těchto energií již pouhý pocit ,,boje" bude hromadit výzvy a s největší pravděpodobností emocionální chaos. Už nemůžeme ,,bojovat" o lásku nebo o svou ,,pravdu", nýbrž bychom měli nechat lásku zvětšovat možnosti našeho přístupu k nekonečným potenciálům.
Mně září splývá v jednu velkou aktivitu, a současně jsem potřebovala mnohem více klidu než v kterémkoli jiném měsíci tohoto roku. Během týdne, kdy jsme se připravovali na úplněk a rovnodennost, jsem si připadala unavená, bolela mne hlava, měla jsem závrati až k hranici mdlob, jednoduše jsem musela  odpočívat. Neušlo mi, že i já ,,bojuji" - abych stihla termíny, vyhověla očekáváním, příliš jsem se snažila a úplně jsem si předefinovala problémy, jež jsem před sebou vnímala. Po dalším kole, kdy jsem se toho pustila, poddala se a zvracela (ano, lidi, vážně to někdy musí dojít až na fyzično), jsem se rozhodla, že je nejvyšší čas na nějakou tu Milost a nekonečný potenciál
Což mne přivádí k energii října, jež netrpělivě klepe na dveře našeho vědomého uvědomění v naději, že budeme reagovat, aniž bychom se uzamkli v očekáváních. Všimli jste si, že ač zářijová energie měla své výzvy, též přinesla neuvěřitelnou škálu darů? Já jsem zaznamenala, že se vše objevuje mnohem rychleji, na někoho nebo na něco pomyslím… a vida, je to tu. Dnes odpoledně jsem vyjela na farmy pro nějakou čerstvou zeleninu. Cestou jsem si všimla stánku prodávajícího slunečnice. Já slunečnice miluji a chtěla jsem zastavit, ale silnice byla úzká a přeplněná. Jen jsem si pomyslela ,,Jé, ty by doma vypadaly pěkně" a pokračovala na farmu. Sotva jsem se vrátila domů, čekala na mém prahu nádherná kytice slunečnic! Má přítelkyně Melissa mi přála rychlé uzdravení.
Říjen zahrnuje energetickou bránu 10~10~10 (10. říjen 2010) a splývá s krystalickým přenosem 9~9~9 z minulého září v cosi, co bývá popisováno jako ,,krystalická přestavba". Tento krystalický přenos přicházející prostřednictvím Centrálního slunce ponese ty největší potenciály k přeměně, přechodu a komunikaci v rámci spektra našeho osobního harmonického podpisu a frekvenčního pásma.
Nyní se dostávám k bodu, kde jakékoliv nálepky přiřazené těmto frekvenčním příležitostem  mohou představovat vlastně určitá omezení. Tak řekněme jen, že jde o dobu, kdy na naši milovanou matku Zemi proudí obrovské množství světla - jako kytice milosti a zázraků (pokud ovšem něco takového dokážete přijmout).
Přijmeme-li tedy fakt, že jsme spoustou navzájem se ovlivňujících  matric či mřížek fotonů, světelných vzorců a informací, pak jsme v této energii plné možností schopni myslet mimo běžné ,,škatulky" očekávané reality a napojit se na bankovní účet svého nekonečného potenciálu. Spousta lidí se spojuje na workshopech, seminářích, v duchovních útočištích a při meditacích, aby tuto výraznou a silnou energii oslavila a společně v ní tvořila. Neexistuje žádný špatný či dobrý způsob, jak se na tuto energii napojit - morfogenetické pole tvořené všemi, kteří o této příležitosti přemýšlejí a navštěvují podobné akce, je k dispozici nám všem, a to jakýmkoliv způsobem, jenž nám vyhovuje.
Tento přenos a rovnováha energie v říjnu, umocněná novoluním 7.10. a úplňkem 23.10. zapřahají energetickou vlnu, jež ladí s energií nadcházejícího 11:11 v listopadu a 12:12 v prosinci.  Po fyzické stránce pocítíme tuto energii  nejrůznějšími způsoby. Ačkoliv jsme všichni propojeni a jedeme v této hře společně, jsme nicméně jedineční a individuální v zakoušení a integraci této energie. Standardní symptomy jako vztahy, jež se nám mění před očima, vyčerpání, zamlžené myšlení, bolesti v oblasti krku, ramen a hlavy, apod. Mohou klidně pokračovat, ale taktéž může jít o něco zcela jiného, takže buďme jen otevření, aby to bylo hladké, jemné a přiměřené. Mnozí, s nimiž jsem v minulých týdnech mluvila, si stěžují na fyzické vyčerpání a zamlžený mozek, a naopak říkají, že zesílila jejich intuice a příjem informací z vyšších dimenzí.
I když se asi budu opakovat, ráda bych znovu zmínila poselství ze srpnového článku. Myšlení mimo obvyklé ,,škatulky" je nezbytným aspektem energetického načasování v říjnu a dalších měsících, čímž chci říci, že jakýkoliv je výchozí bod vašich nevědomých přesvědčení, může se mimo škatulku vaší původní projekce reality v milisekundě změnit. Myšlení mimo zaběhané koleje znamená, že zaměstnáváte levou mozkovou hemisféru, zatímco ta pravá získává informace z vyšších dimenzí. Vzhledem k tomu, že já jsem ve své levé hemisféře ,,doma", dostalo se mi lehkého popíchnutí od mého duchovního vedení…
"No tak, vyjdi ze své hlavy, děvče... Vizualizuj si nebo mysli na jezírko. Malé jezírko, obklopené nádhernými květinami. Jeho hladina je hladká a klidná (tím zapojuješ levou hemisféru). Postav se na okraj jezírka  a natáhni ruku nad střed jezírka.  V ruce držíš oblázek představující něco, co si přeješ změnit nebo upravit nějakým  blíže neurčeným, improvizovaným způsobem. Pusť oblázek (propouštíš) a jakmile oblázek jezírko rozčeří a vytvoří v něm jemné vlnky, staň se tímto jezírkem (pravá hemisféra). Prociťuj svou představu, a pak si všímej toho, co vnímáš "jinak" (rozšířené vědomí), nikoliv toho, co ti připadá "stejné" (levá hemisféra - omezený pohled přijaté reality)."
Hledáme-li to, co nám připadá odlišné, máme skvělý nástroj, jak změnit  čočku svého vnímání. Vzpomeňte si, vidíme to, co očekáváme, že uvidíme, a to na základě parametrů svých nevědomých myšlenek a přesvědčení. Pouhou změnou svého vnímání, kdy začneme koukat po tom, co se změnilo nebo co jinak vnímáme, se dostáváme ven z onoho modelu k milosti, zázrakům a nekonečným možnostem.
Říjen a zbývající měsíce tohoto roku nám předkládají nekonečné příležitosti a nové způsoby interpretace energií a našeho procesu vzestupu. Zůstávejme a hrajme si v prostoru svého Svatého srdce, věřme, že je naší pravdou, naslouchejme tomu, co ,,cítíme" jako dobré a příjemné a užívejme si přechodu - jakýkoli bude.
Pamatujte, že smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování. Setrvejte v radosti a připusťte tento proces…
Vyzařujte své nádherné světlo i nadále.
S láskyplným požehnáním ve službě,
Shala
© Shala Mata 2010 - 
http://www.lightworker.com/shala/
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Řijen přinese mnoho změn do našich životů

8. října 2010 v 15:46 Doteky Nového Života

"Čeká nás jízda na kometě"
Říjen přinese mnoho změn do našich životů. Je to čas nových začátků na vyšší úrovni Bytí. Čas dalších posunů a výrazného růstu. Měsíc říjen je zcela přelomový pro naše životy. Čeká nás několik světelných událostí, které výrazně posunou lidské vnímání.
Říjen posílí spojení Nebe a Země. Umožní nám postoupit na nové úrovně a přinese další očistu našeho Bytí v procesu směřování k Jednotě. Přináší také osvobození skrze nově nalezenou vnitřní moudrost, vyrovnání a harmonii.
Světlo přicházející z Nebe prosvětlí další části našich životů, které se dosud skrývaly ve tmě. Přinese možnost uzdravit a zpracovat věci, které se nacházely uschovány někde hluboko v nás.Říjnové energie budou opravdu silné a mimo jiné nás povedou ke zúčtování. Vesmírná rozvaha - má dáti x dal  - nás bude testovat hlavně ve vztazích. Nakolik jsme již schopni vycházet ze svého srdce. Vztahy, které jsou založeny na lásce, dostanou podporu planety Venuše i vyšších duchovních míst. A ty ostatní budou z našeho života postupně odcházet.
Spojení Nebe a Země se uskutečňuje skrze lidská srdce a tento proces může být pro mnohé zpočátku bolestivý. Naše srdeční čakry se čistí a otevírají během lekcí, které si naše Duše vybraly před zrozením do fyzického těla. Ale většina lidí si na tyto svoje původní plány běžně nevzpomíná. Vracíme se ke své prapůvodní podstatě, jedna po druhé od nás odpadávají ty části, které již posloužily svému účelu a teď už s námi nerezonují. Postupně odhazujeme to, co jsme si nabrali od druhých.  Všechny vzorce a myšlenky, které nejsou vlastní našemu Bytostnému Já. A tyto "ztráty" a "malé smrti" mohou mnozí prožívat velmi těžce a bolestně. Zvláště pokud se toho starého úporně držíme a vzdorujeme celému procesu propouštění a opouštění. Pokud si uvědomíme, že i ztráty k životu patří a že konce přinášejí nové začátky, máme velkou šanci přenést se tímto náročným obdobím změn více méně bezbolestně.
Říjen po nás bude požadovat důvěru. K ponoření se do procesu změn, k přijetí toho nového a neznámého, co k nám přichází. Jsme vedeni a ochraňování "shora" a vše nás povede k uvědomění a obnovení této víry. Stojíme na prahu Nového a dosud Nepoznaného, což od nás nyní bude požadovat odvahu a důvěru vydat se vstříc všemu, co k nám přichází.
Galaktická hvězdná brána 10-10-10 otevře dveře multidimenzionality a umožní vstup do dalších úrovní.  To přinese mnoha dalším lidem možnost poznat a zakusit spojení s Božskou Jednotou.
S tématem důvěry také přichází téma uvědomění si své tvůrčí síly a jejího rozsahu. Budeme mít možnost vidět výsledky své tvořitelské činnosti a posunout hranice svých schopností a možností.
Přístup k říjnovým energiím nám otevřel zářijový Úplněk 23. 9. spojený s podzimní Rovnodenností. Skrze tuto silnou energetickou bránu začaly na Zemi proudit velmi silné světelné energie, které nás měly očistit a připravit na nadcházející události.
Během Novoluní 7. 10. se Sluncem i Lunou ve Vahách se začne otevírat přístup k energetické bráně 10-10-10. Tento den odstartuje řadu přílivů velmi silných Stvořitelských energií, které budou přicházet během října a dalších podzimních měsíců. S pomocí planety Venuše, která vládne astrologickému znamení Vah se můžeme zharmonizovat, vyrovnat, naplnit hlubokým klidem a důvěrou. Toto období můžeme využít k příznivému vlivu na naše vztahy s okolím, ale i vztahu k sobě. Je to příležitost k odpuštění, uzdravení, smíření a nalezení  rovnováhy. Tento den je vhodný i k meditaci za mír a harmonii ve světě či na urovnání jakéhokoliv konfliktu. Novoluní a jeho energie nám dovolí vstoupit hlouběji do svých srdcí a otevřít se přicházejícím vlnám světla a lásky. To vše proto, abychom se mohli "dotknout hvězd".
10. 10. 2010 (10-10-10) - tento magický datum otevírá intergalaktickou hvězdnou bránu, kterou k nám na Zemi budou proudit vysoké Stvořitelské energie Nového počátku na vyšší úrovni vědomí.  Hvězdné kódy probudí mnoho spících Duší k jejich pravému poslání. Tato energie nás zavede do hlubokých úrovní podvědomí a pomůže nám rozpomenout se. Přináší nový začátek, dojde k výrazným posunům ve vědomí lidstva.
Brána 10-10-10 také zaktivuje další Atlantský krystal - Fialový krystal zvuku, který se nachází v Brazílii. Jeho energie aktivuje a otevírá vyšší čakry a probudí v mnoha lidech spojení s dávným věděním Atlantidy. (Na Zemi již bylo dosud aktivováno 5 Atlantských krystalů, z toho čtyři v loňském roce 9. 9. 2009 - více si můžete přečíst v článku Atlantské krystaly). Energie hvězdné brány 10-10-10 umožní přetransformování našeho Bytí a připraví nás na energie z vyšších úrovní, které dosud na Zemi nebyly dostupné.  Vstup do těchto dimenzí je možný pouze přes očištěnou a zcela otevřenou srdeční čakru a její propojení s vyššími čakrami. Tedy přes úplné přijetí a odevzdání  se Boží lásce. Ke vstupu do těchto dimenzí už nevedou žádné zkratky.
Úplněk 23. 10. S Lunou v Býku a Sluncem právě vstupujícím do Štíra přinese velmi pevnou a intenzivní energii. Věci počaté v tento čas přinesou dlouhodobý úspěch, zejména v oblasti finančního zabezpečení. Je možné i nalezení nového způsobu seberealizace. Štír umožní dostat se dál a hlouběji pod povrch, otevřít se transformačním energiím a Býk má sílu tyto nové vhledy a odhalení stáhnout na zem a ukotvit je ve hmotě.
Spojení energií Štíra a Býka bude pokračovat i v době významné světelné události - Otevření 9. Brány 11:11 na Bali 25. 10. 2010. Tato událost a velmi pozitivní vibrace s ní spojené významně pomohou celé planetě a všem lidem. Těm, kteří se připojí k tomuto dění, přinese práce s vysokovibračními energiemi velmi výrazný posun a doslova nový způsob vnímání. U mnohých dojde ke zrychlenému posunu vědomí, často až kvantovému skoku. Díky tomuto projektu a mnoha dalším se spojí skupiny spřízněných duší, povede nás to k propojení a novému způsobu spolupráce a přinese nám to nová setkání v rámci hvězdných rodin.
Během října se dočkáme nejednoho překvapení. Ať už se bude dít v našem životě cokoliv, máme šanci zmoudřet, posunout se dál a zjistit, co je skutečně důležité. Na konci října budeme jiní než na jeho počátku. Možná to nebude úplně jednoduché, mnozí se během října pořádně zapotí. Vše, co k nám přichází, je pro naše dobro a náš růst je podporován celým Vesmírem. Stále nás to vede a přibližuje k nalezení Lásky v sobě, k obnovení spojení se Zdrojem, k čistému a celistvému Bytí a ŽITÍ TADY A TEĎ - v lásce, radosti a harmonii.
Jak dlouhá cesta k tomu povede, záleží jen na nás.  Jedno je ale jisté - "Kdykoliv se naše srdce spojí, kdykoliv se natáhneme přes zdi, které nás rozdělují, celý svět se tím posune o kousek blíž k Nebi".
Přeji vám krásné prožívání říjnových dní v přízni planety Venuše, nalezení lásky a harmonie v sobě i kolem - a pevnou půdu pod nohama.
Z břehů Nové Země srdečně a s láskou zdraví Mirka
Pro www.vnitrnibohyne.cznapsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pro nekomerční účely, jen pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

Energie 10.10.2010

8. října 2010 v 15:12 Doteky Nového Života

Přípravy na novou vlnu energie 10.10. 2010 - Poselství Marie

Šíří se k vám nyní zvláštní a vřelý pozdrav z mé duše a srdce, ať energie lásky, světla a moudrého vědomí proudí k vám a přes vaši bytost, když dovolíte svému vlastnímu srdci rozkvést v odezvě na mé.

Já jsem Paní Marie. Mám mnoho jmen jako Panna Maria a Matka Maria, ale představuji se vám jako nejvyšší světelná vibrační forma mého bytí, nechám mou zlatou záři pronikat vaším bytím. Dnes mám na spojení s vaší energií zvláštní cíl pro nové ukotvení energie a cyklu světla Stvořitele, které se nyní ke nám přibližuje. Nová Energetická Vlna 2010 se má projevit na Zemi před a také po fyzickém datu 10/10/10.

Tento nový cyklus energie se rozšíří do 2011 čímž bude ukotvena nová energie nesoucí přiměřené záměry kolem času 11/11/11. Energetické vlny, které se ukotvují do Země z duše Stvořitele, jsou soustředěné světlo nesoucí vedení z duše Stvořitele, kam může potřebovat lidstvo nasměrovat svou pozornost a záměr, aby duchovně pokročilo, vzestoupilo a stalo se jedním s mocnou duší Stvořitele. Energetické vlny mají velký dopad na vibrace Země a mohou ovlivnit ty vnímavé duše v hmotné realitě, ukazovat a přinášet do světla četné změny a lekce růstu, které je třeba překonat. Energetické vlny působí jako doprovodná linie záměru, vhledy do přicházejících výzev, inspirují vás vyhodnotit jisté oblasti vašeho bytí a osobnosti a také pomáhají vašemu vtělení přiměřenými kvalitami z duše Stvořitele. Kvůli bohatství účelů a moudrosti obsažené v energetických vlnách, mnozí vykládají vědomí energie odlišně; je to tak kvůli jejich soustředění, potřebám a způsobu jakým vidí sebe a svou realitu. Zatímco my na vnitřních rovinách můžeme s vámi sdílet pohled našeho skupinového vědomí na energii Stvořitele a záměry, které se nyní kotví, je na vás opravdu pro sebe zažívat tuto posvátnou energii, setrvat na ni napojeni a získat osobní pochopení vůle Stvořitele v této době vývoje na Zemi. Dodatečným účelem energetické vlny je povzbudit větší počet duší na Zemi, aby se spojily s energií a duší Stvořitele nejen v daný den, ale během roku, kdy se energetická vibrace usazuje a začleňuje do Země. Vytváří to takovou nesmírnou moc, když má velký počet lidí stejný záměr a působí jako majáky světla Stvořitele, že se vibrace Země může značně změnit a srovnat na bezpečnějším spojení s duší Stvořitele. Dá se také hodně naučit z neustálého spojení s určitou stránkou a záměry duše Stvořitele. Člověk může o sobě více zjistit jako o člověku a duši světla.

Předcházející vlny 2008 a 2009 nesly úžasné kvality a učení, které hrály obrovskou roli v posunu energie Země do ohniska lásky a světla. Přítomnost lásky je trvalá a silná v každé energetické vlně, protože ukotvení energie tímto způsobem každý rok má vnést přítomnost lásky na Zemi. Projevit úplně a absolutně lásku v myslích, srdcích, duších, tělech a činech lidstva a také celého projevu na Zemi, je vůle Stvořitele. Láska bude na Zemi vždy ohniskovým bodem, ať už se snažíme projevit lásku, ztělesnit lásku nebo jednoduše prožívat úplnou přítomnost lásky. Nikdy se nemůžete skrýt před láskou, ale musíte přijmout, že realita kterou zažíváte, vám má umožnit obejmout a ztělesnit lásku z celého srdce; Lásku Stvořitele, která je přítomna ve všem a každém na všech úrovních vesmíru Stvořitele.
Kvalitami energetické vlny 2009 byly bezpodmínečná láska, přijetí a rovnováha; tyto kvality mají stále velký vliv v životech lidstva a způsobují obrovskou očistu od negativních energií a nepotřebných zvyků nyní i v budoucnosti. Energie bezpodmínečné lásky umožňuje lidem vidět svoji pravdu jasněji, ale energie přijetí pomáhá mnohým v uvědomění, že musí pracovat a soustředit se na svou schopnost přijmout a milovat z celého srdce sebe, ty co jsou kolem nich a Stvořitele. Pouta minulosti, které jsou zakotveny do vaší přítomnosti, jsou napadány a osvětleny, abyste se mohli pohnout vpřed držíc se kvality a schopnosti Stvořitele milovat bezpodmínečně, přijmout vše co je Stvořitel včetně sebe a zůstat v rovnováze v bouřlivých časech ve vás a kolem vás. Toto jsou velké, náročné a mocné lekce na pochopení a ztělesnění, které se budou protkávat vaší realitou dokud nebudou úplně zvládnuté. Je důležité nyní vzývat a ukotvit do vaší bytosti vyšší vibraci energie bezpodmínečné lásky, přijetí a rovnováhy Stvořitele, aby vás podpořila a umožnila vám překonat výzvy spojené s těmito otázkami s větší lehkostí. Je možné, že si taktéž přejete nahlas říct během tiché chvíle nebo v meditativním stavu:
"Milovaný Stvořiteli, Já vzývám tvé posvátné a božské světlo, aby nyní proudilo do mne a přes mou celou bytost. Dovol mi přijmout vyšší vibraci tvé energie než jsem doposud zažíval; koupej mě v tvých pravých kvalitách bezpodmínečné lásky, přijetí a rovnováhy. Dovol mi milovat sebe a duši bezpodmínečně, přijmout pravdu, která existuje ve mně a kolem mě. Pomoz mi dosáhnout moje duchovní osvícení z místa míru a rovnováhy a neustále podporuj jasnost v mém srdci, mysli a realitě.


Povzbuď mě prostřednictvím mého hlubokého a bezpečného spojení a věčně směřované energie bezpodmínečné lásky, rovnováhy a přijetí, abych miloval, přijal a pěstoval aspekty Stvořitele všude kolem mě a zároveň přijal mou pravou cestu a poslání na Zemi.
Já žádám s čistým a pravdivým záměrem aby bezpodmínečná láska, přijetí a rovnováha Stvořitele vibrovala se silou v energetické vibraci a frekvenci Země, aby se tyto posvátné kvality mohly stát realitou pro všechny.
Já žádám, aby všechny nepotřebné energie, zvyky a falešná přesvědčení ve mně a kolem mne a také v Zemi a kolem Země a celého lidstva mohly nyní odpadnout pryč, vedené vůlí Stvořitele. Ať láska, která je mocným léčitelem a útěchou pro všechny, pronikne teď Zemi, civilizaci a mou bytost. Děkuji ti a ať se tak stane. "

Energetická vlna 2009 vytváří základní energii pro ukotvení projevu energetické vlny 2010. Vysvětlíme energetickou vlnu 2010 a její kvality později, ale je nutné aby se všichni nyní zaměřili na lásku, aby bylo vytvořeno léčení, které umožní celému lidstvu pohnout se vpřed do další fáze duchovního vývoje a jednoty se Stvořitelem. Světelné bytosti vnitřních rovin a Já vás žádáme, abyste každý den od nynějška do 10/10/10 byly soustředěni na lásku. Nežádáme, aby každá myšlenka, emoce nebo čin, které vytvoříte byly zaměřeny na lásku, protože to by byla mamutí výzva dosáhnout v tak krátkém čase, že většina by pravděpodobně přijala porážku v několika dnech. Vše co žádáme je, aby větší počet vašich myšlenek bylo laskavých k sobě a těm kolem vás, abyste se radovali a vychutnávali emoce lásky a pohody rozšiřujíc svoji energii v této době, aby podpořily tyto posvátné pocity. Také žádáme, že namísto toho, abyste hodnotili své činy, vynakládejte vědomou snahu tvořit činy a situace, kde může být láska Stvořitele energeticky sdílená, projevená a vyměňovaná. Každý čin laskavosti, soucitu nebo pravdy pomůže na nepřetržité a výrazné cestě lásky Stvořitele proudit dále kolem světa. Vědomou a odhodlanou snahou a vášní provést tyto pozitivní změny umožníte, aby na Zemi začal přípravný proces v očekávání ukotvení nové energetické vlny záměrů a aby kvality z duše Stvořitele mocně a čistě proudily přes vaši bytost. Tento proces také zvýší vaši energetickou vibraci a vědomí, abyste mohli přijmout vyšší vibraci lásky a moudrosti z nové energetické vlny, když jste napojeni a zažíváte energie otevřeně. Když si umožníte dosáhnout to, co od vás žádáme, je to mnohem mocnější než ukotvení lásky Stvořitele ve vaší bytosti a do Země, protože dovolujete lásce, aby se ve vás vynořovala, rozpínala a vyvíjela a tak můžete rozpoznat velké bohatství a hojnost lásky, kterou máte v sobě.
Jako sjednocené vědomí vám posíláme modlitbu ke VšeMocnému Stvořiteli za projevení lásky jako pozitivního vlivu v životech a realitách všech a také frekvenci a vibraci Matky Země. Ať všichni vidí ze svých srdcí a duší přítomnost lásky Stvořitele, která je nyní tak hojně přítomna na Zemi a jak se nové kvality a záměry slučují, aby pomohly vývoji lidstva a mocné duši uvnitř.
S mocným proudem lásky proudícím z mého srdce

Já jsem Paní Marie

Natalie Glasson, http://www.omna.org
Překlad do slovenštiny: Sir, ee.dunres.sk
Do češtiny upravil LM

Příroda nám ukazuje cestu domů

7. října 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne
Na přírodě jsme závislí nejenom kvůli fyzickému přežití. Potřebujeme ji také proto, aby nám ukázala cestu domů, cestu z vězení naši vlastní mysli. Jsme totiž ztraceni ve své činnosti a myšlení - ztraceni v bludišti zdánlivě neřešitelných problémů. Zapomněli jsme něco, co ještě vědí kameny, rostliny a zvířata. Zapomněli jsme jak být - jak být sami sebou, jak být tam, kde je život: tady a teď. Přeji krásné dnešní novoluní. Anna

Apokalypsa aneb zjevení...

6. října 2010 v 6:15 Doteky Nového Života

Apokalypsa aneb zjevení…

Pokud jste již na určitém stupni duchovní cesty, slovo "apokalypsa" možná každou chvíli čtete na internetových stránkách, v knihách i jiných médiích. Snad ani nevíte přesně, co to slovo znamená, často v lidech vyvolává nepříjemné pocity, tíseň, obavy - koneckonců je obvykle   spojováno s něčím převratným a ničivým.

Apokalypsa  - nahlédneme-li do encyklopedie - je označením pro starověký literární styl, spisy, v nichž je nějakému člověku nebeskou bytostí zjevena nadpřirozená pravda, obvykle související s dějinami a jejich významem... Do lidského povědomí se dostalo použití tohoto slova v přeneseném smyslu, kdy se užívá pro charakteristiku katastrofy či válečného konfliktu takového rozsahu, že vedou k úvahám o možném úplném zničení světa či jeho části.

Slovo "apokalypsa" samo o sobě (pochází z řečtiny) označuje "zjevení", "osvícení", "projasnění", ale též ,,zvednutí závoje" či ,,odhalení". V širším měřítku znamená tedy odhalení čehosi, co bylo skryto před většinou lidstva v éře, jíž vládla faleš a špatný úsudek.
My všichni na své duchovní cestě zažíváme stav apokalypsy neustále... nemáme se tedy čeho bát,  pokud půjdeme dál. Den za dnem se nám "odhalují" či "projasňují" naše vztahy, ,,zjevují" se nám v problémech a záležitostech, jež jsme nuceni - vzhledem k posunu svého vědomí, ale i svého energetického pole - urychleně řešit.
Osobní boj však nastává tehdy, kdy jsme na vážkách mezi duchovní cestou a svými osobními touhami. Známe to asi všichni... Na jedné straně snaha o rozšíření svého vědomí do vyšších dimenzí - a na straně druhé pozemské touhy, často výrazně ovlivněné ukazateli tzv. úspěšnosti nastavenými společností. 
Na zřejmou otázku "Co tedy s tím, jak si poradit?" existuje jediná odpověď. Odpověď,  jež bývá též hodně psána, sdělována, ale je málokdy opravdu pochopena... a která zní: ,,Zdroj svého štěstí máme najít ve svém nitru, ve svém otevřeném srdci a projasněném i rozšířeném vědomí." Jistě, různé vnější věci mohou sloužit jako prostředky, jejichž pomocí zažíváme radost a různé projevy životní síly, avšak skutečná radost a harmonie vychází z naší vnitřní duchovní podstaty.
Občas se na své cestě, přinuceni okolnostmi, zastavíme a říkáme si: "Kdy už to skončí?" Zde vám možná pomůže uvědomění, že ve vesmíru je vše v neustálém pohybu, nic nekončí... a pokud nastane "konec" zde, nastává v jiné dimenzi či realitě nový ,,začátek"... Ideální podmínky potřebné pro duchovní pokrok vytváří totiž ve skutečnosti dynamická rovnováha mezi jednoduchostí a těžkými úlohami. Určitý odpor, napětí, stres a tlak jsou potřebné v každé oblasti evolučního procesu, ať již fyzické, duševní nebo duchovní.  Jakékoliv výzvy jsou přirozenou součástí života bez ohledu na to, zda jsme chudí či bohatí, zdraví či nemocní. Pokud čelíme výzvě, nedosáhneme ničeho pozitivního, když upadneme do deprese, sebelítosti či jakékoliv jiné podoby negativismu. I v těch nejtěžších životních zkouškách bychom měli zachovat kladný postoj, víru ve vedení vyšším aspektem nás samotných, důvěru v Život. Navenek nás mohou životní výzvy "srazit", ale uvnitř bychom měli zůstávat stále pevní, zářiví... neboť jen a pouze díky nim se posuneme "výše"…
Spousta lidí, kteří již ušli kus své životní cesty, zjišťuje, že jim tzv. problémy jejich "bližních" připadají dětinské a malicherné. Je to tím, že jejich vědomí obsáhne širší aspekty dané záležitosti, a tudíž současně s ,,problémem" vidí i "řešení". Ne vždy však je možné pomoci - víme, že daný člověk má tuto "zkušební lekci" zvládnout sám. Navíc ani on o naši pomoc mnohdy nestojí a my bychom ho za to rozhodně neměli odsuzovat... a už vůbec bychom mu pomoc neměli vnucovat.
Nadcházející novoluní se začalo projevovat zemětřesením na Novém Zélandu. Vlivem zvýšeného přísunu fotonové energie jsou tyto jevy už přímo pravidelným úkazem. Možná také pozorujete, že kolem novoluní jsou emoce i mysl  lidí více napjaté, více sklouzávají k negativitě. K takzvané energetické očistě tedy dochází globálně. Ovšem zároveň s rozšiřováním vědomí skutečně nastává tolik popisovaný "pocit jednoty"... Nejedná se však jen o  pocit, spíše jako by se naše morfogenetická pole  více prolínala. Zažíváme větší měrou strasti i radosti druhých - jako by to byly naše vlastní záležitosti...
Zkušenost Jednoty je nádherná ... v meditaci, očištěném prostoru... Ovšem zakoušet Jednotu ve třetí dimenzi vyžaduje co nejpevnější spojení se svým nitrem, znalost sebe sama, svých myšlenek i emocí. Pokud se nám toto podaří, jsme schopni dobře rozlišit, co k nám přichází zvenčí a co je "naše"... Nejsme pak bezmocně vláčeni myšlenkami, emocemi, energiemi, které k nám pronikají  ze sjednocených polí, a můžeme cíleně věnovat pozornost těm, které si předkládáme ke zpracování my sami.
A kdy to tedy vše "skončí"? Inu, nečekejte žádný zvláštní "konec" či "začátek"... vždyť vše je přítomným okamžikem
 (Reprodukce celku nebo částí tohoto článku je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz napsala Zuzana S.)