Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2010

Víra, Láska a naděje

30. září 2010 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí

bjn

Láska

Láska k nám přichází, aby nás něco naučila. O nás samých, o životě, o našich hodnotách. Díky Lásce někdy přijdeme na to, že věci jsou jiné, než jsme si mysleli. Jsme díky ní často ochotni zapomenout na vlastní zranitelnost a vydat se odvážně se srdcem na dlani vstříc svému osudu. Láska nám dává sílu riskovat i zranění a bolesti. Protože tušíme, že bez odvahy vyjít vstříc tomu druhému, bychom nezažili tu nádheru a krásu okamžiku, kdy se dvě srdce spojí. Kvůli tomu stojí za to riskovat. Kvůli tomu stojí za to být odvážný. Odvaha neznamená nemít strach. Odvaha je mít strach a přesto to udělat. I za cenu, že podáme ruku a strávíme byť jen vteřinu v agónii, jestli jí ten druhý přijme. I za cenu, že zaklepeme na něčí srdce a nebude nám otevřeno. Ale nikdy nebudeme muset litovat, že jsme neudělali to, co nám napovídalo naše srdce. Ať už ten druhý naše srdce přijme či nikoliv, ten krok, který mu uděláme vstříc, je na nebesích přijímán jako náš nejvyšší čin Lásky. A také za to oceněn zvláštním darem.
bkl
Už jen tím, že milujeme, se naše srdce otevírá nekonečné a nepodmíněné Boží lásce a ta nám léčí zranění a bolest na všech úrovních. Abychom nakonec přišli na to, že můžeme dát komukoliv Dar lásky a nechat to plynout jen tak bez očekávání, že nám ji vrátí.  
V této době se opět po mnoha a mnoha životech setkávají "dvoupaprsky" nebo jinak "dvojplameny" , často se můžeme setkat s označením "Twin flame". Jedná se o dvě části jednoho celku, které se před mnoha životy rozdělily a nyní nastává čas se spojit. Je to proto, že každý sám na sobě můžeme pracovat a duchovně růst jen do určité úrovně. Spojením se svým "dvoupaprskem" se dostaneme dál, než kdykoliv před tím. A celý Vesmír teď nás tady na Zemi podporuje v růstu. Při těchto setkáních vždy cítíme velkou vzájemnou přitažlivost a důvěru k tomu druhému. Jako bychom se dávno znali. Někteří dokonce cítí a vnímají zvláštní neviditelné pouto, které nás spojuje. Tato setkání většinou nejsou jednoduchá, ne vždy jsou oba "dvoupaprsky" volné. Ale setkání proběhne přesně ve chvíli, když už jsou naše duše na to připraveny. Ve fyzických rovinách ještě máme často na sobě hodně pracovat a tato setkání nám umožní rychlejší růst a zpracování starých karmických zátěží. A stejně jako vždy ve svých životech máme i v těchto vztazích možnost volby. Zda tento vztah přijmout a jak se v něm zachovat a nebo to kvůli množství překážek vzdát. I když je to naše rozhodnutí, ovlivňuje také náš "dvoupaprsek". Ale nic se neděje náhodou. Vesmír nás spojil přesně v tu chvíli, která byla nejpříznivější pro náš růst. Jen to někdy na té vědomé úrovni vnímáme jako překážky nebo strach. Proto se máme díky těmto setkáním naučit novým způsobům nazírání na svět. Věřit své intuici a svému srdci. Více než své hlavě, která nám často zabraňuje přijmout ten nejvyšší dar, který nám nebe seslalo.
mklj
Tím darem je sama Láska. Čistá, nebeská, nepodmíněná. Ještě jsme se nenaučili během našich životů tento dar přijímat. Spíše se snažíme svým rozumem v sobě potlačit jakékoliv city, v obavě, že opět budeme zraněni, že opět přijde bolest. Bez naší odvahy tentokrát to risknout to ale nepůjde. Pokud najdeme v sobě dost víry a opřeme se o ni, pak nás povede sama Boží láska. Když nás dovedla až sem, pomůže a povede nás i dál. Na cestách našich srdcí máme vždy šanci na podporu Vesmíru. Stačí jen o ni požádat a pak věřit, že přijde. A ona přijde. Vždy.
A ještě něco nám pomůže. Máme to hluboko v sobě každý z nás, jen jsme někdy možná zapomněli. Jsou to naše vnitřní poklady - víra, láska a naděje. A to všechno proto, abychom nakonec zjistili, že není nejdůležitější ten výsledek, ale samotný proces a naše poznání z něho. Ať pro nás situace dopadne jakkoliv, získáme velmi důležitou zkušenost, která nám zůstane a kterou nám nikdo nemůže vzít. Možná nás to posune o jeden schůdek, možná o dva nebo o celé patro výš k nebesům. Jedno je ale jisté. Čeká nás vítězství. Každopádně zvítězíme sami nad sebou…

"Kdykoli kdekoli se dvě srdce spojí, posunou tím svět o kousek blíž nebi."


Pro  www.vnitrnibohyne.cz napsala Celestýna. Tento článek v nezkrácené a neupravené podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka.             

Čím opravdu jste?

30. září 2010 v 6:00 Doteky Nového Života
nkser
V životě je mnoho věcí, které jsou pro vás důležité, ale jen jediná je důležitá absolutně.
Je pro vás důležité, zda jste v očích světa úspěšní nebo neúspěšní. Je pro vás důležité, jestli jste zdraví nebo nemocní, jestli jste vzdělaní nebo nevzdělaní. Je pro vás důležité, zda jste bohatí, nebo chudí - určitě to má velký vliv na váš život. Ano. Všechny tyto věci jsou důležité, ale žádná z nich není důležitá absolutně.
Existuje něco, co je důležitější než všechno ostatní a tím je nalezeni podstaty, kterou opravdu jste nezávisle na vašem zosobněném vědomí vlastního Já.
Klidu nedosáhnete změnou okolností svého života. Klid najdete pouze v uvědomění, čím jste na nejhlubší úrovni.  
Klid, mír a harmonii přeji vaši duši. Anna

Nezvratitelná transformace

29. září 2010 v 7:00 Doteky Nového Života
fgr

Probuzení

Probuzení je změna vědomí, kdy se myšlení oddělí od uvědomění. Většina lidí to nevnímá jako nějakou událost, ale proces, jenž podstoupí. Dokonce i lidé, kteří zažijí náhlou, dramatickou a na první pohled nezvratitelnou transformaci, následně projdou obdobím, kdy jimi nové vědomí neustále proudí, mění vše, co dělají a stává se tak součástí jejich života.
Když se probudíte, přestanete se ztrácet v myšlenkách a začnete vnímat sebe sama jako vědomí za myšlenkami. Myšlení pak přestane být samoúčelnou, neřízenou činností, jež ovládá vás i celý váš život. Místo myšlení
převezme moc nad vašim životem uvědomění. Myšlení se stane nástrojem ve službách uvědomění. Uvědomění je vědomé spojení s univerzální inteligencí. Synonymem pro uvědomění je také Přítomnost - vědomí bez jakýchkoli myšlenek. Zahájení procesu probouzení, je akt milosrdenství. Nemůžete nijak zařídit, aby se to stalo, nemůžete se na to nijak připravit, ani to uspíšit. Neexistuje žádný logický, pevně daný postup, jak se k němu dopracovat, ačkoliv mysli by se to jistě líbilo. Nemusíte k tomu předem dosáhnout určitých
"kvalit", nemůžete si to nijak zasloužit. Probuzení může potkat "hříšníka" a teprve potom "svatého" a nebo naopak. To je důvod, proč se Ježíš obracel na všechny lidi bez rozdílu, ne jen na ty uznávané. Pro probuzení nemůžete nic udělat. Cokoliv pro to budete chtít udělat, bude jen snahou ega zvýšit pomocí probuzení nebo osvícení svou cenu, svou důležitost.
A tak místo aby jste se probudili, pouze přidáte pojem probuzení do své mysli, nebo si vytvoříte mentální představu, jak by měl osvícený vypadat a budete se ho snažit napodobit. Žití podle nějakého vzoru, nebo podle toho, co od vás ostatní lidé očekávají, není skutečný život, je to jen další nevědomá role vašeho ega.
nq

Jak ale může být probuzení hlavním cílem a smyslem vašeho života, když pro něj nelze nic udělat? Není cíl něco, o co se musíte snažit?
Pouze prvního krátkého probuzení, prvního záblesku vědomí, se vám dostane jako daru milosrdenství bez vašeho přispění. Pokud vám tato kniha bude připadat nesmyslná a nepochopitelná, ještě vás to nepotkalo. Pokud na ni něco ve vašem nitru reaguje, nebo pokud aspoň tušíte pravdu v ní obsaženou, znamená to, že proces probouzení ve vás už probíhá. Jakmile už začal, nemůžete ho zvrátit, pouze ego může vaše probouzení prodloužit. Někteří lidé mohou zažít prvotní procitnutí při čtení této knihy.Jiným tato kniha přinese uvědomění, že už se na cestu za plným vědomím vydali a její
přečtení celý proces prohloubí a urychlí.
Také doufám, že pomůže mnoha lidem rozpoznat a identifikovat své ego, kdykoliv se je pokusí ovládnout a zakrýt nově vznikající vědomí. U některých lidí dojde k probuzení díky tomu, že si začnou uvědomovat své myšlenky, zvláště ty negativní, jež se často nesmyslně opakují celý život. Najednou pocítí vědomí, které si tyto myšlenky uvědomuje a není při tom jejich součástí.
Jaký vztah je mezi uvědoměním a myšlením? Uvědomění je prostor, ve kterém myšlenky existují, jakmile si tento prostor začne uvědomovat sám sebe. Nemusíte se bát, že byste probuzení propásli.Jestliže zažijete záblesk uvědomění neboli Přítomnosti, budete o tom vědět. Už to nebude jen pojem ve vaši mysli. Budete si moct vybrat, jestli zůstanete přítomni, nebo jestli se znovu ponoříte do zbytečných myšlenek. Budete schopni pozvat do svého života Přítomnost, jinými slovy, vytvořit pro ni prostor. S darem probuzení získáte i odpovědnost. Můžete buď pokračovat dál, jak jste byli zvyklí a dělat, jako by se nic nestalo, nebo si můžete uvědomit nedozírný význam té události a brát Nové vědomí jako to nejdůležitější, co se vám kdy mohlo přihodit. Otevření se Nově vznikajícímu vědomí a přivedení jeho světla do tohoto světa se stane prvotním cílem a hlavním smyslem vašeho života.
Možná ještě čekáte, až se vám v životě něco důležitého přihodí a neuvědomujete si, že to nejdůležitější co se kdy může jakékoli lidské bytosti přihodit, se už ve vás odehrává: proces oddělení myšlení a uvědomění.
Mnoho lidí procházejících počátečními fázemi probouzení najednou ztrácí jistotu, jaký je jejich vnější smysl života. Najednou mají pocit, že to, co zajímá okolní svět, už pro ně není důležité. Jasně si uvědomují šílenství naši civilizace, takže mohou pocítit i určité odcizení okolnímu světu. Někdo může mít pocit, že uvízl ve vzduchoprázdnu mezi dvěma světy. Už je sice neřídí ego, ale ještě nestačili probouzející se vědomí plně zapojit do svého světa. Ještě se jim nepodařilo skloubit vnitřní a vnější smysl života.

Z knihy Nová Země (Objevte v sobě smysl života) Eckhart Tolle  

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz


Vztah k předmětům kolem nás

29. září 2010 v 6:00 Myšlenka Nového dne
mnbv

Jaký máte vztah k předmětům, které vás obklopují a které každý den používáte? Jaký vztah máte k židli, na niž sedíte. Jaký vztah máte k peru, autu, nebo šálku? Jsou to pro vás jen nástroje, nebo si jich občas všimnete a uznáte jejich existenci?
Používáte-li předměty k tomu, aby jste zvýšili svou cenu ve vlastních očích i očích druhých lidí, takový zájem o tyto věci může snadno začít ovládat váš život. Každý se ztotožňujete s předměty, neoceňujete je pro ně samé, ale hledáte v nich sami sebe.
Jestliže oceňujete nějaký předmět pro něj samotný , když uznáváte jeho bytí, aniž mu připisujete své vlastnosti, nemůžete necítit vděk za jeho existenci. Dokonce můžete cítit, že vlastně není neživý, protože se tak jeví vašim smyslům. Každý fyzik vám řekne, že na molekulární úrovni jsou všechny předměty pulzující energetické pole.
Oceňujete-li nezištně svět předmětů, všechno kolem vás najednou ožije tak, že si to vaše mysl neumí ani představit. Přeji všem osvobozující dnešní den. Anna

Úcta k životu

28. září 2010 v 8:00 Vlastnosti i ctnosti
ber
Voda, Oheň, Země, Vzduch zrcadlí,
jak velký je náš dluh.
Živly do pohybu daly se,
Aby ukázáno bylo, kolik zla a nenávisti
se v lidech uvolnilo.
Jen Láska a pochopení ochrání nás před zatměním.
Nestačí jen postavit se, když je třeba jít,
čekat na pochopení, když nutné je pochopit,
mluvit o Lásce, když milovat je třeba,
topit se ve snaze a neučinit krok,
jenž vedl by ke skutku a vyrovnání dob.

Z knihy ÚCTA K ŽIVOTU Hana Hájková

Ať jsou naše slova
jemná a něžná, protože zítra se k nám mohou vrátit. S Láskou Anna

Otevři se změnám

28. září 2010 v 7:00 Myšlenka Nového dne
ves

Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl i ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají, jsou jako kvasnice bez nichž by těsto nevykynulo. Beze změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a buď vděčný(a), že tak můžeš činit. Přeji všem, krásný sváteční dnešní den. Anna

Vnitřní smysl života

27. září 2010 v 8:00 Doteky Nového Života
bkjdsa

Vnitřní smysl života

Jakmile nemusíte bojovat za pouhé přežití, začne být otázka smyslu a významu života prvořadá. Mnoho lidí se cítí být lapeno v rutině každodenních činností, které ubírají jejich životu na významu. Někteří mají pocit, že jim život utíká pod rukama a jiní věří, že už jim utekl. Jiní se cítí omezováni svou náročnou prací, péčí o rodinu, nebo finanční a životní situaci. Někdo se nechá stravovat akutním stresem, někdo zase nudou. Někteří se ztrácí v horečnaté činnosti, jiní uvízli v mrtvém bodě. Většina lidí však touží po svobodě a růstu, jež slibuje úspěch a blahobyt. Jsou ale i tací, kteří už relativní svobody spokojeně s prosperitou užívají a ujišťují, že ani ta jim k pocitu naplnění života nestačí. Nalezení pravého smyslu života nelze ničím nahradit. Nenajdete ho však ve vnějším světě, ve světě forem. Nezáleží na tom, co děláte, ale kdo jste - jinými slovy, na stavu vědomí.
Je velmi důležité, aby jste si uvědomili toto: váš život má svůj vnitřní a vnější smysl. Vnitřní smysl se týká bytí a je prvotní. Vnější smysl se týká vaši činnosti a je druhotný. Vnitřní a vnější je spolu nerozlučně spjato, takže mluvit o jednom a nezmínit se přitom o druhém, je skoro nemožné.
Váš vnitřní cíl je probudit se. Ano, nic víc, je to celkem prosté. Tento cíl sdílíte se všemi lidmi na této planetě - je to smysl existence celého lidstva. Váš vnitřní smysl existence je součástí smyslu existence celku, celého vesmíru a jeho nově se rodící inteligence.
Vnější cíle má každý člověk jiné a mohou se měnit i během života každého jedince. K tomu, abyste dokázali naplnit vnější smysl svého života, musíte najít a žít v souladu s tím vnitřním. To tvoří základ skutečného úspěchu. Určitých věcí můžete dosáhnout i bez tohoto spojení - pomocí píle, úsilí, odhodlání, tvrdé práce a protřelosti. Takové konání vám však nepřinese radost a vždy končí určitou formou utrpení.

Z knihy Nová Země (Objevte v sobě smysl života) Eckhart Tolle  

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Plně jasné vnímání

27. září 2010 v 7:00 Myšlenka Nového dne
erw

Možná jste si nevšimli, že se ve vašem životě spontánně vyskytují krátké okamžiky v nichž jste při plném "vědomí, aniž myslíte". V takových chvílích jste soustředěni na nějakou manuelní činnost či jdete po ulici nebo čekáte ve frontě a uvědomujete si přítomný okamžik tak dokonale, že obvyklý duševní hluk je nahrazen vědomou přítomností. Nebo se díváte na oblohu či někoho posloucháte, aniž k tomu máte jakákoli vnitřní komentář. Vaše vnímání je úplně jasné, nezamlžené myšlením

Vaše mysl tyto okamžiky nepovažuje za důležité, protože má na starosti "důležitější věci". Takové okamžiky nejsou obvykle příliš pozoruhodné a proto jste si jich nikdy nevšimli.

Ve skutečnosti se vám nemůže stát nic důležitějšího, neboť takové situace jsou počátkem přechodu od myšlení k vědomé přítomnosti. Přeji Vám nádherný dnešní den, teď a tady. Anna

Plně prožívej daný okamžik....

26. září 2010 v 19:03 Myšlenka Nového dne
vhjk

Uvolni se a věz, že na všechno je čas. Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije. Užíváš svůj čas plně a raduješ se z něho každým okamžikem, nebo ho marníš tím, že nekladeš na první místo prvořadé věci? Přestaň být otrokem času. Proč si z něho naopak neuděláš služebníka? Potom nebude nikdy čas vládnout tobě, ale ty budeš vládnout jemu. Pochop, že můžeš dělat v určitém okamžiku pouze jedinou věc, proveď ji dokonale a pak přejdi k další. Nikdy se nesnaž hledět moc daleko vpřed. V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik. Jestliže se snažíš plánovat příliš dopředu, můžeš být velmi zklamán(a), když věci nevycházejí tak, jak sis je naplánoval(a). Může nastat mnoho změn a ty s nimi ve svých plánech nemůžeš počítat. Nejlepší je plně prožívat daný okamžik a nechat budoucnost, ať se o sebe postará. Krásnou neděli přeji. Anna

Vnitřní klid, mír a harmonie

24. září 2010 v 11:31 Myšlenka Nového dne

vhjk
Současné období je rozhodující a každá duše je potřebná na svém pravém místě. Jako kdyby se ohromná skládanka skládala dohromady, každý nepatrný kousek má své místo. Jsi ty na svém správném místě? Pouze ty to budeš vědět. Máš pocit, že dokonale splýváš s celkem a že nevytváříš žádnou nelibě znějící, falešnou notu? Mír harmonie a klid musí zavládnout v tvém nitru, aby tě upevnily a umožnily vyrovnat se s tím, co se má stát. Proto je nezbytné ztišit se a nalézt onen mír v nitru, aby jej nic a nikdo nemohl narušit. Buď jako kotva, silný(a) a pevný(a), aby tě žádná bouře zvenčí nemohla poškodit, nebo tě vychýlit z tvého správného místa. Drž se pevně a věz, že všechno je velmi, velmi dobré a že se vše odvíjí dle Mého dokonalého plánu. Měj své srdce bezstarostné a vlož veškerou svou důvěru, víru jistotu ve Mne.
Přeji všem nádherný dnešní den. S Láskou Anna

Naše myšlenky

22. září 2010 v 20:56 Myšlenka Nového dne
nmla
Nemarni čas planými myšlenkami a klábosením. Využij každou chvíli pro láskyplné, kladné tvořivé myšlenky a slova. Uvědom si, že myšlenky které vysíláš, mohou pomáhat, nebo škodit. Proto buď pánem svých myšlenek a slov a ne jejich otrokem. Proč se neraduješ plně ze života? To můžeš pouze tehdy, když vydáváš ze sebe opravdu to nejlepší v pravý čas, slovy i skutky.Otevři své oči i Srdce a uvidíš a pocítíš to opravdu nejlepší ve všech a v každém kolem sebe. Máš-li potíže objevit to opravdu nejlepší, prostě nepřestávej hledat, dokud to nenalezneš, čeká to na tebe. Na světě je mnoho úžasných věcí. Proč nevěnuješ čas tomu, aby ses na ně soustředil(a) a naplnil(a) jimi svůj život tak, aby věci nepříjemné, nešťastné a neharmonické, nenalezly v tvém životě místo? Život je takový, jaký jej uděláš. Co uděláš ze svého života?

Předejděme hrozícímu konfliktu

20. září 2010 v 18:17 MATKA ZEMĚ
bnjh

Alžběta Šorfová v návaznosti na interview s Petrem - dnešní meditace:
Prosba pro lidi dobrého srdce na planetě Zemi.
Prosíme každého, komu není lhostejný osud planety Země, spojme se všichni v myšlenkách a srdcích ke společné práci pro zachování míru na této krásné planetě, která ve vesmíru září jako perla.
V osudu planety Země je psáno pro blízkou budoucnost, od podzimu roku 2010, o vypuknutí celoplanetárního konfliktu, který se má rozpoutat s největší pravděpodobností na území arabských zemí. Problém zdánlivě lokální má pak spustit celosvětový válečný konflikt, který má způsobit politický, ekonomický a sociální kolaps. To vše by směřovalo k absolutně destruktivnímu vývoji transformace.... Asi nikdo z nás si takovýto průběh transformace nepřeje...........
Pomozme společnou prací zabránit hrozícímu světovému konfliktu a přispět tak k mírovému, šetrnějšímu a láskyplnějšímu vyvoji nás všech v, už v tak náročných, časech transformace.
Spojme tedy svoje síly jako lidstvo a zatáhněme za jeden provaz, abychom zabránili válce, utrpení a nouzi. Snad každý člověk na Zemi chce žít v hojnosti, lásce a míru.

Propojme se společně v tichém spočinutí, meditaci či modlitbě na ty NEJVYŠŠÍ SFÉRY, na bytosti PRALÁSKY - bytosti jednotného srdce, lásky a míru a Prasvětlo (Boha).

PROPOJME se tedy SPOLEČNĚ V CELOSVĚTOVÉ MEDITACI 19.9. VE 22.00 A 22.9. VE 21.00 21H a poprosme o větší otevření srdcí lidí, O VÍCE OCHRANY, SVĚTLA A LÁSKY pro LIDSTVO, PLANETU ZEMI...

Více info na www.cestyksobe.czvhjk

http://www.cestyksobe.cz/novinky/nejnovejsi-a-nejzajimavejsi-porady/679.html
http://www.cestyksobe.cz/novinky/nejnovejsi-a-nejzajimavejsi-porady/680.html

Paradox času

17. září 2010 v 13:59 Myšlenka Nového dne
nkdrt

Paradox času

Navenek se přítomný okamžik projevuje jako "to, co se děje". A proto to, co se děje, se neustále mění, vypadá to, jako by se každý den našeho života skládal z tisíců okamžiků a v každém z nich se dělo něco jiného.
Čas se nám jeví, jako nekonečný sled okamžiků, z nichž některé vnímáme jako"dobré" a některé jako "špatné". Když se na to však podíváme pozorněji, skrze svůj současný prožitek, zjistíme, že ve skutečnosti těch okamžiků moc není. Zjistíte, že existuje vždy jen jeden okamžik a to právě probíhající - tento okamžik. Život probíhá jen tady a teď. Celý váš život se odvíjí ve stále trvající přítomné chvíli. Minulost a budoucnost existuje jen ve vašich vzpomínkách a očekáváních, ve vašich myšlenkách. A myslíte na ně v jediném okamžiku, který existuje v tom přítomném.
Proč se nám tedy zdá, že jich existuje nekonečně mnoho? Protože za přítomný okamžik považujeme to, co se v něm děje, jeho obsah. Prostor přítomného okamžiku je znepřehledněný tím, co se v něm odehrává. A právě záměna přítomného okamžiku za jeho obsah stojí za vznikem iluze času i ega. To je ovšem paradoxní, jak bychom se mohli vzdát času? Potřebujeme ho, abychom se dostali z jednoho bodu do druhého, abychom si připravili jídlo, postavili dům nebo abyste si přečetli tuto knížku. Čas potřebujete také k tomu, abyste vyrostli, nebo se mohli naučit něco nového. Cokoliv děláte, na všechno potřebujete určitý čas, všechno nějakou dobu trvá. Všechno se mu podřizuje a nakonec nás " ten krutovládce čas", jak ho nazývá Shakespeare, připraví i o život. Můžeme ho také přirovnat k rozbouřené řece, která sebou vezme vše, co ji přijde do cesty, nebo k ohni, jenž všechno pohltí.
Nedávno jsem potkal staré známé, rodinu, kterou jsem dlouhou dobu neviděl. A když jsem je spatřil, byl jsem v šoku. Málem jsem se jich zeptal: " Co se vám stalo? Jste nemocní? Kdo vám to udělal?" Matka která se musela při chůzi opírat o hůl, se viditelně zmenšila a kůži na obličeji měla svraštělou jako staré jablko. Její dcera, která byla dřív plná energie, nadšení a očekávání, se teď zdála být unavená životem a vyčerpaná péčí o tři děti. Pak mi to došlo: od té doby, co jsme se viděli naposledy uběhlo přes třicet let. Jejich změnu měl na svědomí čas. Museli být stejně překvapeni, když uviděli mě.
Všechno se sice řídí časem, ale přesto se vše odehrává v přítomném okamžiku. Je to skutečně paradoxní. Kamkoli se podíváte, všude najdete spoustu nepřímých důkazů o existenci času - hnijící jablka, nebo vaše tváře v zrcadle v porovnání s třicet let starou fotografií - ale nikdy nenajdete přímý důkaz, protože nemůžete zažít čas jako takový. Zažívat může vždy jen přítomný okamžik, nebo spíše to, co se v něm děje. Kdybychom brali v potaz jen přímé důkazy, pak by čas neexistoval a vše, co by kdy existovalo, by byl jen přítomný okamžik.

Z knihy Nová Země Eckhart Tolle (Objevte v sobě smysl života)

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Žij z Lásky

15. září 2010 v 22:19 Myšlenka Nového dne
vka
Slova víly protěže, její výrok se znamenitě hodí
nejen jako motto pro náš kontakt s přírodními
bytostmi, nýbrž dotýká se i našeho života jako celku.

"Láska je silnější než všechno.
Chceš-li být silná, žij z Lásky!"

Materializace a dematerializace

14. září 2010 v 19:47 Vývoj vědomí bytostí
medf

MATERIALIZACE
A DEMATERIALIZACE
…" Mystik pracuje svým supervědomím v těchto vyšších rozměrech. Proto se ten, kdo chce ovládat materializaci a dematerializaci, musí nejprve naučit ovládat vlastní supervědomí. Abyste mohli působit na hrubou hmotu, musíte působit z pozice vyšších rozměrů.
Vitální síla se nachází ve všech rozměrech reality. Můžete ji nabrat odkudkoli a pak ji proměnit na tvrdé skupenství.
Musíte začít pracovat na nejvyšších úrovních a pak klesat níž, dokud se nedostanete na hrubohmotnou rovinu.
Musíte začít ve vyšším noetickém světě, ve světě idejí, zákonů, příčin, pojmů.
Pak začnete snižovat vibrace. Projdete nižším noetickým světem, světem představ a forem. Pak se dostanete na psychickou úroveň a pak ještě níž, až jste v pevné hmotě. Mnozí si přinášíte tuto schopnost z minulých životů. V každém případě je však prvním předpokladem při snaze ovládnout tyto schopnosti naučit se soustředit a překonat egoizmus. Člověk musí dát stranou svou současnou osobnost, která se projevuje jako egoizmus nebo ješitnost, a objevit v nitru své skutečné Já.
Musí také ovládat své hmotné tělo a jeho éterického dvojníka. Musí se naučit, jak pracovat s tímto éterickým dvojníkem, jenž je jeho neviditelnou hmotnou součástí. Badatel pravdy musí ovládat různé schopnosti éteru, tedy schopnost kineze, schopnost vnímání, schopnost formování a schopnost tvoření, přičemž to poslední je nejtěžší. Musíte se například naučit, jak za pomoci schopnosti formovat tvořit noetické představy. Předpokládá to, že se naučíte, jak proměnit beztvarou vitální sílu neboli látku mysli, která se nachází všude ve vesmíru, na myšlenkové formy. Dokud neovládáte myšlenky, nedokážete nic. Ve skutečnosti to znamená ovládnout sílu soustředění. Pokud chcete zhmotnit nějaký předmět, musíte jej nejprve vytvořit ve své mysli a za pomoci nerušeného intenzivního soustředění nabít éterickou vitální silou. Ovšem při sebemenším narušení pozornosti materializace zmizí.
Musíte pochopit, že klíčem k ovládnutí hmoty je soustředění. Je to nejdůležitější vlastnost mysli. Bez soustředění nelze v tomto životě dokázat nic. Je to základní podmínka pro to, aby se člověk mohl stát psychoterapeutem.
                        *******
            Existují různé mystické schopnosti, důležité při léčení: jasnovidnost, exomatóza
a "rozšíření", neboli expanze.
Jasnovidnost znamená, že člověk odněkud přijímá vibrace a vnímá to jako "vidění". Jasnovidnost znamená, že se člověk naladí na vibrace noetického nebo astrálního světla, což umožňuje vnímat výjevy ze vzdálených míst.
            Pokročilejší mystik má jiné prostředky, jak získávat informace. Může se rozšířit do prostoru. Všechno se děje v rámci jeho vědomí. Všechno, co přijímá a vnímá, pochází z něho samotného. Je to expanze - rozšíření.
            Expanze je forma exomatózy, ale trochu jiná. Při běžné exomatóze člověk přesune své vědomí na místo, kde chce působit nebo něco prožívat. Při expanzi však člověk rozprostře své vědomí a všechno pojme do něj. Takže dosáhne do určité vzdálenosti, která je však obsažená v něm. Dalo by se tomu říkat exomatóza, ale vhodnější je název expanze. V takovém vědomí může mystik přijímat vibrace z několika míst najednou, všechny je najednou prožívat a prociťovat bez toho, aby v tom měl zmatek. Je to určitý druh supervědomí.
            Jasnovidnost, exomatóza a expanze představují různé schopnosti a stupně v mystikově vývoji. Někteří mystikové umějí využívat všechny tři druhy nadsmyslových zážitků, jiní jeden nebo druhý z nich. Nejtěžším a nejpokročilejším z nich je expanze. Aby mohl člověk ovlivnit živou nebo neživou hmotu, musí zvládnout tento třetí stupeň psychických schopností…"
                              ♥☼♥
Podle duchovního léčitele Daskala, přepsal J.Tůma k dalšímu vnitřnímu zpracování

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Rovnováha ve všem...

14. září 2010 v 10:48 Myšlenka Nového dne
nkuji
Ať je ve všem rovnováha. Pracuj pilně, ale také se nauč pořádně si hrát a dělat to, co ti působí radost, ať je to cokoliv. Nezáleží na tom, zda tvé prožitky jsou prosté, nebo výstřední, pokud v nich nalézáš opravdovou radost. Když děláš něco, co tě baví, nezáleží na tom, jak je to namáhavé, nebudeš se cítit vyčerpaný(a), ale rozradostněný(a) a povznesený(a). Práce by nikdy neměla být dřinou a nikdy ani nebude, bude-li tvůj vztah k ní správný a bude-li tě těšit vše, co děláš. Bude-li tvůj život vyrovnaný, objevíš v něm celistvost a nikdy nebudeš dávat přednost jen pouhé práci, nebo pouhé hře. Obojí by bylo stejně špatně. Nikdy nesrovnávej své prožitky s prožitky někoho jiného. Z čeho máš radost ty, možná nevyhovuje druhému. Dělej to, co těší tebe a nech ostatní dělat to, co vyhovuje jim. Žij a nech žít. Přeji nádherný hravý dnešní den. Anna

Přirozenost

12. září 2010 v 13:10 Vlastnosti i ctnosti
Dnes, v tento den svátku Marie, se chci podělit o krásný vnitřní prožitek, který jsem již vícekrát zažila při shlédnutí dokumentárního filmu o spirituální zkušenosti jedné dívky na slovenské hoře Zvir. Jmenuje se Ivetka a hora  Jak žít se zjevením?  Vřele doporučuji. AnnaMoje drahé děti!
Prišla som preto, aby som vám pripomenula, že stě boli stvorení pre Lásku. Chcem vás naučiť žiť pre Lásku. Pozívam, vás do Božieho Milosrděnstva a chcem vám dať kus radosti z Něba.
                                                                                             
Panna Márie v Limanové 3.4.1994
Naslouchej a poslouchej...

12. září 2010 v 11:40 Jednoduchost života
Jakob Lorber:
Ó, vy slepý

Ptejte se kamenů, ptejte se trávy, ptejte se vzduchu, ptejte se vody, ptejte se přece všeho, co vidíte - a všechno vám bude ohlašovat velkého Boha Otce a vyprávět o nekonečných zázracích jeho Lásky. Jen vy svobodni, rádoby věčně šťastně žijící lidé, jste mohli úplně zapomenout na svého Stvořitele, svého nekonečného dobrodince!

Přijato prostřednictvím vnitřního slova
cvb
Vnímejte Zemi jako vědomou energii, vnímejte ji jako "Matku" Přírodu. Naslouchejte a toto vědomí k vám bude promlouvat o dnešku. Anna

Miluj sám sebe

12. září 2010 v 11:16 Myšlenka Nového dne
xfz

Mnoha duším se zdá velmi obtížné najít láskyplný vztah ke všem lidským bytostem. Toto rozdělení je příčinou všech obtíží ve světě, příčinou všech sporů a válek. Místo, odkud je třeba dávat věci do pořádku, je v tobě samém(é) a v tvém osobním vztahu ke všem duším s kterými se stýkáš. Přestaň ukazovat prstem a být kritický(á) k těm duším, se kterými se nemůžeš shodnout. Zameť si nejprve před vlastním prahem. Máš co dělat, aby ses vyrovnal(a) se sebou samým(a), aniž bys při tom trhal)a) na kousky své bližní a vytýkal(a) jim jejich chyby a nedostatky. Budeš-li ochoten(a) podívat se sám(a) na sebe a uspořádat věci ve svém nitru, pak budeš schopen(a) pomoci svým bližním jen svým příkladem a nikoli kritikou, nesnášenlivostí či nadbytkem slov. Miluj své bližní, jako Já miluji tebe. Pomáhej jim, žehnej jim, povzbuzuj je a v každém spatřuj to opravdu nejlepší. S Láskou všem přeji krásné babí léto. Anna

Já jsem v tvém nitru

10. září 2010 v 21:43 Myšlenka Nového dne

bnm

"Dříve než zaseješ semeno do země, vypadá jako každé jiné semeno, hnědé a vysušené, jako by v něm nebyla vůbec žádná životní síla. A přesto ho dáš do země s důvěrou a ono v pravou chvíli začne růst. Ví, co se chystá vyrůst. Ty víš, co jsi dal do země, pouze podle toho, co je napsáno na balíčku, ale
věříš, že z tohoto určitého semínka vyroste určitá rostlina, a skutečně se tak stane. Když zasadíš správné myšlenky a ideje do své mysli, musíš to učinit s naprostou důvěrou, s vědomím, že z nich vzejde pouze dokonalost. Když tvá víra zesílí a stane se neotřesitelnou, tyto konstruktivní myšlenky a ideje začnou růst a rozvíjet se. Pak můžeš dokázat vše. Za tím vším je ona vnitřní síla uvnitř každého jedince. Vše způsobuje ono Já jsem v tvém nitru."   S Láskou všem Anna