Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Srpen 2010

Andělé se ukazují těm, kteří přijmou světlo a poruší smlouvu s temnotou...

31. srpna 2010 v 22:42 Myšlenka Nového dne

mkq

Žádné srdce nikdy netrpělo, když se vydalo hledat své sny, protože každý okamžik hledání je okamžikem setkání s Věčností když se dívám do tvých očí zrcadlících nekonečno. Děkuji za tvůj úsměv. Jsi krásná bytost otevřená všem pozitivním změnám. Posílám pozdravení a stále ať je s tebou vnitřní klid, mír a harmonie. Anna

Násilníci

31. srpna 2010 v 22:01 Vlastnosti i ctnosti
bkrt

Násilníci

Království nebeské trpí násilí a násilníci se po něm tápou. Matouš 11:12

Srovnej vznešeně klidnou a prostou nádheru rozkvetlé růže se stresy a neklidem svého života. Ta růže má dar, který vy postrádáte: je naprosto spokojená jako to, čím je. Ji nikdo od narození neprogramoval, tak jako vás, aby byla se sebou nespokojená, takže nemá ani tu nejmenší touhu být něčím jiným. A proto má také v sobě přirozený půvab a ani ty nejmenší tendence k vnitřnímu konfliktu, což lze v lidském světě najít pouze u dětí a některých
mystiků.
Považte teď svou situaci. Stále jste se sebou nespokojeni, pořád se chcete změnit. Jste tedy plni násilí a netolerance k sobě samým, které s každým úsilím směřujícím ke změně jen narůstají. Takže každou změnu, které dosáhnete, doprovází vnitřní konflikt.
A trpíte při pohledu na někoho, kdo dosáhl něčeho, čeho vy ne a stal se něčím, čím vy nejste.
Také by vás tak mučila žárlivost a závist, kdybyste tak jako ta růže, byli spokojeni a že jste to, co jste, a nikdy nezatoužili být něco jiného? Ale vás něco žene být jako někdo jiný, kdo má víc vědomostí, lepší vzhled a více popularity a úspěchu. Chcete se stát ctnostnějšími, láskyplnějšími, meditativnějšími, chcete nalézt Boha Otce, přiblížit se svým ideálům.
Vzpomeňte si teď na smutnou historii vašich snach o sebezdokonalování, které buď skončily pohromou, nebo dosáhly svého za cenu tuhého boje a nesmírné námahy. Předpokládejme, že jste upustili od dalších pokusů se měnit a od veškeré nespokojenosti, již pociťujete sami se sebou. Byli byste pak odsouzeni k tomu, pasivně přijmout všechno ve vás i kolem vás a   ustrnout? Kromě pracného vnucení si něčeho na jedné straně a pasivního přijetí na druhé straně existuje ještě jedna cesta. Je to cesta sebeporozumění. Není ani z daleka jednoduchá, protože porozumět tomu, co jste, vyžaduje naprosto se nechtít měnit na někoho jiného. Pochopíte to, když porovnáte přístup vědce, který zkoumá chování mravenců, aniž by sebeméně toužil jejich chování změnit, s cvičitelem psů, který zkoumá chování psů hlavně proto, aby je přiměl se něčemu naučit. Pokud se nesnažíte přímo měnit, ale jen pozorovat, zkoumat každou svou reakci na lidi i věci, bez hodnocení, znevážení či touze po své přeměně, vaše pozorování nebude selektivní, bude naopak chápavé, bez ustrnulých přísných závěrů, pořád otevřené a aktuální. Pak zpozorujete, že se ve vás děje něco úžasného: zalije vás světlo vědomí, zprůhledníte a proměníte se.
Bude se pak ještě něco měnit? Ach ano. Ve vás i ve vašem okolí. Ale nebude to zapříčiněno vašim zchytralým egem, které je prostě soutěživé, srovnává, vynucuje si, káže, ve své netoleranci a ambicióznosti pořád manipuluje a tak mezi vámi a Přírodou vytváří nervozitu, konflikty a vzdor, což je vyčerpávající a sebezničující proces, asi jako kdybyste řídili auto se sešlápnutou brzdou. Ne, proměňující světlo vědomí vaše projektující, sebestředné ego odsune a předá vládu Přírodě, jež přinese ten druh změny, kterou uskutečňuje i v růži: přirozenou, jasnou, neuvědomující si sebe samu, zdravou a neposkvrněnou vnitřním konfliktem.
A protože každá změna je násilná, tato bude násilná také. Ale násilí Přírody má tu úžasnou vlastnost, na rozdíl od násilí ega, že nevychází z netolerance a nenávisti sebe sama. Takže v bouřce, která žene vše před sebou, není žádná zloba, není ani v rybách, které požírají své mláďata, aby byly poslušny ekologických zákonů, které neznáme, nebo v buňkách našeho těla, které se navzájem ničí v zájmu vyššího dobra. Když ničí Příroda, není to ze ctižádosti nebo chtivosti, nebo touhy po větší moci, ale z poslušnosti k záhadným zákonům, které zajišťují dobro pro celý vesmír, což je víc než přežití a blahobyt jednotlivých jeho částí.
A toto je násilí, jež se dme v mysticích
brojících proti názorům a strukturám v jejich kulturách tolik zakořeněných, když je jejich vědomí upozorní na zla, která jejich současníci nevidí. To je to násilí, které zapříčiní, že růže přijde na svět i když má proti sobě nepřátelské síly. A díky tomuto násilí růže, tak jako ten mystik, něžně zemře, poté co otevře své lístky slunci a žije v křehké, citlivé kráse, bez jediné snahy přidat si třeba jen minutu k svému vymezenému času. A tak žije v blaženosti a kráse, tak jako ptáci ve vzduchu a květiny na louce, bez jediného zrnka nervozity a nespokojenosti, žárlivosti, úzkosti a soutěživosti, jež charakterizují svět lidských bytostí, které chtějí ovládat a vynucovat, spíše než spokojeně vykvést do vědomí, ponechávajíce veškeré změny na mocné síle Boha Otce v PříroděZ knihy Antony de Mello Cesta k Lásce       

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Nechávám tě být sám sebou

30. srpna 2010 v 0:01 Vlastnosti i ctnosti
vjk

Není kam jít

Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.   Matouš 8:20

Většina lidí dělá ve vztazích s druhými lidmi jednu chybu. Snaží se vybudovat nějaké stálé a bezpečné místo v neustále se měnícím proudu života.
Pomyslete na někoho, po jehož lásce toužíte. Chcete hrát v životě toho člověka nějakou roli, být pro něj jedineční, mít pro něho význam? Chcete, aby tomu člověku na vás záleželo, aby se o vás zajímal víc než o ostatní? Jestli ano, otevřete oči a vizte, že nerozumě vybízíte druhé, aby si vás zabrali pro sebe, aby omezili vaši svobodu ve svůj vlastní prospěch, aby řídili vaše chování
a váš růst a vývoj směrem, který jim vyhovuje. To je jako kdyby ten druhý řekl: "Jestli pro mě chceš něco znamenat, musíš se chovat podle mých představ. Protože v okamžiku, kdy podle mých očekávání žít přestaneš, přestaneš pro mě mít význam."
Chtěli jste mít pro někoho význam, že? Pak tedy musíte platit Ztrátou svobody. Musíte tančit podle toho, jak ten druhý píská, stejně jako ten druhý musí tančit tak, jak pískáte vy, chce-li pro vás něco znamenat.
A nyní se zeptejte sami sebe, zda-li to stojí za to, zaplatit tak mnoho, za tak málo.
Představujte si, že tomu člověku, po jehož Lásce toužíte, říkáte: "Nech mne být sebou samým, myslet vlastní myšlenky, mít svůj vlastní styl, věnovat se vlastním zálibám, chovat se způsobem, o kterém já sám rozhodnu, že je vhodný."
Ve chvíli, kdy ta slova vyslovíte, pochopíte, že žádáte o nemožné. Chtít mít pro někoho význam znamená především snažit se vždy tomu druhému vyhovět. A ztratit tak svobodu. A toto je nutné si uvědomit, ať už vám to bude trvat, jak chce dlouho.
Možná, že teď už budete schopni říct: "Raději budu mít svobodu než svoji Lásku." Kdybyste si měli vybrat mezi tím, být ve vězení a mít tam společnost, nebo chodit svobodně po světě úplně sám, pro co byste se rozhodli? A teď tomu člověku řekněte:
"Nechávám tě být sám sebou , myslet vlastní myšlenky, mít svůj vlastní styl, věnovat se vlastním zálibám, chovat se tak, jak uznáš za vhodné." V okamžiku, kdy to vyslovíte, všimnete si jedné či dvou věcí: buď se těm slovům bude vaše Srdce vzpírat a vy budete odhaleni jako někdo, kdo na někom lpí a vykořisťuje ho, je tedy čas opustit mylné přesvědčení, že bez tohoto člověka nemůžete žít čí nemůžete být
šťastni. Anebo ta slova v Srdci pronesete naprosto upřímně a v ten stejný okamžik od vás veškeré ty tendence ovládat, manipulovat, využívat, vlastnit a žárlit, odpadnou.
"Nechávám tě být sám sebou , myslet vlastní myšlenky, mít svůj vlastní styl, věnovat se vlastním zálibám, chovat se způsobem, který pokládáš za vhodný."
A všimněte si také něčeho jiného: Ten člověk pro vás automaticky přestane být jedinečný, důležitý. On čí ona budou důležití, ale tak, jako je například západ slunce krásný či symfonie úchvatná - budou důležití sami v sobě. Tak jako strom je jedinečný jako takový, nikoli pro své plody či stín, který může nabídnout. Váš milovaný pak nebude patřit vám, bude patřit všem a nikomu, tak jako ten západ slunce či strom. Vyzkoušejte si to tak, že znovu pronesete ta slova: "Nechávám tě být sám sebou,…." Vyslovením těch slov, jste se osvobodili. Teď jste schopni milovat. Protože když lpíte, nenabízíte svému milovanému Lásku, ale řetěz, ke kterému jste vy a váš milovaný připoutáni.
Láska existuje pouze ve svobodě. Člověk skutečně milující si přeje pro milovaného jen dobro - což především znamená osvobození milovaného z pout milujícího.

Z knihy Antony de Mello Cesta k Lásce       
Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Vývoj Ze mě

29. srpna 2010 v 13:08 Mé básně

Země


Vývoj Ze mě

Zmnožení ladnosti myšlení, klín něžnosti svádí k pokání.
Minulosti již není, za věčnost nahlédni.

Odejmu obal z povrchních lesků,
a pak dojde k třesku.
Spanilá krůpěj vláhu dá,
již moudrost věků nečeká,
a voda stále proniká,
vnitřní i vnější očistou.

Souznění plyne v prostoru,
už není zde vzdoru,
už není zde sporu,
už jedno jsme spolu.

Vláhu saješ jako mléko,
mír nitro tvé plní,
a bytí se splní,
v záři Otce vlní se spojení.

Králové a Královny věků povstanou,
ve jménu Lásky ctnosti vyvstanou,
a v prostotě kralovat sobě budou.

Uznáni jsou kamkoli jdou,
vznešená prostota v mlčení jaskotá,
jenom se štítem čistoty skloníš se u nahoty,
líbezné novoty jsi pln a právě z těch vln
úkol si plň.

Láska zahalí vás svým pláštěm,
a v jednotě splyňte bez záště,
Kde už rozum není, tančí světelné chtění
po strunách nebeských.

Zrozená je růže v nás,
již Kristus naplnil nás,
a v přerodu se rodíš dál,
již není žádný kal.

Úrovně se propojí
a Labutě dech zatají,
v úžasu živlů přírodních
se copy splétají,
v oparu na mechu spojují se v jedno.

Mír a Láska klaní se nám,
již přišla, aby zůstala.
Otevřete svá Srdce milované děti nebeské Lásce.


Žehnám vám všem. S Láskou Anna

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz


O dětech

29. srpna 2010 v 12:26 Krása ženy
htz

"O dětech

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
Jsou syny a dcerami Života toužícího po sobě samém.
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.
A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří.
Můžete jim dát svou lásku, ale ne své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.
Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech.
Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě.
Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako šípy.
Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí.
Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný."       Prorok

Užívej Lásky stále více a více...

29. srpna 2010 v 11:42 Myšlenka Nového dne
nure
Užívej oleje Lásky stále více a více, protože Láska ulevuje. Láska vždy nachází cestu. Otevři své srdce a nech Lásku volně plynout.....

Nemůžeš stavět mohutné chrámy bez pevných základů. Nemůžeš budovat nové nebe a novou Zemi bez Lásky, Lásky k bližnímu a Lásky ke Mně. Láska začíná v životních maličkostech a odtud se šiří dál. Zasévej semena Lásky kamkoli jdeš, a uvidíš je růst, kvést a prospívat. Semena Lásky zasetá i do těch nejtvrdších srdcí, začnou nakonec růst, může to určitou dobu trvat než vzklíčí, ale jsou-li láskyplně opatrována, nemohou nevyrůst.Proto nezoufej nad nikým, prostě jen bez ustání rozlévej Lásku a nezatvrzuj své srdce.. Přestaň se pokoušet obhajovat sebe,
nebo své činy. Přestaň obviňovat druhé. Zkoumej své srdce, poznávej sám(a) sebe a najdeš dokonalý mír v srdci i v mysli. Pak můžeš jít kamkoli opravdu svobodně a s radostí a vyzařovat stále více Lásky. Lásky nemůže být nikdy dost , nech ji volně proudit...   Přeji nádhernou neděli.   Anna

Nesuďte

28. srpna 2010 v 23:13 Vlastnosti i ctnosti
hkw

Nesuďte, aby jste nebyli souzeni.         Matouš 7:1

Činí nás střízlivými myšlenka, že nejryzejší skutek Lásky, který můžete vykonat, není skutek služby, nýbrž skutek pozorování, dívání se. Když lidem sloužíte, tak pomáháte, podporujete, utěšujete, zmírňujete bolest. Když je vidíte v jejich vnitřní kráse a dobrotě, tak přetváříte, tvoříte.
Myslete na nějaké lidi, které mate rádi a kteří vás přitahují. A teď se pokuste na každého z nich podívat, jako byste je viděli poprvé a nenechte se ovlivnit tím, co o nich víte, ať už je to dobr, či špatné. Hledejte v nich něco, co vám kvůli pocitu známosti uniklo, neboť známé rodí únavu, slepotu a nudu. Nemůžete milovat, co nevidíte nově.. Nemůžete milovat, co stále
znovu a znovu neobjevujete.
A teď přejděte k lidem, které rádi nemáte. Nejdříve se zaměřte na to, co na nich nemáte rádi, zkoumejte jejich nedostatky nestranně. To znamená, že nelze použit nálepek jako pyšný, líný, sobecký, arogantní. Nálepka je projev mentální lenosti, neboť je velmi snadné opatřovat lidi nálepkami. Je však nesnadné a náročné vidět bytost v její jedinečnosti. Nedostatky je třeba zkoumat nezaujatě, to znamená, nejdřív se musíte ujistit o své objektivitě. Zvažte možnost, že to co vidíte jako jejich nedostatky, nemusí vůbec být nedostatky, pouze něco, co díky působení vaši výchovy a prostředí nemáte rádi. Pokud tam i stále vidíte nedostatek, pochopte, že nedostatky mají často svůj původ v dětství, v životních podmínkách, v pochybeném myšlení a vnímání, ale hlavně v nevědomosti, nikoli ve zlé vůli. Když tak učiníte váš přístup se změní v Lásku a odpuštění, neboť poznáte, pozorovat a chápat znamená odpustit.
Když jste prozkoumali nedostatky, dejte se do hledání pokladů, ukrytých v tomto člověku, pokladů, které vám dříve bránila vidět skutečnost, že ho nemáte rádi. A sledujte přitom veškeré změny přístupu a pocitů, které se dostaví, protože dříve jste měli z nelásky zatemněný zrak a to vám bránilo vidět.
A nyní přejděte k lidem, se kterými žijete, či pracujete a sledujte, jak se ve vašich očích každý z nich promění, když se na něho takto podíváte. Dívat se na ně takto je nesrovnatelně láskyplnější dar, než kterákoli z vašich služeb. Neboť tímto jste je přetvořili, vytvořili jste je ve svém Srdci a na základě kontaktu mezi vámi a jimi se brzo přetvoří i ve skutečnosti.
A teď dejte tentýž dar i sobě. Pokud jste byli schopni ho dát i ostatním, mělo by to být poměrně snadné. Držte se stejného postupu: žádné nedostatky ani neurózu nehodnoťte, ani neodsuzujte. Nesoudili jste ostatní a budete překvapeni, že vy sami teď nejste souzeni. Nedostatky ohledáte, vyšetříte a prozkoumáte, to vede k Lásce a odpuštění a ke svému úžasu najednou zjistíte, že jste tímto nově milujícím přístupem, jenž se ve vás pro vás rodí, přetvářeni. Je to přístup, který se ve vás narodí a z vás pak přechází do každé živé bytosti.

Z knihy Antony de Mello Cesta k Lásce       
Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.    www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Pudové myšlenky

28. srpna 2010 v 16:04 Krása ženy
koi

Pokud vám přicházejí na mysl myšlenky sexuálního instinktu, neztrácejte odvahu a nesnažte se je potlačovat, ale zkuste jim porozumět. Nemějte pocit že protože máte tyto myšlenky, nejste duchovními lidmi. Duch v tom nevidí ve skutečnosti žádný rozdíl. Ve skutečnosti je dobré rozpoznat, že tyto myšlenky přicházejí z instinktivního plánu a že nejsou žádným zlem, dokud z nich zlo neuděláte. Božská Láska pozdvihuje vaše vibrace na nejvyšší úroveň tvořivé síly a v opravdové Lásce splývá duchovní mentální a tělesné v jednu velkou tvořivou sílu. Proměna pak přichází přirozeně, bez úsilí. Když však budete tyto myšlenky potlačovat a považovat je za zlo, vaše podvědomá mysl pro vás bude vytvářet to, co si myslíte.
Jsme božsky obyčejní, božsky lidští.

Za všechno děkuj....

28. srpna 2010 v 15:13 Myšlenka Nového dne
bhr

Za všechno děkuj. Měj srdce stále dokořán otevřené a nechej z něj v nekonečném proudu vytékat své pocity vděku. Je toho mnoho, zač je třeba být vděčný(a). Vděčnost udržuje tvé oči otevřené ke Mně a Mým zázrakům. Proto nic nepromeškej a spatřuj Mě ve všem, co se děje.Víš, že tvůj život se odehrává podle jistého vzoru a plánu, nic tedy není náhodné. Každý tvůj kontakt je správný, každá tvá činnost je řízená. Musíš mít naprostou víru, abys byl(a) schopna takto žít, víru, že tvůj život je řízen a veden Mnou. To znamená, že se musíš nejprve všeho pro Mne vzdát, aby to bylo užíváno tak, jak Já chci. Musíš pochopit, že jen když vše dáš, všeho se ti dostane. A to se ti podaří pouze tehdy, když se naučíš milovat Mě z celého Srdce, celou svou myslí, duší a silou. Bez Lásky totiž nemůžeš udělat tyto kroky, nemůžeš žít duchovní život. Otevři tedy své Srdce a MILUJ!!!    AnnaJsem svobodný člověk

27. srpna 2010 v 12:44 Myšlenka Nového dne
klt

"Kdyby se mě byli zeptali v prvních letech mé duchovní cesty, co bych chtěl, aby lidé říkali na moji chválu, byl bych odpověděl: 'Ať říkají, že jsem svatý.' O několik let později bych byl odpověděl: 'Ať říkají, že jsem člověk s velkým srdcem.' A nyní chci, aby o mně řekli, že... jsem svobodný člověk."        Antony de Mello

Láska odpouští rychle...

27. srpna 2010 v 12:37 Jednoduchost života
lku

Láska odpouští rychle

Láska rychle odpouští, rychle zapomíná.Láska nelpí na zraněních a na zlosti. Láska očišťuje mysl, očišťuje Srdce a očišťuje emoce ode všeho, co stojí mezi námi a úplným souladem s Bohem Otcem a našimi přáteli.
Láska zapomíná, ne na to, co získala zkušenostmi a zážitky v minulosti, ale na zranění, zlosti, zmatky, strachy a chyby minulosti. Láska si pamatuje vnitřní vedení, sílu, vhled a získané porozumění, které nás činí soucitnějšími, moudřejšími, lepšími.
Lásce svěřujeme do opatrování svůj život. Láska uzdravuje naše myšlenky a osvobozuje nás od neodpouštění. Odpouštíme sami sobě, odpouštíme ostatním. Lásce svěřujeme do opatrování své Srdce. Láska naplňuje naše Srdce pokojem a udržuje naše emoce v rovnováze. Láska odpouští a zapomíná.

Máš toho mnoho na práci...

26. srpna 2010 v 10:10 Myšlenka Nového dne
klo

Máš toho mnoho na práci. Tvým úkolem je pomalu vytvářet více Lásky ve světě. Miluj své bližní, miluj svou práci, miluj své prostředí a miluj ty duše, které jsou tvými zdánlivými nepříteli. Je daleko záslužnější milovat ty, které zdánlivě milovat nelze, než ty , kteří milují tebe. Pociťuj potřebu Lásky v každé duši a umožni, aby ses stal (a) cestou, kterou protéká Láska k uspokojení těchto potřeb. Až se každý jednotlivec naučí Lásce pro Lásku samu, budou těžkosti světa odlehčeny, protože Láska přináší prvek lehkosti tam, kde před tím byla tíha a temnota. Láska začíná u každého jednotlivce a proto se zadívej do svého vlastního srdce a nech ji odsud proudit. Rozdávej ji svobodně a se skutečnou radostí. Přeji všem nádherný dnešní den. Anna

O dechu a Lásce

26. srpna 2010 v 8:38 Jednoduchost života
ghu

O dechu a Lásce.

Chci, abyste si našli chvilku a pozorovali vlastní dech. Nadechujte a vydechujte, nadechujte a vydechujte. Děláte to celou dobu. Ve chvíli, kdy jste se narodili, jste začali dýchat a od té doby jste nepřestali. Napadlo vás někdy před tím, než jsem vás o to požádala, abyste se soustředili na vlastní dech?
S Láskou je to stejné. Možná máte pocit, že nedokážete milovat nebo možná neznáte smysl Lásky. Možná, že jediný druh Lásky který znáte, je Láska podmíněná - " Budu tě milovat, když budeš milovat ty mě." Nemluvím o tomto druhu Lásky, ale o nepodmíněné Lásce, božské Lásce.
Teď na chvíli myslete na Boha Otce. Pomysleli jste na Něj v poslední době? Co pro vás Otec znamená? Co je to Otec? Jen o tom chvilku přemýšlejte.
Otec je Láska, Otec je v každém z nás, je ve všem a ve všech. Jaký je to pocit? Znamená to, že Otec je jako váš dech, celou dobu uvnitř vás.Otec je Láska a je uvnitř, tudíž Láska je uvnitř. My si to prostě jen neuvědomujeme nebo nejsme schopni připustit, že by to tak mohlo být. Když věnujete čas tomu aby jste byli v klidu, můžete si začít uvědomovat tu zázračnou zkušenost, že "Otec je uvnitř mě, blíž, než můj vlastní dech, blíž, než mé ruce a nohy. Chvilku jen vychutnávejte zázračnost tohoto sdělení. Protože Otec je uvnitř, jste naplněni Láskou. Jak opravdu úžasná myšlenka a pocit! Platí to stejně pro každého z nás.
Otec je jako slunce. Slunce svítí na všechny stejně. Otec je tu pro každého, je to pouze věc toho, jestli si to uvědomujeme nebo ne.
Otcova Láska nijak nerozlišuje. Je nepodmíněná, je tu pro všechny. Je na nás, abychom byli otevření uvědomovali si to. Přeji Láskou požehnané dny. Anna

Ranní modlitba

25. srpna 2010 v 22:36 Myšlenka Nového dne
mtr

Ranní modlitba

Až se dnes setkáme s ostatními, dívejme se na sebe očima Lásky.
Naslouchejme ušima Lásky, mluvme hlasem Lásky a dotýkejme se dlaněmi Lásky.

Uděl nám milost, abychom dokázali obdarovat všechny porozuměním trpělivostí a shovívavostí. Kéž ve změnách tepaných dobou a okolnostmi vidíme Krista v každé tváři a slyšíme Krista v každém hlase.

Kéž víme, kdy promluvit a kdy setrvat v tichosti. Kéž svobodně projevujeme své božské dědictví nejopravdovějším možným způsobem a kéž ponecháme stejnou svobodu i ostatním. Kéž je naše víra silná za každých okolností a když se zdá, že kolísáme, povzbuď nás svým laskavým duchem milosti.

Kéž naše myšlenky vytvářejí zázrak Tvého světa, kéž naše slova vyjadřují Lásku k Tobě a naše činy přinášejí slávu a čest Tvému Jménu. Děkujeme ti Bože, za všechny nádherné lidi, kteří naplňují náš svět a se kterými sdílíme zázračnou zkušenost žití. Kéž jsme hodni této Lásky, a kéž k nim skrze nás proudí jen Tvé Světlo, Tvá Láska a Tvá Moudrost.

Tak se staň. Budiž pochválen!

Strach jako dveře do neznáma

19. srpna 2010 v 23:09 Vývoj vědomí bytostí
hgf
Strach jako dveře do neznáma - Poselství Marie od Pamely Kribbe

Drazí přátelé,
Já jsem Marie, matka Jeshui. Jsem tu, abych vás oslovila a přinesla vám ženský aspekt Kristovy energie.
Právě teď ji většina z vás zoufale potřebuje. Procházíte hlubokým procesem přeměny.

Právě teď je na Zemi velká skupina Pracovníků Světla, kteří se částečně probudili,
částečně si vzpomněli na to, kdo jsou. Vlastně lze rozlišit tři skupiny pracovníků světla nebo tři fáze,
ve kterých se mohou v tomto procesu transformace nacházet.


První skupina pracovníků světla se ještě neprobudila. Ještě si plně neuvědomují, kdo jsou a cítí se proto velmi ztracení a osamělí. Cítí se odlišní a mají pocit, že se nehodí do lidské společnosti. Cítí se sami a odtržení od společnosti hlavního proudu.
Tito lidé trpí. Myslí si, že selhávají. Často jsou velmi citliví. Jsou to snílci jako většina z vás: sní o jiném světě, dokonce si ho 
pamatují, z hloubi své duše, ale nedokážou spojit sen s každodenní realitou.
A tak se stáhnou a žijí ve svém vnitřním světě. Jelikož jejich světlo nevyzařuje ven, cítí se nešťasní jako by se dusili.
Pak je tu další skupina pracovníků světla, kteří si začínají uvědomovat, kdo jsou. Pomalu si vzpomínají na svou skutečnou sílu, fakt, že jsou opravdu andělé, kteří se inkarnovali do lidského těla, aby přinesli na Zemi Světlo. Světlo je právě teď velmi potřebné. Jakmile si uvědomíte, že jste věčná duše, která není vázána na hmotnou realitu, vrátí se vám síla. Stále se můžete cítit jiní, jako
vyděděnec, ale teď cítíte spojení s jiným světem - světem krásy a harmonie. 
Toto je váš domov - svět, ze kterého opravdu pocházíte. Pokud to víte, nemusíte se již více cítit sami.

Dnes vám chceme připomenout energii Domova.
Lidé, ke kterým promlouvám v tomto přenosu, všichni, kteří budou naslouchat tomuto poselství - jsou součástí skupiny pracovníků světla, kteří se již probudili, kteří se spojili se svým Pravým Já - svou Duší. Vědí, že jsou zde z nějakého důvodu, vědí, že jsou zde proto, aby přinesli na Zem změnu. Žehnáme vám za tento záměr, tuto touhu přinést Světlo na Zemi a víme, jak těžké je být k sobě pravdivý uprostřed reality, která se jeví nepřátelská k tomu druhu energie, který přinášíte.


Je tu ještě další skupina pracovníků světla - třetí skupina. Můžeme ji nazvat "starší Pracovníci Světla". To jsou ti, kteří jsou v procesu probuzení už dlouhou dobu. Pracují na sobě roky, někteří dokonce desetiletí a prošli různými fázemi vnitřní proměny. Vědí, jaké to je změnit se na vnitřní úrovni, uvědomit si hluboko usazená emocionální břemena a negativní přesvědčení. Zažili, jaké to je propustit svou starou identitu (totožnost) a otevřít se nové, bližší jejich pravé přirozenosti. Mnozí z vás, kteří nasloucháte nebo čtete toto poselství,
jste součástí právě této třetí skupiny pracovníků světla. Cítíte se uvnitř velmi staří. Prošli jste mnohým, v tomto životě i v řadě předchozích.
V našich očích máte obdiv za vaši odvahu a hloubku moudrosti. Jste pokladem Země, i když se zrovna cítíte uvnitř staří a vyčerpaní. Jste to vy, ke komu především  promlouváme.


Hodně jste ve svých životech zpracovávali záležitosti na emocionální úrovni. Dovolili jste strachu a dalším těžkým emocím vynořit se do vašeho vědomí, abyste se jim podívali do očí a tak je uvolnili. Na své cestě jste zakusili duchovní zážitky, pocity blaženosti, ve kterých jste splynuli do jednoty Všeho-Co-Je.
Mnozí z vás už začali své životní poslání učitele a léčitele pro ostatní na jejich duchovní cestě. Ve svém každodenním životě vykonáváte světelnou práci, kterou jste si vybrali na úrovni Duše. Obracím se na vás, kteří jste v této třetí skupině pracovníků světla, a také
k těm, kteří jste ve druhé skupině. Mezi těmito dvěma skupinami není pevná hranice; probíhá postupný vývoj z jedné do druhé. Nemá proto smysl příliš dlouho dumat nad tím, do které skupiny patříte; nejde o rozdělování hodností.

Nejdůležitější je rozpoznat sám sebe jako bytost oddanou srdcem a duší tomuto procesu vnitřního růstu. Chci vám všem vysvětlit, proč se tento proces probuzení může zdát někdy tak těžký.

Víte, duchovní růst nebo vývoj nepostupuje lineárně. Není to tak, jako by to byly schody, po kterých stoupáte krok za krokem. Růst a vývoj se odehrává v cyklech. Vezměte si například cyklus dne a noci. Během noci se noříte do svého podvědomí. Relativní temnota vašeho podvědomí se představuje jako sny, které vás  vytáhnou z normálu, pryč z toho, co znáte. To vám umožňuje dostat se hlouběji
do sebe a objevit pocity a emoce, které se těžko odhalují v bdělém stavu. Během denní doby, když se zapojujete do reality Země, sbíráte zkušenosti. Noc vás vtáhne dovnitř a pomáhá vám čelit emocionálním energiím, které jste si neuvědomili během dne.

Cyklus dne a noci vám umožňuje integrovat zkušenosti na mnohem hlubší úrovni než mysl. Díky tomuto střídání nastává růst, i když si své sny nepamatujete. Tento růst probíhá ve stále se opakujících cyklech a stejné je to s duchovním růstem.
Vy, ke kterým promlouvám, víte, co znamená jít dovnitř a oslovit emocionální bolest a strach a propustit ho. Víte, jaké to je ponořit se do staré bolesti a cítit radost z jejího uvolnění, cítit se pak svobodnější a silnější. Vy, ke kterým dnes promlouvám, jste pokročilí; dostali jste se daleko, ale přece stejně po dni přichází noc. Nové vrstvy podvědomí chtějí být poznané, oslovené a uvolněné. V této době se mnozí z vás nacházejí uprostřed "temné noci", která vynáší na povrch velmi hlubokou vrstvu strachu, který chce, abyste se na něj
podívali na denním světle. Potřebuje být uvolněn, abyste mohli vyzařovat své světlo do světa ještě jasněji a klidněji.


Ve vašem životě jste ovlivňování svými osobními cykly vývoje v závislosti na vašem věku, pohlaví a posvátných smlouvách Duše. Avšak také vás ovlivňují širší energetické proudy, které souvisí s procesy, do kterých je zapojena Země i Lidstvo jako celek. V této době jsou aktivní energetické proudy, které ženou na povrch staré a temné energie, které se mohou zdát neúprosné, pokud
 nedůvěřujete tomuto procesu. Lidstvo jako celek není připraveno čelit této staré energii, která se vynořuje. Většina lidí neví, jak zpracovat hlubokou emocionální bolest a ničivou energii, která může být jejím následkem. Vy jste v tom zkušenými mistry. A přece to může přemoci i vás. Můžeš se pak cítit ponořen do vrstev sebe sama, které se ti zdají být naprosto nezvládnutelné a cizí. Můžeš mít pocit, že blázníš. Možná sis myslel, že už jsi se vypořádal s většinou záležitostí, které jsi měl v tomto životě na talíři, a teď na tvé dveře bouchá další strach a temnota, kterou jsi nečekal. Můžeš být z toho rozhořčen, nebo mít pocit, že už jsi zpracoval dost a jsi připraven pohnout se do světlejšího života. Může ti připadat příliš těžké vypořádat se s touto novou jámou temnoty.


Dnes vám chci říci, abyste neztráceli srdce a měli víru ve vaši Cestu. Vstupujete nyní do fáze svého vývoje, ve které svůj růst už nemůžete řídit a ovládat. Vstupujete do prostoru rozpínání vědomí, který je více o odevzdání a propouštění (vzdát se a pustit). Není to o provádění nějakých cvičení, meditací nebo vizualizací, dodržování diety, nebo provádění jakési disciplíny, jejímž prostřednictvím se snažíte ovládat život. Je nemožné ovládat obrovskou vlnu energie, která se snaží plynout přes vaše Bytí.

Vaše duše vás chce vynést do tohoto proudu energie, protože si uvědomuje, že je to dobrý proud. Avšak vaše lidská osobnost nedokáže vidět, kam vás vede. Lidská mysl nemůže pochopit, kam směřuje proud Duše, proto se můžete cítit zoufale a
špatně naladěni na svou intuici, svou vášeň a celkový smysl pro směr. Pokud se takto cítíte, prosím vězte, že neděláte nic špatně. Tento pocit dezorientace a zmatku se objeví vždy, když stojíte před novým startem. Novým začátkům opravdu vždy předchází období zmatku a krize. Nové nemůže vstoupit dříve, než to staré odpadne. Mysleli jste si, že jste uvolnili už tolik, a teď musíte uvolnit
ještě více. Prosím uvědomte si, že toto je smysluplný proces, i když to tak nevypadá.
Snažte se zůstat v prostoru důvěry a odevzdání, protože tak se sladíte s proudem své Duše a uděláte si jízdu pro sebe o trochu lehčí.


Vy jste učitelé. Právě teď přinášíte novou energii na Zemi, i když máte pocit, že jste v temnotě, i když se cítíte skleslí, sklíčení a nemáte tušení, kam jdete. Vykonáváte Světelnou práci, kvůli níž jste přišli. Světelná práce často znamená, že cestujete do noci, do nejtemnějších koutů své Duše, aniž byste  věděli, co se stane. Cestujete přes temnotu bez vodítek nebo mapy, která by vás vedla. Jste hozeni do tmy a vše co můžete opravdu udělat, je odevzdat se prožitku a důvěřovat, že se přes ně dostanete a že bude mít smysl.
Jakmile ale vyjdeš ven z temnoty a vrátíš se zpět na denní světlo, pochopíš smysl svého putování - nikoli svou myslí, ale svým srdcem. V temnotě se pro tebe vždy skrývá poklad. Temné emoce jsou tvé vlastní skryté části, které se chtějí s  tebou znovu sjednotit. Negativita, se kterou se v sobě (nebo skrze zrcadlení v okolí) setkáváš, je část tvé energie, která se zasekla a nemohla se dlouhou
dobu hýbat. Prosím pochopte, že jako Duše jste prožili mnoho mnoho životů zde na Zemi a také na jiných místech ve vesmíru. Nyní, když se cyklus vašich životů na Zemi blíží ke svému konci, nejúzkostnější části vaší duše, které se zasekly v různých
 životech, k vám v současné době přicházejí, aby byly konečně uvolněny a osvobozeny. Často nechápete, odkud se vlastně tato emocionální traumata berou.
 Ale nakonec je to vždy o tomtéž. Je to o strachu, který touží po přijetí. Strach  chce, abyste se mu podívali do očí a přivítali ho. Je vaší částí a vskutku platnou částí. Strach je částí hry duality , kterou hrajete v tomto koutě vesmíru.
Kdybyste ho mohli jen nechat být, kdybyste se nebáli svého strachu, viděli byste, že je neškodný. Může se vám to zdát zvláštní, protože strach vás umí hluboce vyvést z míry. Ale strach je neškodný. Je nevinný jako dítě. Strach  je prostě odpověď na neznámé. Pokud dítě čelí něčemu, co ještě nezná, často reaguje strachem: musí si na nové nejprve zvyknout. Musí to prozkoumat, zvyknout si
na to a naučit se tomu důvěřovat. Strach je opravdu nevinný; je celkem v pořádku, když se necítíte jako doma v energiích, které neznáte. Na strachu není nic špatného. Pokud ho však odsuzuješ, odmítáš, potlačuješ, pokud se cítíš nepříjemně se strachem, pak se stane tou velkou temnou věcí, démonem, který tě terorizuje a paralyzuje proti tvé vůli. Nedělej ze strachu svého nepřítele,
 protože pak z něj uděláš temnou a cizí sílu. Strach samotný není temný; je to prostě emoční odezva na pocit rozrušení něčím jiným nebo novým.


Drazí přátelé, jste moudří. Ze svého nejhlubšího jádra, kde jsi Duchem, kde vyzařuješ světlo, věčné a láskyplné, natáhni se ke strachu ve svém nitru. Můžeš se k němu natáhnout, jako bys se natáhl za dítětem, a řekni mu, že je s tebou v bezpečí, že se ho nebojíš, že se nebojíš svého vlastního strachu. Nesnaž se jej  zbavit, protože záměr zničit strach nese v sobě souzení. Tvoje bázlivá část
se stane více ustrašená, když s ní začneš bojovat, protože pak dostane zprávu, že  není dobrá a že tě není hodna.
Prosím pochopte, že strach je nezbytným elementem v tomto vesmíru duality. Jinak by nebylo možné zkoumat a zažívat něco nového. Strach vyznačuje hranici mezi tím, co vám připadá bezpečné a známé a co už ne. Za touto hranicí je něco nového, co ještě nechápete nebo jste to ještě nezažili. Pokud byste se dokázali podívat na strach tímto způsobem, zbavili byste se jeho odsuzování a mohl by
dokonce nést potenciál pro radost, protože strach je příslibem objevení nové země, nového místa, odkud můžete vyzařovat své Světlo.

Tak věřte strachu a nechte ho být svým Světlem! Pokud je ve vašem životě situace, která ve vás vyvolává strach, jen si to uvědomte. Posviťte si Světlem svého vědomí na svůj strach. Strach se nerozpustí okamžitě, ale pokud se na něj nebudete dívat jako
na děsivou energii, více se uvolníte a otevřete možnosti, že se uvnitř strachu skrývá poklad.
Víte, strach tu vždy bude, je součástí stvoření. Dokonce, i když jste vysoce pokročilí, je tu vždy prvek neznáma, který chce být prozkoumán. Pokud by tomu tak nebylo, vesmír by ustrnul a ztratil by svou vitalitu a živost. Bylo by to jako žít v nádherné, půvabné zemi, z níž máš skutečně radost a rezonuješ s ní, avšak není možné vydat se z ní ven, jít za její hranice. Nikdy bys nemohl
prozkoumat novou zemi. Dávalo by ti to z dlouhodobějšího hlediska pocit nejhlubšího naplnění? Takže já vím, že se znáš dost dobře na to, abys věděl, že miluješ objevovat nové. Jsi dobrodružná Duše, každý z vás. Proto prosím neodsuzuj svůj strach, protože v konečném důsledku je to dobrodružná, zkoumající část v tobě. Strach ti ukazuje, kde je nová země, kterou je možné objevit.
Když cestuješ do této nové země, přátelsky ruku v ruce se svým strachem, zažiješ krásu a radost, která přesahuje tvé současné chápání. Tajemství je: nikdy nemůžete předem vědět, co objevíte; jinak by to pro vás nebylo nové.
Takže slastný zážitek putování do něčeho nového, prožívání nových a stále hlubších zážitků lásky, krásy a radosti, může nastat jen, když přijmeš realitu strachu, která není ničím jiným než realitou toho neznámého, co leží za obzorem tvého současného poznání a zkušeností. Přivítej strach uvnitř, i když se ti to zdá být iracionální a neznáš příčinu. Mnoho strachu uvnitř vás pochází z vašich velmi prastarých částí, jiných životů, které jsou daleko vzadu v čase. Dokonce i  ty nesou příslib nového pochopení, něčeho, co jste ještě neobjevili. Možná je tam zkušenost, kdy jsi byl násilně odmítnut, které se teď bojíš a nechceš to cítit. Nicméně pokud by ses prožitku nebál, pokud by sis dovolil cítit jaké to je být rázně a vehementně odmítnut, dovolil emocím vyjít na povrch, cítil bys se sebou soucit a pochopení, proč je pro tebe těžké určité věci poznat. Odpustil by sis to a už by ses tak krutě nesoudil. Zkušenost odpuštění sám sobě je poučná.
Takže, když si dovolíš obejmout zkušenost, která se na povrchu jeví jako hrozná,
pokud skrze ni projdeš s důvěrou a bez odsuzování, pak se tato zkušenost může
stát poučnou, dokonce radostnou. Může ti umožnit ochutnat svobodu a uvolnění,
 které přichází se sebe přijetím. Vesmír je tak pružný, jak je pružná zkušenost.


Pokud zažíváš ve svém životě strach, věz, že přímo na jeho druhé straně je
stejně tak velký potenciál pro prožitek lásky, krásy a radosti. Není to daleko.
Jak jsem zmiňovala, duchovní růst není lineární proces, kdy uvolňujete trošku
 strachu na každém kroku. Strach se spíše sbírá a sbírá až dosáhne nejvyššího
bodu, který pravděpodobně změní váš život na krizi a vy již nejste schopni se
vypořádat s každodenním životem. V tom bodě jsi konfrontován se svým strachem
tváří v tvář; už ho víc nemůžeš potlačovat nebo obcházet. Proudí přes tebe a
ztrácíš kontrolu. Zdá se, že jsi v tomto bodě poražen. Přehrada se protrhne a
ty v ní nemůžeš udržet vodu. Toto se může zdát katastrofální, ale není!
Strach chce vylomit bránu, která tě zavřela, zastavila, uvěznila. Strach chce
skrze tebe proudit, a pokud budeš plynout s ním, přenese tě do jiné reality,
mnohem svobodnější než ta, ve které žiješ právě teď. Takže když cítíš, že
tvůj strach je neovladatelný, pokud nedává smysl, gratulujeme! Jsi na místě, kde
chceš být. Jsi přímo na prahu nového a jsi velmi blízko průlomu.


Nech strach být, nech ho tak, nebojuj. Nemysli si: "Co jsem udělal špatně?
Bylo vše, co jsem vykonal na své duchovní cestě marné? Proč se cítím úplně ztracený,
udělal jsem chybu? To je tlachání mysli. To se mysl snaží najít smysl v něčem,
co nemůže být myslí uchopené. Tvoje duše ví, co dělá. Chce, abys uvolnil bolest
na hlubší úrovni, a to se stane, když máš důvěru a nesnažíš se to ovládat.
Čím více se sladíš se svou duší, tím méně máš kontroly nad svým životem, a víte co?
Je to osvobozující! Uvolnění přináší nové, přináší krásnou a ušlechtilou energii
vašeho nepotlačovaného Já. Strach je branou k vaší vyšší verzi, která se chce
zrodit a realizovat na Zemi dneška.  
Žádám vás, abyste respektovali svůj vlastní vnitřní proces, i když se zdá, že
vás vede do temnoty, i když se zdá, že to postrádá veškerou logiku. Vždy
nechte otevřenou možnost, že to nejste schopni pochopit z vašeho současného stavu
mysli, že to nemusíte chápat, a že smysl toho vám bude odhalen později.
Otevřete se větší realitě své duše, buďte průzkumníkem vědomí, kterým skutečně jste a kterým chcete být!

 Žehnáme vám za přijetí tohoto dobrodružství být na Zemi v teto době změn a
otřesů. Máte odvahu; milujete život, i když jste sklíčení či osamělí.
Kdybyste neměli tuto lásku k Životu a Zemi, nebyli byste právě teď zde.
My jsme hned vedle vás. Já zastupuji mateřskou energii Kristova vědomí.
Vnímej, jak tě zahaluje. Snad ji vidíš jako jemnou zářivou růžovou, hravou a přece velmi něžnou energii, laskavou a hebkou. Dovol ji vstoupit do tvého energetického prostoru, může ti přinést léčení. A léčením nemám na mysli "odebrání tvého strachu". Mám na mysli jeho přijetí, přijetí jako dveří do jiné reality - více láskyplné, milující, světelné reality.


Buď sebou, prostě buď sám sebou. Nesnaž se sám sebe měnit. Ty už jsi dokonalý.
Jsi úžasný. Vidíme každého z vás a známe tvůj boj. Velmi si tě vážíme a ctíme.
Prosím dovol mé energii, aby tě utěšila, uklidnila a povzbudila. Já nechci nic v tobě měnit. Chci jen, aby ses na sebe podíval jiným způsobem. Dokonce i uprostřed svého boje jsi andělem. Nádherným andělem.


Pamatuj: po každé noci přijde nový den. Slunce bude znovu zářit. Je to nevyhnutelné. Je to život pokračující svým přirozeným směrem. Stejně jako nemůžeš zabránit tomu, aby nastala noc, nemůžeš zabránit příchodu nového dne.Tak si dovol tím projít a ocitneš se v záři nádherného nového svítání.
Podniknutím této vnitřní cesty pomáháš mnoha lidem na Zemi, kteří se také snaží najít svou vnitřní cestu ke svobodě. Dláždíš cestu pro další pracovníky světla, kteří jsou v počátečních fázích probuzení a oni na oplátku pomohou lidem, kteří se právě stávají vnímavějšími a čekají na to, že se otevřou realitě své Duše.

Děkujeme vám za vaši práci, za všechnu vaši Světelnou práci na Zemi právě teď.Nikdy nejste sami. Připojujeme se k vám z druhé strany, prosím přijměte naši Lásku. Je pro nás největší radostí připomenout vám - Kdo Jste.

Zdroje: C Pamela Kribbe - červen 2010 - www.jeshua.net


Převzato ze slovenské verze překladu na www.eedunres.sk - překlad: SiR
 (Děkuji.)


Poznámka ke kopírování: "Do češtiny upravila pro www.astrohry.cz Daniela Viplerová. Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

Žít sami za sebe!

19. srpna 2010 v 9:59 Vývoj vědomí bytostí
nka

URAN V RYBÁCH, URAN V BERANU

KDYŽ KONEC SE PROLÍNÁ S POČÁTKEM V roce 2010 prožíváme podivuhodný fenomén: planeta Uran se pohybuje na hranici
mezi Rybami a Beranem. Do znamení Berana vstoupil opět po osmdesáti čtyřech letech přesně 28.5 2010 a od té doby můžeme ochutnávat a nahmatávat, co nám tato nová situace přináší jako jedincům i jako celku... 
4.08.2010 21:12


Uran v Beranu přináší svobodu volby, osvobozuje nás od starých navyklých
přístupů a umožňuje udělat klíčová životní rozhodnutí, doslova začít nový život.
Žít sami za sebe, mít se rádi, naplnit své potřeby, využít svůj potenciál...
Beran je prvním znamením Zvěrokruhu a představuje začátek nového života, nové
zrození, probuzení do nového dne, probuzení se do nové kvality chápání existence...
Uran je planetární bytost s vyšším kosmickým intelektem, jejímž zájmem a cílem
je urychlení vývoje, osvobození se ze zajetí omezenosti, oddělenosti a povrchnosti,
bytostná proměna, posun na další úroveň...
V každém znamení se Uran pohybuje sedm let a během tohoto období přináší
doslova revoluci v dané oblasti. V letech 2003-2010 se Uran nalézá ve znamení Ryb. 
Ryby jsou posledním znamením Zvěrokruhu, a tudíž představují zakončení,
umírání, odpoutání se od fyzické existence do dimenze spirituální. Uran nám tedy v
těchto letech pomáhal osvobodit se od všeho, co nám bránilo v odpoutání, co nám
bránilo zemřít, co nám bránilo prozřít, projít jednou z nejmocnějších proměn, kterou
můžeme na fyzické pláni zažít.
Mnozí prošli doslova mystickou smrtí, mnozí odešli doslova. Emocionální bolest
ze ztráty a rozčarování, kterou jsme mohli pociťovat, byla prožívána většinou
v oblastech, kde jsme nejvíce závislí, spící, kde jsme si vytvořili nejvíce iluzí,
skrze něž nechceme prohlédnout. Snad mnohým pomohl láskyplný přístup
chápajícího Neptuna, vládce znamení Ryb, jímž jsme stále milováni i se všemi
takzvanými nedostatky. Přijmout svou závislost, svou slabost či hříšnost
napomůže se od ní osvobodit mnohem rychleji, než si cokoliv zakazovat či se
trestat. I v tom byl Uran v Rybách nápomocen. Osvobodit se skrze lásku a
přijetí, nikoli násilím a potlačováním. Prostě se v pravou chvíli odpoutat, v
pravou chvíli opustit to, co má být opuštěno... 
Naše individuální mnohainkarnační dramata v těchto letech doslova vrcholí.
Ryby jsou jakýmsi smetištěm Zvěrokruhu. Zpracovávají do hloubky vše, co předchozí
znamení nechtějí řešit, co odkládají na potom. Snad proto jsou odpovědi na mnohé
otázky zodpovídány a významy mnohých situací vysvětlovány až po smrti či ke
sklonku života, kdy se uvolňujeme ze zajetí tělesnosti, a naše vědomí se rozšiřuje.
To, co jsme prožili, před námi vystupuje v jasných souvislostech, vše
dostává smysl a význam, který byl často během života námi samými před sebou
samými pečlivě skrytý.
Odpovědí na mnohá proč ve spojení s utrpením, ztrátami a bolestí je karma,
absolutně spravedlivý vesmírný zákon příčiny a následku. Vše, co prožíváme,
co se nám děje, dobré i zlé, jsme si sami vytvořili svým chováním. Utrpení, které
někdy pociťujeme, jsme zřejmě kdysi kdesi způsobili někomu jinému. Jak z
toho ven? Uran v Rybách nabízí jednoznačnou volbu: karma nebo láska... Buď karma,
tedy pokračování ve starých modelech nebo láska, odpustit sobě samým, odpustit
ostatním, přijmout vše s vděčností a jít dále - doslova užívat života,
vychutnávat jej v každém okamžiku jako božský dar.
Tak jsme se v uplynulých sedmi letech osvobozovali od starého chápání života
jako strádání a utrpení. Získali jsme na své celoživotní potíže fenomenálně
nový, fascinující pohled. Byli jsme doslova za ruku přivedeni či šokovými
situacemi probuzeni k uvědomění si toho, že vše, co přichází z vnějšího světa je
odrazem našeho vnitřního stavu. Ryby jsou spojovány s nejrůznějšími mysterii,
odhalováním skrytých skutečností a tak nám Uran velkoryse odhalil velké
tajemství Jednoty, tajemství bezpodmínečné lásky.... Všichni jsme mezi sebou
propojeni neviditelným předivem, všichni jsme jedinou bytostí rozdělenou na
 milióny částic. Všechno, co nám vadí na druhých, máme i sami v sobě. Veškeré
odmítání a odsuzování vede k samotě, izolaci, strachu, veškeré přijetí k míru,
klidu, láskyplnému prožívání.
Ano, tato mysteria člověk v minulé době prožíval obvykle až v okamžiku
fyzické smrti, či na samotném sklonku života, jejich dřívější uchopení bylo dáno jen
výjimečně mystikům a jiným duchovně vysoce vyspělým bytostem. Urychlení,
které nastalo, a to, že můžeme tato mysteria odhalit dříve a používat je ve svých
životech považuji za jeden z nejúžasnějších darů této doby. Nezapomeňme proto
poděkovat za informace, které se k nám dostaly v posledních sedmi letech v
podobě knih, filmů, podivuhodných andělských terapií, rodinných konstelací a
dalších metod. Jejich společným jmenovatelem je vděčnost, svoboda skrze
odpuštění a bezpodmínečnou lásku. Odpuštění rodičům, partnerům, odpuštění
sobě samým...
Mohli jsme uvidět, že naše současné příběhy a situace jsou jen nepatrným
vrcholkem ledovce, mohli jsme nahlédnout hluboko přehluboko do minulých
inkarnací, sestoupit ke kořenům problémů, k samotné podstatě existence.
Spojení s duchovním světem zesílilo, most mezi touto realitou a byl vybudován, mnozí
získali takzvané napojení, zázračné schopnosti, s pomocí kterých mohou napomáhat
druhým orientovat se ve zdánlivém chaosu, najít víru a důvěru, hlubší smysl
 všeho, co se děje.
 Co dál? 
První stupně znamení Berana jsou doslova prvními okamžiky našeho života v těle.
Po opuštění těla a pobytu mezi inkarnacemi přichází opět jeho přijetí,
znovuvtělení. Tomuto novému zrození předchází jednoznačné rozhodnutí, které
činíme jako duše v duchovním světě. Rozhodnutí narodit se přesně do určitých
podmínek, určitým rodičům, do určitého těla, do určitého místa na Zemi.
Prožívat určité příběhy, situace, setkávat se s určitými lidmi. Rozhodnutí, na které
jsme postupně zapomínali spolu s tím, jak se naše vědomí zužovalo, jak byl duch
pohlcován tělesností a jejími záležitostmi.
Extatické nadšení, s nímž jsme v rozšířeném stavu vědomí toto rozhodnutí
učinili, můžeme v záblescích prožívat znova a znova, s každým tímto uvědoměním
sílí, až se v jednu chvíli, možná i pod vlivem Urana v Beranu v následujících
letech stane trvalým. Kolik energie nám přináší uvědomění si, že ať se děje
cokoliv, jsme tu správně, vše proběhlo přesně tak, jak mělo! Tak znovu
přebíráme zodpovědnost za svůj život, přestáváme se litovat a hledat viníky v někom či
v něčem jiném. 
Doslova dětská radost ze života, důvěra v budoucnost, pocit dobrodružnosti,
přirozená tvořivost... Považuje se jaksi za normální, že tyto kvality postupně
s přibývajícím věkem mizí. Únava narůstá, život se mění v stereotyp a šeď,
zaobírání se nepodstatnými problémy. Prvních sedm let života, které odpovídají
zodiakálnímu znamení Berana, se rozvíjíme s obrovskou intenzitou. Beran je
hlavou, mozkem zodiaku, zde vznikají klíčová rozhodnutí. Tak i prvních sedm let
ovlivňuje v obrovské míře celý náš další život. 
Situace z raného dětství, nejrůznější porodní a prenatální traumata nás často
doslova paralyzují v různých životních oblastech - vztahy, rodina, finance,
zdraví, seberealizace... Tyto potíže a překážky nás však zároveň vyzývají k
usilovnému hledání léčení, hledání řešení a tedy k cestě sebepoznání.
Doufejme, že Uran v Beranu urychlí tento proces a další tisíce duší budou nastartovány,
probuzeny. Že se další tisíce duší rozpomenou, že jejich vnitřní oheň bude
zažehnut. Těm, kdo se již probudili, bude díky tomu umožněno zažít během
příštích sedmi let doslova kvantový skok ve svém vývoji, posunout se na další
úroveň svobody, rozvíjet fenomenální schopnosti, zvýšit hladinu své životní
energie...a jít dále od všeho již známého, prozkoumaného, zvládnutého.
Mnozí víme, že naše energie není zdaleka ještě plně využita, že dříme kdesi
dole, na úrovni první čakry a čeká na své probuzení, na své pozdvihnutí do
vyšších center, na osvobození a volné proudění mezi nahoře a dole, na
ukončení fáze dualistického vnímání, na dosažení stavu celistvosti, z něhož jako
novorozenci vycházíme, do něhož se jako umírající znovu navracíme.
Ano, Uran v Beranu doslova urychlí proudění energií. Objeví se nové energie,
zesílí se schopnost k jejich vnímání a používání ve všech oblastech lidského
života. Budeme doslova energetizováni shůry, naše vyšší centra budou stále
intenzivněji otevírána a aktivizována. Ti, kdo se ptají na Pravdu, dostanou
odpovědi. Buďme však trpěliví, aby se vše odehrálo v pravou chvíli, v
okamžiku kdy jsme připraveni.
Podobně jako poutník na tarotové kartě Blázen si nese raneček se schopnostmi,
o nichž ještě neví, že je má a rozbalí je v pravou chvíli, i my jsme při zrození
obdařeni určitým potenciálem. Jedinečná struktura našeho horoskopu odpovídá
jedinečné struktuře našeho mozku. Obojí využíváme jen z několika procent.
Mnozí se možná v příštích sedmi letech podíváme hlouběji, až na samotné dno svých
ranečků, objevíme další schopnosti, talenty, možnosti, o kterých jsme měli
jen nejasné tušení.
Uran v Beranu je skutečně jakýmsi urychlovačem našeho porodu, vytlačí nás z
dělohy nevědomosti, spánku, pasivity do bdělosti a aktivního přístupu kesvému
životu. Mnozí již nebudou moci déle setrvat v nevyhovujících a oslabujících
životních podmínkách, situacích a rolích. Už prostě nepůjde dál dělat to, co
nás nebaví. Už nebude možné být obětí, jakousi hříčkou osudu. Uranovo urychlení
napomůže chápat vše, co se nám děje jako výzvu, nikoli jako další oslabující
ránu a příčinu k sebelítosti. Mnohé o tom, jak používáme svou vůli, jak jí
nasměrovat, v jaké oblasti a jak pracovat, napoví situace Marsu, Beranova
vládce v našich individuálních horoskopech. 
Správně zakončit Vědomě zemřít, vědomě se narodit... Přesto že je Beran nazýván
prvním znamením Zodiaku, vychází zároveň ze znamení Ryb, neboť se pohybujeme
po kruhu, který nemá začátku ani konce. To nám napovídá, že se rodíme z vůle
boží, jsme božími bojovníky. Své činy konáme v napojení, svá rozhodnutí činíme ze
stavu meditace, hlubokého vhledu. Pokud jsme dostatečně napojeni, uvolněni,
pak víme, co dělat. Jinak těkáme, bloudíme, necháváme se snadno ovlivnit a
zmanipulovat. V minulých letech jsme se naučili s pokorou odevzdat se do
rukou božích, nyní se naučme přijmout sílu k činům, ke splnění svého jedinečného
úkolu, ke klíčovým rozhodnutím. Otevřeme se sdělením a inspiracím shůry,
otevřeme se světlu a obrovské podpoře, kterou máme stále k dispozici.
Vládce Berana Mars bývá považován za planetu spojenou též s neštěstími,
agresí, válkami. Ano, Uran v Beranu může přinést i urychlení, zesílení těchto
tendencí, k válečným konfliktům a krveprolitím. Může dojít k zesílení agrese,
bojovnosti, snahou řešit konfliktem nahromaděné napětí, nevyřešené problémy.
Může dojít k situacím, kdy budeme prověřováni extremními podmínkami, kdy bude
naše víra procházet zkouškami, kdy budeme muset aktivně používat vše, čím
jsme byli v předchozích sedmi letech obdařeni. Jsme to však skutečně jen a jen my,
kdo tvoří budoucnost, kdo stále, v každém okamžiku rozhodují o osudu sebe
jako jedince i lidstva jako celku neboť v tom není rozdílu. Každý máme v sobě i
ohniska napětí, zlobu a agresi, jinak bychom se zde nemuseli narodit a
pracovat s nimi. Každý máme i strach z budoucnosti, kterému můžeme dovolit, aby nás
ovládl nebo ne.
Podobná situace nastala při posledním pobytu Urana v Beranu v letech 1927-34,
kdy se stejně tak rozhodovalo o tom, jak nashromážděné potíže řešit. Lidstvo
se však nalézalo mnohem hlouběji v epoše Ryb a snadněji se nechalo zmanipulovat
svými vůdci, kteří navíc obratně zneužili duchovní ideje načerpané v předchozí
fázi Urana v Rybách. Vnitřní potíže se měly řešit vyhledáním a likvidací
vnějšího nepřítele...
I nyní mohou mnozí pociťovat obavy z budoucnosti, obavy z narušení stability
a navyklého pořádku. Mnozí to dokonce považují za správné - potrestat lidstvo,
napravit jej skrze vnější neštěstí. Stejně jako malé dítě málokdy přivedete k
něčemu dobrému skrze bití a zastrašování, tak i dítě lidstvo nemusí nutně
projít touto těžkou zkušeností, kterých už bylo dostatek. Pokud v sobě objevujete
tyto myšlenky, touhu po trestu a nápravě, uvědomte si, jak jste sami byli
vychováváni, jak máte zpracováno téma otce, téma Boha trestajícího... Prosím,
uvědomte si, že jste součástí lidstva a přejete si tedy trest i pro sebe, což
nepovažuji za úplně zdravý projev. Ano, každý jsme prošli v životě situacemi,
kdy jsme byli omezeni, kdy bychom jinak nepochopili, nenašli správnou cestu.

S tím, jak na sobě pracujeme, se však tyto situace zjemňují a zmírňují, mění se
spíše v navigace, omezení probíhají spíše na emocionální úrovni než v hrubých
podobách na fyzické pláni.
Jedním z řešení krizové situace je změnit se, změnit se každý sám za sebe a
vyzařovat důvěru ve vlastní síly, důvěru v dobro, v to, že co se děje, je v
pořádku, je to prostě úkol, který před námi stojí. Věřme, že je v našich
silách změnit budoucnost, nasměrovat vůli k vývoji, překonat lenost, zvládnout
strach.
Pokud píšu tento text a vy jej čtete, jsme těmi, kdo vědí, jsme vědoucími a
vedoucími za sebou ostatní. Přejme si tedy vzájemně mnoho sil k vybojování
svých posledních bitev. Bitev, v nichž dříve či později stejně zvítězíme. Bitev,
které jsou předem vyhrány a zákonitě nás přivedou k míru...
Důležitá data:
Uran vstupuje do Berana: 28.5 2010. Ochutnávka toho, co bude v dalších sedmi
letech následovat. Založení informace o našich možnostech a první seznamování
se s tématem svobody vůle, zodpovědnosti za svůj život a budoucnost... 
Uran začíná couvat, je retrográdní: 5.7 2010. Jsme navraceni sami k sobě, k
hlubokým niterným změnám a přehodnocením. Můžeme mít pocit zbrzdění vývoje,
jsme nuceni mnohé věci ukončit, před tím než začneme něco nového. Učíme se
trpělivosti a jednoznačnému sebepřijetí.
Uran se vrací do Ryb: 15.8 2010. Osvobozujeme se od posledních iluzí a
závislostí, jsme navraceni k tomu, co ještě nemáme zpracováno, k posledním
dluhům, které jsme ještě nezaplatili.
Uran se začíná znovu pohybovat kupředu: 6.12 2010. Několikaměsíční období,
kdy se vědomě odpoutáváme od iluzí a závislostí, prožíváme hluboké pochopení
veškeré dosavadní zkušenosti, stavy rozšířeného vědomí a Jednoty. Sklízíme plody
celoživotní duchovní praxe. 
Uran vstupuje do Berana na dalších sedm let: 13.3 2011. Začíná výše popsané
sedmileté období velkých změn a evolučních posunů, stejně jako i otřesů, v
každém případě obrovského urychlení a realizace...

S láskou vaše
Alita Zaurak
www.mandalia.cz- osvobozený prostor pro osvobozenou mysl
výklad horoskopu a astrologický vhled do aktuálních životních situací formou
osobního setkání či nahrávky/kursy astrologie, přednášky/zasvěcení do
reiki/posvátná putování/cd s řízenou meditací...
Tento článek je uveřejněn na www.vnitrnibohyne.cz s laskavým svolením autorky
spolu s aktivním odkazem na její stránky.


Krása ženství...

18. srpna 2010 v 23:59 Krása ženy
mmm

Vnímám každý den jako svátek a oslavu krásy ženy, té vnitřní ženy. Cítím něhu, pokoru a Srdce naplněné Láskou ke všemu a všem. Nicméně chci zde napsat myšlenku k vnitřnímu nacítění a zamyšlení hlavně pro ženy.

Spojení s hmotou v této přítomné inkarnaci na Zemi, má svůj hluboký smysl pro důležitou zkušenost. Při zacházení s hmotou se objasní, jak uskutečňuješ a žiješ svou ženskou stránku. Trvalý nedostatek hmoty odráží nedostatek ženské energie ve tvé duši. Ale také přebytek hmoty a destruktivní zacházení s ní mají duševní příčinu a odráží negativní zacházení s ženskou, mateřskou energií. Protože, jak zacházíme se Zemí a všemi jejími živými bytostmi a dary, tak nakonec zacházíme také s ženskou bytostí, Bohyní, matkou v nás samotných. Přeji nám milované ženy abychom si stále více a více uvědomovali krásu našeho ženství, protože ženou se nerodíme ale učíme se být krásnou ženou, jak uvnitř tak následně i navenek.Posílám vám skrze své Srdce Lásku s přáním požehnaných dnů.Anna
vjz
Růže pro Vás krásné ženy......

Souznění....

18. srpna 2010 v 23:32 Myšlenka Nového dne
vde
Jak je nádherné být sami sebou a vysílat zářivou radost a také vnímat a sdílet tuto radost s druhými, prostřednictvím našeho Srdce a duše dávat a přijímat Lásku. Tento proud nabývá podoby desítek drobných květinek ve tvaru růžových, fialových a purpurových hvězdiček. Když vysíláme Lásku plyne z nás nekonečný proud těchto živoucích kvítků světla. Děkuji za souznění .Anna

Všechny lidské bytosti jsou svobodné....

16. srpna 2010 v 22:13 Myšlenka Nového dne
nkt
Musíš poznat svou podobu tak, aby ses mohl(a) vznést do nejvyšších duchovních světů. Jinak jsi jako pták v kleci, který, ačkoli dveře jeho klece jsou doširoka rozevřené a on může svobodně létat, kam chce, nepozná svou svobodu a pokračuje v bezcílném poletování v kleci. Můžeš prožít celý svůj život, jako ten pták, úplně slepí(a) a zotročený(a), aniž bys poznal(a), že jsi svobodný(a), přijal)a) svou svobodu a vyžil(a) tak, jak by měla být využita, v království Ducha, kde nejsou žádné omezení, hranice a překážky, které by tě zadržely. Všechny lidské bytosti jsou svobodné, jen kdyby to mohly pochopit a přijmout. Takováto svoboda je ti nabídnuta, ale ty ji musíš přijmout dříve než ji můžeš využít. Proč nepřijmout svou svobodu nyní, jestliže si uvědomíš, že nejsi nikým a ničím svázán(a) a že jsi svoboden(a) vykonat cokoli, po čem toužíš?  Krásný den. Anna

I mezi lidmi žijí krásní andělé...

15. srpna 2010 v 19:42 Myšlenka Nového dne
nku
I mezi lidmi žijí krásní andělé, svým moudrým povídáním přitahují ty, kteří nastoupili na cestu hledání. Takové bytosti okouzlují svou tolerancí k názorům druhého, svou laskavostí a hlavně svým poznáním. Nehledají již v knihách, hledají ve svém nitru. A to jste vy, kteří jste se dostali až sem a čtete tato slova. Tak jste krásní, jedineční.
Jsem přesvědčena o tom, že když se ztišíme a vysíláme druhému člověku Lásku, podporujeme a pomáháme tím při vzájemné proměně. Zkuste to, síla lidských pocitů je neuvěřitelná. Z mého večerního zamyšlení.Přeji krásný dnešní den. Anna