Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červenec 2010

Růžově zbarvený paprsek...

31. července 2010 v 0:59 Myšlenka Nového dne
ga
Přes růžově zbarvený paprsek posílám světlo soucitu, který vytváří zdroj důvěry, aby nás osvobodil od veškerého utrpení. Tím prožíváme léčení skrze Lásku a Lásku již nebudeme prožívat jako nedostatek. Nečekej že Láska přijde k Tobě, neboť ona už v Tobě je. Buď Láska kterou jsi. Je to Tvůj dar světu. Láska je opak strachu. Místo strachu bychom měli nechat proudit Lásku do
nemocných částí těla, do orgánů a konfliktů. Je to léčivá síla a proudí skrze Tebe. Tato síla Ti umožňuje překonat všechny oddělující vzory, které jsou mezi Tebou a jinými lidmi a vzory, které Tě oddělují od Tvé podstaty.
Dotýkám se v Lásce Tvého Srdce. Anna

Úsměv

29. července 2010 v 22:58 Jednoduchost života
cgb
Ú s m ě v

"Úsměv nestojí nic, ale mnohého dosáhne.
Obohacuje ty, kteří ho přijímají,
bez toho, aby patřil těm, kteří ho dávají.
Trvá jen jeden okamžik,
ale vzpomínka na něj je někdy věčná.
Nikdo není tak bohatý, aby se ho mohl zříci.
Nikdo není tak chudý, aby si ho nezasloužil.
Plodí štěstí v domě.
Je to viditelný znak přátelství.
Úsměv dodává zotavení unaveným.
Zoufalým vrací odvahu.
Není možné si ho koupit, půjčit, ani ukrást.
Protože úsměv má svou hodnotu
jen v okamžiku, kdy je dávaný.

A někdy potkáte člověka,
který se už nedokáže více smát,
buďte velkorysí a darujte mu svůj úsměv,
protože pro nikoho není úsměv tak potřebný,
jako pro toho, kdo ho už sám nedokáže rozdávat..."

Krásný den s úsměvem  Anna


Odpuštění

29. července 2010 v 22:47 Myšlenka Nového dne
yd

Skutečné štěstí spočívá v odpuštění a trvale jej lze pociťovat, když se oprostíme od všech závislostí. Štěstí nezávisí na hmotném bohatství, máme ho v sobě a radovat se z něho můžeme tehdy, když ho tam najdeme. Pocit štěstí dosáhne každý, kdo projde branou opravdové pokory. Takový člověk se dokáže vymanit z pout zvyků a cílů společnosti, v níž žije , která určila žebříček hodnot, dává pocítit svoji nevůli, když jakýmkoli způsobem vyčnívá z dané šablony, dle které jej nutí žít. Pokora umožňuje vidět všechno jinak.. Člověk, v němž je pokora, dělá věci, k nímž má předpoklady, pracuje s radostí, cítí se svobodně a respektuje totéž u druhých. Nikoho do ničeho nenutí. Ctí život, ve všech jeho podobách. Každá změna začíná v nitru člověka. Ať tvé nitro je naplněné Láskou a pochopením všeho a všech. Přeji krásné dny.
Anna

Ty v sobě chováš mír celého světa

28. července 2010 v 12:54 Myšlenka Nového dne
nmz

Nemůžeš doufat,že vytvoříš mír a harmonii ve světě, dokud nenajdeš mír a harmonii v sobě. Musíš začít u sebe. Musíš začít maličkostmi a nechat je vyrůst a rozvinout. Mocný dub začíná vyrůstat z malinkého žaludu a již v tomto nepatrném žaludu je již obsaženo vše. Ty v sobě chováš mír celého světa, tak proč ho nenecháš růst a rozvíjet se tak dlouho, až to bude nezadržitelné a mír a harmonie vytrysknou do okolního světa. Začátek je v tobě, proto si buď bytostně
vědom(a) své životně důležité role, kterou musíš hrát, abys přinesl(a) světu mír a harmonii.Nikdy nestůj stranou a neobviňuj nikoho za stav světa, ale začni jednat a udělej pro něj něco ty sám(a).    Krásné dny. Anna


Sebepoznání

27. července 2010 v 19:46 Vlastnosti i ctnosti
klo
Zabýváme-li se vědomě Stvořením, můžeme jenom žasnout, nad velkou moudrostí, která působí v pozadí. Je tak velkolepá, že nám dokonce nepřetržitě ukazuje obsah naší duše. Často nám jakoby kouzlem přicházejí vlastní myšlenky a pocity bezprostředně vrtíc jako hmotné vyjádření zvnějšku. Prostřednictvím komunikace k nám promlouvají setkání, zážitky, chování našich bližních a také
svět přírody. Když se stanete pouhým pozorovatelem, všední den začne být velmi zajímavý. Často nám druzí lidé svým příkladem ukazují naši vlastní nedokonalost. Jisté ale je, že všechno co nám vadí na našich bližních, všechno co kritizujeme a všechno co bychom chtěli jinak, je obrazem naši vlastní nedokonalosti. Když nás budou druzí kritizovat a budou se na nás zlobit, budeme postiženi oba. Když nás někdo kritizuje a chce abychom byli jiní a my na to dokážeme reagovat klidem, zůstává kritika jenom projekcí toho, kdo kritizuje. Totéž platí i naopak. To, co vidíme u druhých jako hezké a dobré, je ve skutečnosti a opravdu naše vlastní duševní krása!
Nejlepší učebnicí je všední den. Znovu a znovu se budeme dostávat do některých situací proto, abychom rozvinuli nebo posílili své duševní schopnosti. Nic se neděje jako trest, vše se děje proto, abychom rozpoznali sami sebe, nebo abychom vykonali určité kroky nezbytné pro náš rozvoj.Často jsou právě procesy spojené s utrpením nejlepším předpokladem pro rozvoj světla duše. Nezapomeňte, celý svět je prodchnutý absolutní Láskou. Naučme se prostě být srozuměni! Láska je světlo a podle principu Lásky se řídí celé Stvoření. Vaše Láska vás otevírá světlu a Láska chce jednotu, ne svár. Rozpoznejte, jaké duševní schopnosti můžete vylepšit.
Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz Děkuji
Sleduj, jak se stále více bytostí probouzí....

27. července 2010 v 19:13 Myšlenka Nového dne
atl

Čím více dostáváš, tím více musíš dávat. Nic si neponechávej pro sebe, ale dávej a stále dávej a tak vytvářej prostor pro své další a další naplnění. Čím více si jsi vědom(a) změn, které probíhají a čím více jsi jim otevřen(a), tím rychleji mohou nastat. Stávají se součástí tebe a ty se stáváš jejich součástí. Půda byla připravena a semena bylazaseta. Nyní je čas růstu, rozvoje a rozkvětu
a tento proces právě probíhá. Pozoruj zázrak a nádheru toho všeho! Sleduj, jak se stále více bytostí probouzí a začíná si uvědomovat, co se děje. Je tu obrovská změna k lepšímu.Cesty Ducha začínají byt pro mnohé živou skutečností. Žít duchovně je pouze oddělení se od dnešního chaosu .
Kráčej tedy cestami klidu, míru a harmonie a splyň vjedno s veškerým životem. Ať vaše rozhodnutí jsou vždy správná…. Anna


Když něco děláš, dělej to s Láskou a buď vděčný(a)....

26. července 2010 v 9:10 Myšlenka Nového dne
blo

Uč se dávat svobodně ze všeho, co máš.Uč se také vděčně přijímat vše, čeho se ti dostává, a užívej to moudře pro rozvoj a zlepšení celku. Dáváš-li, dávej svobodně a nepočítej, co to stojí.To, co je darováno správně z celého Srdce a z nejčistší Lásky, přinese mnohým velkou radost a požehnání a bude ještě zmnoženo a nadále poroste. Vždy pamatuj abys zpřetrhal(a) všechna pouta s tím, co daruješ. Daruj a pak na to ihned zapomeň. Když něco děláš, dělej to s Láskou a buď vděčný(a), že k tomu máš nadání a schopnosti. Dělej vše dokonale a nikdy nic nevykonávej pouze proto, že můžeš z toho něco získat. Naučíš-li se vykonávat vše pro Mou čest a slávu, potom budeš ovládat umění pravého obdarovávání. Najdeš velikou radost ve všem, co děláš a celý tvůj přístup a postoj bude správný.
S Láskou Anna

Poselství lidstvu II.

26. července 2010 v 8:59 Oblíbené knihy
vhf

…Mluvím-li o příbytku, mluvím o příbytku lidské mysli - o lidském těle. Čím estetičtější je lidská bytost v jejím celkovém přístupu k životu a celkovém způsobu života, tím estetičtější bude její mysl a tím větší bude i pochopení. Máte-li takový chrám, který je neupravený a vše je rozházeno, pak nemůžete nic nalézt. Musíte uklidit dříve, než přijde Boží služba. Jestliže máte čistý, harmonický chrám, můžete pozdvihnout svou mysl a můžete ji pozdvihnou nahoru k Bohu. Je to nezbytné pro jednotlivce, kteří společně budou pracovat pro jiné jednotlivce. Je důležité, aby existoval mír a harmonie mysli….

…Ocitnete-li se tváří v tvář agresi, jste sami ochotni stát se agresivními, Setkáte-li se s nespravedlností, rychle se sami stanete nespravedlivými, neboť na vašich rtech je soud. Měli byste být čestní v postoji k sobě, k životu a duševně analyzovat druh života kolem vás. Potom v sobě můžete ovládnou události, které přicházejí k Zemi, protože víte, díky čestnému obrazu života, který v té chvíli v sobě projevujete, že příčinou těchto událostí je abnormální stav mysli. Divíte se, proč lidé tak rychle následují to co nazýváte negativismem?. Nechte tento obraz v klidu ve svém vědomí. Neměli by jste se divit, zapnete-li televizi, právě tam ukazují pouze tento model života. I děti jsou jim programovány a ovlivněny. Lidé žijí život, v němž je normální obohacovat se na úkor souseda. Bez ohledu na cenu. Jaký význam pro vás bude mít dobytí světa, ztratíte-li duši?.....

…Pamatujte si. V první řadě přichází Boží síla, pak přichází světlo. Světlo vyvolává podobu a barvu. Zvyšuje-li se Boží síla, zvyšuje se světlo. Podoby se mění a barvy se stávají jasnějšími. Proto dojde k zvláštním jevům, přejdete-li z jedné rychlosti do druhé. Síla je zvýšená a touto silou se zvyšuje intenzita světla. Dochází k přetvoření, stejně jako je psáno ve starém zákoně, Pán řekl: " Ať nastane světlo." Světlo, jež uvidíte, vám vše objasní. Vzdělání je poznání.

Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz Děkuji

Přecitlivělost člověka

25. července 2010 v 14:08 Vlastnosti i ctnosti

hasMáme Stvořitelem stvořeny překrásné lidské vlastnosti a ctnosti. Přecitlivělost je však stav extrému, tzn. je třeba nalézt příčinu, odkud pochází. Nelze odstranit vlastnost, kde člověk příčinu nenalezne. Pochází-li příčina z prostředí, kde člověk vyrůstal, může mít na to vliv třeba nedostatek pozornosti rodičů, nebo přebytek pozornosti rodičů, a také různé jiné vlivy. Vím, že když je člověku 30 -
60 let a má se vracet zpátky ve své minulosti, je to těžké. Ale myšlení je upravené tak, že pokud člověk má vážný procítěný zájem objevit a jednou provždy s těmito nepěknými vlastnostmi skoncovat a má schopnost touhu a sílu se smířit se vším, odpustit všem, tím pádem se vyrovnat s minulostí, což podtrhuji, vyrovnat s minulostí, pak se mu ukáže jasně moment, kde tenhle stav vznikl. Tenhle stav vniká
ve zlomku sekundy. V malém okamžiku vznikne zárodek vlastnosti, která se v pozdějším věku vyvine v nepřekonatelnou překážku, ztěžující život. Člověk, který je v mládí nebo v dětství, kde tahle vlastnost je malá , nebo je v područí svých rodičů, kde je potlačován jeho projev, nevnímá své vlastnosti a proto o nich neví. Až přijde do svého vlastního života, musí samostatně za sebe rozhodovat, pak se u něj objeví, co bylo potlačováno dlouhá léta.
Buďme si vědomi, svých možností. Pokud si
přejete skoncovat se svými vlastnostmi, smiřte se s minulostí a pak začněte pátrat po příčině svých vlastností. Protože, pobud vlastnost vznikla přičiněním prostředí,
je v člověku zakamuflována třeba nesmiřitelnost s nějakým procesem. Tenhle proces brání odstranění vaši vlastnosti. Jinak nelze postupovat. Nesmiřitelný proces je děj, s kterým jsme se nesmířili a zanechal v nás následek, např. leknutí, okradení, znásilnění, nespravedlnost, ponížení, nepochopení,
blesk, obava, strach z něčeho a podobně…..

Podívejme se na sebe dnes jak žijeme a smýšlíme. Dnes je již možné si myšlenkou poslat informaci do svých buněk . Dnes již jsou zde zákonitosti, které můžeme využívat ve svůj vývojový prospěch . Když budeme chtít na sobě takto usilovně pracovat, je nám vždy pomáháno.
Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz DěkujiNaše vědomí se rozšiřuje...

24. července 2010 v 20:28 Myšlenka Nového dne
dre

Čím vyšší je toto universum, o to více se vněm projevuje životní síla v nových svobodnějších formách a vědomí se rozšiřuje tak,že je schopno obsáhnout stále větší část reality kolem. Každá nová sféra, kterou dosáhne vyvíjející se duše, představuje nový vyšší stupeň skutečnosti, kterou svými smysly poznává a zároveň je to podnět k dalšímu vývoji myšlení na úrovni, která byla v předchozí nižší sféře neznámá. Čím vyvinutější a dokonalejší je tato dimenze, tím více a lépe poznává vědomí Lásku, s kterou bylo vše stvořeno a která v celém stvoření trvale působí. Všezahrnující Láska je současně onou živoucí silou, která stmeluje vše stvořené.
Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz DěkujiProbuď se a žij!

23. července 2010 v 15:17 Myšlenka Nového dne
dl

Žij ten plný a slavný život, který je tvým pravým dědictvím. Ničeho se neobávej. Máš v sobě všechnu moudrost, moc sílu i porozumění. Vytrhej plevel nedůvěry, strachu a pochybností, aby nemohl dusit krásnou zahradu v hloubi tvého nitra a aby vše opravdu nejlepší mohlo růst v pravé svobodě a dokonalosti. Dej volnost všemu, co je v tvém nitru, aby se to mohlo odrážet navenek. Nemůžeš nic skrýt, ať se snažíš sebevíc. Je-li v tvém nitru chaos a zmatek, projeví se ve vnějším světě tím, jak vypadáš, jak se chováš, ve věcech, které děláš a kterými se obklopuješ. Jsou-li tvé myšlenky čisté, vyzařuješ ven krásu a dokonalost. Jsi jako krásně vyleštěné zrcadlo - nic nemůže zůstat skryto....Ať jsou tyto dny požehnané a plné světla. Anna

Je to víra co nás činí celými....

23. července 2010 v 15:02 Jednoduchost života
gk
Ano, je to naše víra, která nás vede k Poznání.
Neboť víra ještě neví, víra zatím jen věří.
Věřit můžeme jen tomu, co jsme ještě nepoznali. . .Poznání jako takové, již není víra. Je to Vědomí.
Pravá víra hýbe horami. . .Poznání jimi JE.
Pravá víra vidí Otce Stvořitele ve všem. . .Poznání jím JE.
Nemůžeme mít víru za druhé. . .Ale můžeme poznat, že jimi Jsme.
Ať je naše víra živoucí, pevná, kterou nemůže nic otřást nebo ji zničit, dokud nedosáhneme Poznání.To přeji ze srdce nám všem..

Je to vaše víra, co vás činí celými.Právě víra vás pozdvihuje, prosvěcuje, proměňuje a přetváří. Právě víra hýbe horami, právě víra vidí Boha Otce ve všem. Víra ví, že otec je všude, že Otec je Stvořitel všeho, Pramen všeho, Všechno ve všem. Můžeme učit druhé, pomáhat druhým, žehnat druhým, ale nemůžeme mít víru za druhé. Každá duše hledá sama a když skutečně hledá,najde. Když pozdvihneme oči, otevřeme své Srdce a voláme k Otci ,,pomoz mi věřit," napřáhneme svoji dlaň, prohloubíme své chápání a přijmeme Pravdu. Protože bez naši spolupráce nemůže Otec udělat nic. Když toužíte celým Srdcem, celou myslí, celou duší a vší silou, dějí se zázraky.Ztište se a prociťujte jak vás Otcova nekonečná Láska obklopuje a naplňuje vás mír. Nechte se zevnitř osvítit, aby to co je venku, bylo vidět v jiném světle. Ať je vaše víra živoucí, pozitivní, kterou nemůže nic otřást nebo ji zničit.Ať neviditelné se stává viditelným a tvoření Božího království na Zemi není pouze snem ale skutečností. S Láskou v srdci vám všem přeji nádherné dny. Anna


Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz DěkujiVěř si...

23. července 2010 v 14:15 Oblíbená videa

"Předvánoční" promluva k citlivým a citově založeným mužům

22. července 2010 v 23:42 Krása muže
Ježíš

5.12.2006
"Drazí přátelé, bratři, bytosti ryzích ctností, probuzených k citu a soucitu, vnímaví, citliví a citově založení muži. V tento předvánoční čas jsem si dovolil Vás oslovit se souhlasem svého Nejvyššího představitele, neboť mám upřímnou radost z vývoje událostí, které nastaly na matičce Zemi.
V době, kdy já jsem zde pobýval ve svém hmotném těle, nebyla situace natolik radostná. Osobně jsem trpěl tím, že jsem záhy byl násilím odloučen od své matky a vyrůstal jsem mezi cizími lidmi s málo hřejivým srdcem. Pochopil jsem, co je mít cit a soucit ke všem tvorům, milovat všechny bytosti bez rozdílu i mít v úctě a váženosti ženy. Vše, co jsem cítil ve svém srdci, jsem vyjádřil ve svém celoživotním díle. Jako muž jsem vnímal, co je mít dostatek či nedostatek mateřské lásky i jak důležité je, aby žena zůstávala po celý život duchovně čistá. Porušil-li někdo nebo něco v ženě její Cit, stala se ona doslova "bezhlavou" bytostí, která směřovala odnikud nikam. I Kristus jako muž velice citlivě vnímal ženy, měl k nim "svůj osobitý" vztah. Věděl o jejich životní roli - Roli, kterou jim dal Otec Stvořitel v  dějství Stvoření a pokračování vývoje lidstva. Mnozí muži však vztah k ženě měli celý život nejasný, nevyvinutý, založený na neustálých pochybách či dokonce nepřátelství! Někteří, a byli tací i v církvi, se vůči ženám stavěli přímo odmítavě, jako k někomu podřadnému, zbytečnému, a proto si usmyslili ve své povýšenosti, že ženu ze svého života navždy "odstraní"!! Využili k tomu všemožných prostředků!!! Byl to neradostný pohled, a tak My Rytíři Kristova Ducha jsme se snažili ze všech sil vždy upozornit v naší otevřené či skryté činnosti, jaká je skutečnost, jaká žena byla kdysi stvořena, co je od ní očekáváno, co je jejím úkolem zde na Zemi i ve Vesmíru, jaký by muži k ní měli nalézt vztah a jaký vztah by měla žena nalézt i sama k sobě!
I já jsem mužům a ženám dával ve svých obrazech za příklad Příběh Panny Marie, Máří Magdalény i dalších vzácných bytostí, a snažil jsem se zobrazit ženu jako bytost s nádhernou duší, jemným vyzařováním jejího těla, neochvějným postojem k životu, předobrým srdcem, citem k Mateřství, něhou a laskavostí. Pokusil jsem se o zobrazení ideální ženy mnoha ctností, bez jakýchkoliv nectností, ženu čistou, ženu pokornou, ženu předobrou nositelku života i pokračovatelku Učení Krista.
Osud mnoha žen nebyl v mé době příliš radostný. Muži o nich rozhodovali bez jejich vědomí, ponižovali je, stávali se hříčkou v jejich rukách, bez toho, aby se je snažili pochopit, aby jim pomáhali v jejich Roli a usnadňovali jim jejich dosti strastiplný život. Žena jako nositelka života měla pramálo úcty od mužů. Byla křehkou květinou, která mnohdy zvadla dříve, než se dostatečně rozvinula, neměla-li k osobnímu rozvoji podmínky. Mnozí muži velice rychle zapomínali na to, že i jejich matky jsou ženami a že jim vděčí za to, že se mohli zrodit do tohoto světa. Mnozí jim to mívali za zlé, a ženy proto celý život vnitřně či veřejně obviňovali z mnoha hříchů…, které Ony nikdy nespáchaly.
Zejména muži nevyrovnaní, arogantní, pomyslně i skutkově zlí, malomocní svými černými chmurami, které kolem sebe šířili v mnoha podobách, si vybíjeli svou nespokojenost a nevyrovnanost na ženách! A jejich pomatená mysl a černá duše byly příčinou mnoha ukrutností. Nejinak je tomu i ve Vaší době. Jenom toto rušivé zasahování mužů do vývoje žen nabylo mnohdy jiných skrytých forem.
V době mého života však byla-li mez snesitelnosti překročena, dostavil se "trest boží" v podobě hromadných nemocí - morových ran a dalších postižení, které vždy vymýtily část tehdejšího lidstva nežijícího v Lásce a partnerství. Vždy však zde byla Žena, která musela snášet a přežít mnohé neskonalé útrapy, aby opět skrze ní na Zemi proudila Nová energie a uskutečňoval se dar Nového života. Vždy a znovu v neustálém koloběhu zrozování k výchově lidských bytostí, k naplnění číše Poznání…
Jako pozemský malíř mám radost z toho, že v současné době je zde celosvětový zájem o můj obraz "Poslední večeře", i když i kolem něho se rozšiřují mnohé pověsti a historky. Skutečnost je však daleko prostší. Zobrazil jsem v Něm ne přímo skutečný akt rozloučení Ježíše s učedníky; o tom se totiž dostatečně vypráví v Bibli, a pravý význam měl být duchovně osvětlen probuzenými zrozenci v časech budoucích; ale je zde zobrazen v gestech a mimice zúčastněných osob skutečný příběh tehdejší doby, podle osobních jejich prožitků, nálad i postoje k závažnému Ježíšovu sdělení, odkazu POSELSTVÍ GRÁLU:
"Zde je víno - toto jest Má krev - význam: rozšiřujte i nadále Mou lásku!
Zde je chléb - toto jest Mé tělo - význam: rozšiřujte Mé učení!"
ve

Ježíš jako muž, zástupce oněch citlivých nadpozemských bytostí, které sem vždy přicházely, aby předaly lidstvu Poselství Lásky k NAPLNĚNÍ POHÁRU; On sám naplněný nezměrnou láskou k lidem, předávající současně společné Poselství ženám i mužům pro jejich další cestu a spolužití. Po Jeho boku Žena, jako pokorný, vnímavý pozemský zástupce, která přebírá do svého srdce pravé Jeho učení tak, jak On cítí, vyjadřuje, jak Jeho ústy k Nám všem promlouval sám Otec. A přijímající Kristův odkaz pro ženy, sdělení Kristovo pro další strastiplný vývoj lidí k dosažení konečné Harmonie bytostí podle Prvotního plánu Stvořitele. Jeho všeobsažné učení pro tehdejší lid nepochopitelné pokorné, citlivé a vnímavé ženy chápaly a vyciťovaly mnohem lépe a i Jeho slovům mnohem lépe rozuměly, ukládaly je snadněji do svých srdcí, aby je předávaly pokolením budoucím. Ony se staly nositelkami Pravdy více než tehdy povýšení a zatvrzelí muži. Ony se stávaly postupně skrytými učedníky a mistry, ne podle svých slovních obratů, ale podle svého vnitřního přesvědčení.
Na muže učedníky byl seslán "duch svatý", aby vzali a nesli svůj kříž do všech světových stran, ke všem národům! To byl akt zcela viditelný. Jejich úkol Sdělení Pravdy byl zcela jiný. Od té chvíle však šli ženy a muži odlišnou cestou, aby se jednou opět sešli v dokonalém porozumění, jako rovný s rovným, bez nadřazenosti a podřízenosti, obě strany vedeny touhou po ztraceném ráji, k jeho opětovnému znovunalezení.
Jen apoštol Jan byl světlou výjimkou mezi tehdy málo citlivými muži. A Petr i Pavel se k ženám dokonce stavěli odmítavě a ženou opovrhovali podle tehdejších způsobů. Učedníci se nemohli stát mistry do té doby, dokud si "neopravili" svůj způsob myšlení a chování především vůči ženám!
A proč si tedy Ježíš vybral za učedníky jen muže? Protože o ženách věděl, že jsou pro svoje pozemské poslání, dané jim Stvořitelem a svou vrozenou lásku k životu, daleko méně náchylné k povýšenosti, a proto je není nutné přímo vyučovat! Ony samy rychleji pochopily, oč tu běží, kde je příčina všech těžkostí. Ony si dříve rozvzpomněly na Své poslání a dovedly se pro své nezdary také více vnitřně trápit, pokud se jim nedařilo. Měly v sobě i dar citu a zodpovědnosti za výchovu dětí - nového pokolení. I ten mnoha mužům chyběl. A nestal-li se muž ochráncem ženy, nevytvářel-li jí dostatečný prostor pro její úkol, nemohl počítat ani s příslušnou odezvou od ženy jako pečovatelky rodinného štěstí. Muži ve své pýše si vždy dovedli odůvodnit, proč se to či ono nedaří. V prvé řadě obvinili své přátele, své sousedy, ženu, děti, anebo ještě hříšněji i samotného Boha! Rouhání mužů a jejich povýšenost neznaly vždy mezí. Muži dosáhli mnohého, jen jedno nikdy nedovedli! Přiznat své omyly a sklonit hlavu v případě, že závažně chybovali!!!
A proč byla později žena vyloučena i ze samotného duchovního života? Proč jí nebylo dovoleno žít plnohodnotný život v souladu s učením Ježíše Krista a proč i ženy, které vstupovaly do církví, vždy byly v podřízenosti samotných mužů?! Protože muži se ustanovili za zprostředkovatele k božímu trůnu!! V Římě totiž nikdy žádný Petrův stolec nebyl!!!
Ježíš od samého počátku svého učení v ženách spatřoval Světlo do nich vložené; Světlo, skrze které se i On na Zem zrodil z Království nebeského, skrze čistou pannu. Věděl, že je nutno u žen probudit jejich původní čistotu a nevinnost, neboť bylo na čase přestat ženu obviňovat z toho, že ona kdysi v Ráji prvotně zhřešila, když nemalý podíl na tomto pádu měl právě tak i muž!!! Věděl že vždy nová a nová generace dětí, jejich vrozená touha po dokonalosti poznání a jejich pravdivá výchova, může pohnout celkovým vývojem člověka, člověka stvořeného k obrazu našeho společného Otce Stvořitele. Vidíte i dnes kolem sebe, jak složité je měnit běh událostí, jak složité je "převychovávat" člověka, který již prošel "výchovou" v dětství i ve svém zralejším věku. Jak hluboce jsou zaryté některé pravdy v nitru člověka, a zkreslené jeho vnímání…
Ne všichni muži kolem Ježíše byli však zatvrzelí. Příkladem může být právě apoštol Jan, který svou otevřeností v projevu, přístupem k ženám a opravdovou prociťovanou Láskou ke všem bytostem, zastupoval zde muže s probuzeným srdcem, s opravdovým citem a soucitem, a dával všem ostatním naději do budoucnosti. Byl příkladem všem těm, kteří by se jej rozhodli následovat. A  proto pro všechny bytosti zanechal ve svém evangeliu možnost osvětlení všeho, co kdysi řekl Ježíš. Sdělení o možnosti vyprošení si ducha Pravdy pro každého, kdo o to požádá, po splnění určitých podmínek, a těmi bylo dodržení Desatera přikázání, to znamená osobního nastoupení spravedlivého života.
I Ježíš sám, jako muž v lidském těle pozemském, poznal pozemský cit lásky, i zamilovanost. U žen byl oblíben a upřímně ctěn nejen pro svůj nadpozemský zjev, ale i pro svá upřímná všeobjímající slova. Ony jej milovaly pro jeho lidské ctnosti, a skrze porozumění samozřejmě k němu pociťovaly "přátelský něžný láskyplný" vztah, který On však nemohl podle jejich přání či touhy opětovat. Jako muž stál vždy před rozhodnutím, zda milovat jednu bytost, i když jemu velice blízkou, nebo milovat stejně upřímně všechny bytosti bez rozdílu, a splnit svůj slib daný Jeho Otci před zrozením, vyřčený v závěru jeho pozemského života slovy: "A dokonáno jest!"
Já, jako Rytíř, nositel Velkého tajemství o ženě, jsem "šifroval" toto tajemství do obrazů, které jsou dnes pro svou vypovídací hodnotu, sdělení, vysílaná jejich duchovní vibrací všem, kdo je spatří, velice ceněny. Ženy na nich zobrazené by však měly být muži daleko více vnímány jako nadčasové poselství určené pro otevření jejich srdcí, a ne jako symbol hodnot pozemské marnivosti, pomíjivosti, či sběratelsko - finanční vášně… Takové zacházení s mým dílem, Vám zanechaným, mě velice bolí u srdce i po těch dlouhých staletích.
Ptal ses mě myšlenkou, jaký názor mám na film "Šifra mistra Leonarda", který je nyní promítán v kinech po celém světě. Pokud se na to dívám Vaším současným pohledem, tak tento počin hodnotím velice kladně, neboť nebylo jednoduché přimět současného člověka, aby se tím, co se zde vypráví, v neustále větším každodenním shonu vůbec zaobíral. Navíc životně důležité téma Života a Smrti, Lásky a Pokory, pozemské Role Muže a Ženy, mnoho lidí dnes spíše popuzuje, než povznáší. Zejména lidé praktikující velice povrchní život nadspotřeby, bez ideálů, s omezeným vnímáním, raději sáhnou po jiném "odpočinkovém" žánru. I oni však díky tomuto filmu dostávají šanci na své probuzení z těžkého snu, k pozastavení a zamyšlení se nad smyslem vlastního života a dalším vývojem… Zda zvolí pomíjivost či věčnost je jen na nich.
I mnohé ženy, které se snažily udržet krok s muži tím, že se jim neustále přizpůsobovaly ve stylu života, se tak mají možnost zamyslet nad sebou samými! Pak takový film, ať je jeho děj jakkoliv smyšlený, má smysl, neboť se opírá o fakta, která jsou zde sice zkratkovitě podána, ale formou, která má za příčinu jejich uvíznutí v neustále jednostranně přetěžovaném či naopak dlouhodobě otupovaném mozku. Ze své paměti si je každý kdykoliv může vydolovat pro svoje další zkoumání a dešifrování. Vždyť cesta myšlenky od mozku k lidskému srdci nemusí být zase tak příliš dlouhá!
Přátelé a bratři, neumdlévejte nyní ve svém úsilí! Zvládli jste již mnoho obtíží. Cesta, po níž jste vykročili, je těžká, ale vězte, že se cíl blíží. Pomáhejte ženám, jak jen vaše síly stačí. Neumdlévejte - jsem vždy s vámi.
I Vy se můžete stát novými Rytíři Kristova ducha."
Váš vděčný, milující, spolupracující a neustále bdící Leonardo
♂♀♂
"Děkuji za povznášející upřímnost".
Duchovní sdělení přijal dne 5.12.2006
♥ Jaroslav ♥

Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz DěkujiMimořádná akce

22. července 2010 v 14:38
fgh

Milé zákaznice, nabízím mimořádnou slevu na permanentní make-up obočí ze 3000 kč na 1900 kč a 20% slevu na tetování. Více informací v rubrice: permanentní make-up a uměleské tetování . Přeji krásné dny. Anna Vičánková


Historie země

22. července 2010 v 0:02 Vývoj vědomí bytostí
tre
V noci z 31.5. na 1.6.2005 a následující večery:
"Ohlašuji se ti Já Otec. Nyní Ti sdělím celou vývojovou řadu kámen - rostlina - živočich - zvíře - člověk v Mé tvorbě od počátku Vesmíru do současných dnů."

Éra minerální

21. července 2010 v 23:58 Vývoj vědomí bytostí
fg
"K základní Mé tvorbě na této planetě tedy mohu říci, že postupným myšlenkovým působením na jednotlivé druhy kamenů, na jejich vnitřní strukturu, docházelo i k ovlivňování - zvyšování či snižování energetického vnitřního potenciálu, a tím i ke změně schopnosti jejich působení do okolního prostředí. Proto také jste poznali, že např. křišťál a ametyst, které mají jiné složení než jejich druhoví vrstevníci v přírodě, působí zcela jinak než např. žula a další kameny. Je to v důsledku jejich utváření geometrického a matematického, což je jedna z vesmírných vědních disciplín. I u Vás se zrodili lidé, kteří mají tyto znalosti a mohli by ostatní o tomto působení rozdílných struktur kamenů učit. Nejinak lze pak zacházet i s ostatními minerály všudypřítomnými v krajině - skalami, velkými balvany, umně vyskládanými kameny ...
Ovlivňovat lze i jejich vzájemné působení, toto nastavovat, programovat, řídit, směrovat, zesilovat či snižovat vnitřní vyzařování do okolí, působení na živé tvory - rostliny a živočichy a v neposlední řadě i na člověka. Tyto znalosti měli leckteří Vaši předkové. Vy je nemáte, i když jste o toto projevili alespoň v posledním období zájem. Na Blaníku jste se seznámili s některými takto vzájemně působícími vlivy. Toto můžeš ty a tví noví spolupracovníci dále zkoumat, abyste vyplnili ještě váš zbývající čas zde na Zemi. Jinde budou totiž jiné méně složité podmínky. Princip je však stejný.
V okamžiku, kdy zde na planetě bylo z minerálního hlediska vše připraveno, což znáte i z vaší školní geologické minulosti Země, mohl Jsem počít utvářet další formy, kterým Jsem dal možnost pohybu v prostředí s nízkou vibrací. Vloženým programem Jsem docílil toho, že se jednotlivé skupiny minerálů ve svém prostředí počaly probouzet a začaly si samostatně obstarávat energii. Protože jí měly nedostatek, počaly vnímat její vyšší potřebu a začaly ji hledat. A takto Jsem "jednoduchým" způsobem dosáhl toho, že se dříve jednoduše utvořené skupiny minerálů začaly řídit každá svou vnitřní potřebou. Nejdříve se samy sobě navzájem podobaly, ale postupně se začaly odlišovat svými projevy a vytvářet si svůj vztah k okolí i mezi sebou. Ty dravější si "počaly vymýšlet", jak získat energii od těch druhých skupin, a proto je počaly pohlcovat, vstřebávat. Tím počaly přebírat i jejich zkušenosti a množily se jejich osobité zkušenosti. Vypadá to jednoduše, ale tento vývoj trval stovky milionů let. Postupně se se změnou prostředí na planetě utvářely čím dále složitější celky, které získávaly možnost rozmanitějších projevů sami sebe navenek a měly také čím dále větší možnost vnímavosti okolí i svých spolubližních."
Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz DěkujiÉra rostlin

21. července 2010 v 23:57 Vývoj vědomí bytostí
hgj
"Počal Jsem utvářet první rostlinstvo. Nejdříve vše vznikalo ve vodním prostředí. Zde první formy rostlin byly závislé na anorganických sloučeninách, kterých bylo všude dostatek, ale postupně jim toto prostředí nedostačovalo, a protože měly touhu se dále rozvíjet, umožnil Jsem jejich přechod na souš. Zde bylo zcela jiné prostředí, proto zde již docházelo ke zcela jinému vývoji rostlinstva. Rostliny zde mohly více vnímat nejen anorganické působení z nitra planety, ale i ze vzduchu, který samy pomáhaly účelově přetvářet. Dostaly tedy první úkol a ten si počaly plnit. Byla to první dělba práce. Rostliny byly také mnohem vnímavější na působení energií z vesmíru. Podle proniklých informací se měnilo jejich vědomí, a tím se docilovalo neustálých změn ve struktuře a vzrůstající rozmanitosti druhů. Neumíte si z dnešních fosilních zbytků ani představit ty nejrůznější tvary, barvy, rozměry a struktury těl těchto rostlin. Některé brzy zanikly, jiné přetrvávaly a dále se vyvíjely. Každý druh byl založen k jinému účelu, k plnění jiné povinnosti. Ty, které si svůj úkol plnily beze zbytku, mohl Jsem pustit do dalšího vývoje. A tehdy přicházela nová hmotná těla, a to těla živočichů.
Opětovně Jsem rozdělil vývoj na samostatný ve vodách a samostatný na vzduchu na pevnině. Prožitky v obou mediích jsou od sebe zcela odlišné, jsou to dva zcela rozdílné a uzavřené světy. Oba jsou bezpodmínečně nutné pro samostatný vývoj života, pro nabytí zkušeností a nalezení své osobité podstaty."
Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz Děkuji