Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Žádejte o pomoc – odkaz od Zlatej dušičky

Před 52 minutami |  Skutečný mír je uvnitř

Lidé Země. Podzimní čas nastal a vám přichází do života síla, která vás překvapí. Budete konfrontováni se sebou samými. Bude to pro vás velice těžké, neboť se vám začínají vracet další lekce, které jste nezvládli. Je to díky síle slunečních energií, které ve stále větší míře bombardují Zemi. Vaše životy se budou ještě více čistit, zároveň však budete pociťovat velkou zátěž na vaši psychiku. Projeví se zde vlivy planet a též vlivy skrytých manipulací, kdy se budete cítit jako mezi dvěma kameny. Vše toto má svůj důvod. Vy však musíte cítit svou sílu a nalézt jí v sobě samých. Tento svět se výrazně mění. Často se vám může zdát, že sem nepatříte. Obzvláště ti, kterým se navrací paměť o tom, kdo jsou a odkud přicházejí. Víte, že jste zde, abyste se učili a abyste se stali součástí nového světa. Ano, spějete k proměně. Ještě však dlouho potrvá, nežli se vše bude moci změnit. Je zde mnoho skrytých tajností. Je zde mnoho událostí, které se musí odehrát a též mnoho situací, které musí být projeveny a skryté odhaleny. Odhalení nastane postupně a již jsou zde lidé, kteří na tomto pracují. Další se začínají probouzet, neboť se aktivovaly kódy, díky kterým se otevírá vědomí a duše si vybavuje to, proč sem přišla. Síť planety však stále brání tomu, aby zde probíhaly nekontrolovatelné pokusy o zničení. Máte prožít mnohé, nežli dosáhnete stavu, kdy budete vpuštěni do přechodových portálů. Ještě mnoho musí být vyčištěno, abyste byli schopni projít. Žádejte o pomoc a ochranu, žádejte o přístup k informacím. Věřte pouze své intuici, neboť zde naleznete pravdu. Čas běží a vy se musíte rozhodnout, na jakou stranu se postavíte. Buďte připraveni na mnohé. Avšak snažte se odhodit své strachy a obavy. Neboť mnoho z nich je umělého původu. Musíte vědět, že stále ještě je zde mnoho manipulací a ty přináší mnohé oběti. Zůstaňte čistí ve svém srdci. A nakonec již jen sdělení, že jste připraveni. Jen na vás bude záležet, jaký svět si vytvoříte. Milujeme vás a žehnáme vám. Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz
 

Je nutné občas si udělat čas a zjistit, v čem se potřebuješ změnit, a potom být ochoten tak učinit.

Dnes v 4:00 |  Myšlenka Nového dne

Nauč se být skutečným optimistou a očekávej to opravdu nejlepší ve všem, co konáš. Uvědom si, že vše můžeš udělat dokonale a že v tvé práci ani v tvém životě nesmí být nic nedbalého. Jednoduše vše dělej pro Mne a k Mé slávě a vždy vše konej s láskou, a tedy v pravé dokonalosti. Tento princip rovněž platí pro způsob, jak vypadáš a jak se chováš. Děláš-li vše pro Mne a je-li tvou největší touhou konat. Mou vůli z lásky ke Mně, vždy budeš chtít všechno dělat dobře. Budeš si vždy přát vypadat co nejlépe a dávat ze sebe to nejlepší, a nikdy nebudeš spokojen s něčím méně hodnotným. Je nutné občas si udělat čas a zjistit, v čem se potřebuješ změnit, a potom být ochoten tak učinit. Nauč se měnit se co nejrychleji a věz, že každá změna vede k tomu opravdu nejlepšímu.

LILITH – BOHYNĚ RYZÍ SÍLY, SPIRITUÁLNÍ INTIMITY, NESMRTELNÝCH MYSTÉRIÍ

Včera v 22:18 |  Doteky Nového Života
Měsíc se rodí do znamení Vah. Toto je ojedinělý lunární měsíc, který je také známý jako Černý Měsíc - druhé novoluní, které se objevuje v tomto měsíci.
Vnímejte tuto obrovskou vesmírnou sílu, která se valí skrze tento portál novoluní. Tento Černý Měsíc přináší intezivní ženské energie, protože je portálem transformační síly Bohyně Lilith - nejvíce nepochopené a zkreslené podstaty ryzí ženské síly, naprosté mystérie a intuitvní hloubky.
Lilith byla nazvána všemi potírajícími a urážejícími jmény pod sluncem, protože velmi děsí patriarchální myšlenku kontroly prostřednictvím držení ženské síly v potlačení. Je nedotknutelnou silou Božských záhad, která odhaluje samu sebe těm, kteří jsou připraveni uchopit tajemství, které chrání.
Ocitnete-li se jednou pod zaříkáním Lilith, váš život již nikdy nebude stejný.
Je hypnotizující a svádivá, protože cesta do plného ponoření se do Vysokého Ženského a Mužského Ducha bude v jistém bodě vyžadovat následující.... abyste strhli iluzi, strach a odpor k probuzení a procesu navrácení síly, musíte být ovládnuti intenzivním omamným vábením božských ženských posvátně-sexuálních záhad.
Lilith má klíče k neobvyklým hloubkám spirtuálního vědomí a buněčné aktivace.
Ne každého se v jeho životě dotkne.
Pokud toto čtete a cítíte energii tohoto Černého Měsíce, buďte si jisti, že vás kontaktuje.
Váš život se opět mění, jste svlékáni z ještě více vrstev , které jsou nezbytné svléknout za účelem intimního spojení s Bohyní a Bohem, které hledáte.
Intimní spojení s druhými vchází do rámce pod mocnými paprsky tohoto Černého Měsíce.
Lilith dohlíží na vaše intimní vztahy a nevyžaduje nic jiného než naprostou emoční a spirituální nahotu, cilivost a ryzí posvátné spojení. Své opravdové pocity nemůžete ukrývat pod taktikou vyhýbání a závislosti (Lilith je mistrem v těchto léčeních).
Lilith vás vezme do svých chrámů až ONA rozhodne, že jste připraveni - ne vy. Buďte připraveni odložit všechny své vnější vrstvy, buďte blíže Božskému Duchu než kdykoliv dříve a položte všechny své strachy a pradávná utrpení na Její Posvátný Oltář.
Prociťte nekontrolovatelné valící se vlny transformační lásky narážející na vaše srdce a duši darované prostřednictvím Lilith, strážcem Intimních Posvátných Mysterií.
Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
 


Kde je ta svoboda, když jiní mohou měnit naše životy?

Včera v 21:31 |  Doteky Nového Života

Naše životy ovlivňuje nejen naše myšlení, prožívání a rozhodování, ale i myšlení, prožívání a jednání našeho okolí, zejména našich blízkých. Kde je pak ta svoboda, když jiní mohou měnit naše životy?
Když to zjednoduším, jiní lidé mohou naše životy měnit navenek tím, že rozhodnutí o jejich životě se dotkne našeho života, avšak nemohou za nás rozhodnout, jak se k daným změněným životním podmínkám postavíme. Tuto moc máme jen my. Ano, můžeme být různě sváděni k tomu utápět se v sebelítosti, zlobě, křivdě nebo se cítit proviněni. Avšak to je jen naše ego.
To chce, abychom za svobodu považovali schopnost kontroly našeho vnějšího života. Podle mě tato kontrola je velkou iluzí spousty z nás a ve skutečnosti je to jen náš strach.
Ta svoboda je uvnitř nás. Ta svoboda spočívá v našem výhradním právu zvolit si, jak budeme přemýšlet o sobě a jiných a co budeme prožívat v jednotlivých situacích. A jen tímto máme moc ovlivnit náš vnější život.
Ovšem síla našeho myšlení a prožívání a tím síla měnit svůj vnější život poroste spolu s úrovní čistoty záměru, se kterým smýšlíme o sobě a jiných. Pokud se tak budeme o sobě a jiných snažit smýšlet v dobrém se záměrem, že pak za to něco dostaneme vně, je to podle mě opět jen ego.
Schopnost měnit své životní podmínky tak není cílem, ale jen vedlejším efektem vnitřní svobody. Tak jak to nyní vnímám, schopnost spolupodílet se na zlepšení svých vnějších životních podmínek dosáhneme jen cestou postupného vnitřního osvobozování. Je to cesta postupné víry v sebe sama, víry ve svoji vnitřní sílu, cesta postupného nárůstu bezpodmínečné lásky, tedy úcty a respektu k sobě a jiným a převzetí odpovědnosti za svůj život všude tam, kde obviňujeme, a tím házíme odpovědnost na jiné.
Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.
Chcete podpořit JINÝ PŘÍSTUP?
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte "Dar". I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.
Tento článek (včetně tohoto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu: Zdroj: www.jinypristup.cz. Autor článku: Petra Jelínková

Kryon - DOKONČENÍ REKALIBRACE


Tento živý channeling byl přijat v Greensboro, Severní Karolína, USA, 3. dubna 2016
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Chci dnes konečně oslovit tuto skupinu, i ty, kteří naslouchají (záznamu - i ty, kteří čtou), s tématem, o kterém jsme psali, hovořili, ale ne dost do hloubky. Když precese bodu rovnodennosti byla uprostřed (svého 36tiletého období - pozn. překl.), říkáte tomu 21. 12. 2012, věci se začaly měnit. Ta změna byla největší pro ty, kteří byli zapojeni do ezoterické práce a zejména pro staré duše. Tou změnou je, že jsme hovořili o tom, co se může změnit, a že se to začalo běžně dít na celé planetě. Pro ty podobně smýšlející, pro ty, kteří věřili, že přichází vyšší vědomí, pro léčitele na celém světě, pro ty, kteří říkali, že jsou intuitivní, i pro ty, kteří jsou prostě pracovníky světla a nenapsali žádné knihy či by dělali cokoli jiného - u těch to proběhlo nejdříve. Byli prvními na řadě k tomu, čemu říkáme rekalibrace. Víte, nikdy jsme o tom skutečně takto jako dnes nemluvili. Řekli jsme vám, že rok 2013 bude složitý, je to řečeno obecně, ne pro všechny to byl rok složitý, ale pro mnohé ano. Řekli jsme vám, že je to počáteční rok rekalibrace, že někteří se zapojí později, někteří hned. Ale nikdy jsme opravdu nevyjmenovali některé z věcí, které můžete pociťovat.
Růst je složitý, změny paradigmat jsou někdy téměř nemožné. A všechny ty věci se začaly dít. Samotná planeta se začala měnit. Předali jsme vám poselství o rozdílu v rovnováze temnoty a světla, řekli jsme vám, že se mění magnetické síly, řekli jsme vám dokonce o nových částech vesmíru, do kterých jste vstupovali, a že budou mít dopad na heliosféru vašeho Slunce a ty budou mít přímý dopad na vaši magnetickou mřížku. To všechno jsme vám řekli, abyste si byli vědomi, že přijdou nové začátky. A na mnohé z vás to mělo zajímavý dopad.
Někteří potřebují toto poselství slyšet, aby rozuměli tomu, co se stalo potom a co se děje nyní, a neměli v tom zmatek. Přeměňování frustrace, hněvu a strachu na to, co je mírumilovné, radostné a laskavé, začíná být těžší. Je to těžší, když máte tento druh záležitostí, o kterých budu hovořit. První věcí, která se u lidské bytosti objeví, když začne procházet posunem a změnou, je frustrace a strach. Když se něco stane, máte zlost na Boha, na svět, a divíte se, jak se to mohlo přihodit vám. A jsou mnozí, kteří těmito věcmi procházejí, dokonce i můj partner (Lee).
Rád bych vám řekl, o čem to je. A ještě než to udělám, chci říci, že o nic z toho nepřijdete, o nic z toho. Život, který žijete na této planetě právě teď, je život, který jste si vybrali k žití v této době probuzení. Ve vašem minulém životě potenciál toho, co se stane nyní, čněl nad planetou - dokonce i divoké karty, které dosud nenastaly, už byly čekajícím potenciálem. Už jsem vám to řekl dříve, že jste měli stejnou šanci, že nyní zemřete v holokaustu, jako že v něm nezemřete. Existoval potenciál, že překročíte ten most nazývaný rok 2012. A vy jste přesto přišli (na Zemi), přesto jste přišli. Potenciál rekalibrace a všech těch frustrací, které s tím přicházejí, jste znali předtím, než jste se narodili. A vy jste přesto přišli.
Někdy se divíte, proč existuje tolik lásky, taková laskavost, proč by Stvořitel galaxie a univerza znal vaše jméno. Je to proto, že jste součástí celku. Můžete se zlobit na celek a být z něj zklamaní, ale jste součástí té laskavosti. Pravda je pravdou a vy ji můžete přijmout či odmítnout, ale jste součástí celku a proto jste milováni. Víte, co se mnohým starým duším přihodilo? Byla to taková (strašná) energie rekalibrace, taková frustrace, takový strach.
Řekněme, stará duše, předběžče, že jsi léčitel, možná jsi čtenář energií, což je také léčitel. Uzdravujete osobnost lidí svou laskavostí a oni se otevírají. Taková energie! Čtenář energií dělá to, co léčitel, léčitel dělá to, co čtenář - někdy je těžké to rozlišit. A najednou z ničeho nic přestaly v roce 2013, nebo později, fungovat věci, na které jste se spoléhali, věci, které fungovaly určitým způsobem. Nebylo to nic okrajového, prostě přestaly fungovat. Nestalo se to každému, něco z toho se dělo v etapách, u některých jedna etapa skončila a přišla další, což vám působilo nerovnováhu a zastavili jste se. A první věc, drahá stará duše, milý čtenáři energií, milý léčiteli, první věc, která vám přišla na mysl, byla: "Proč já? Vím, že jsem stará duše, pomáhám planetě, dělám to a ono, a najednou je to pryč? Bože, co dělám špatně?" A už je tu strach a frustrace, smutek, nejistota - to je tak 3D! A já vám říkal, že to přijde, žerekalibrace může znamenat, že se samy o sobě zvýší a změní frekvence radiostanice, která vysílá věci potřebné pro vaše léčení - vy je nebudete mít na svém přijímači, pokud chvíli nepočkáte. A přijde období, kdy se nebude nic dít, a vy si budete myslet, že jste o to přišli.
A teď se to začíná vracet a mohlo by to trvat déle, než byste chtěli. Řeknu vám, že rozdíl mezi temnotou a světlem začíná být skutečně znatelný. Energie světla v temné místnosti je skutečně viditelná, temná energie v místnosti světla je také opravdu viditelná. A to bude frustrovat obě strany. A v tom, o čem teď mluvíme, se pokoušíte (sebe) rekalibrovat.
Někteří z vás se začali bát - mluvíme k těm, kteří jsou hodně daleko mimo tuto místnost, kteří potřebují tomuto naslouchat. Potřebujete začít znovu. Drazí, nepřestávejte. Slíbili jsme vám, že se ty věci vrátí silnější a ony se navrací. A teď je ten čas, pokud jste čekali, teď je ten čas! Někteří to potřebují slyšet. Teď nastal ten čas. Někteří jste byli frustrovaní a cyničtí, protože to nebylo to, v co jste doufali. Můžete zůstat stát na místě anebo můžete vědět, že teď nastal ten čas. Teď je Boží láska ještě mnohem větší. Ve vašem životě ji můžete cítit více než kdy dřív. Léčiteli, můžeš dokázat dvakrát víc než předtím. Jasnovidče, připrav se na věci, které jsi nečekal. Čtenáři energií, přichází to.
"Kryone, nečekal jsem, že onemocním!" Skutečně? Takže si myslíš, že DNA a molekulární vlastnosti, se kterými sis vystačil po celou tu starou energii, prostě zůstanou staré a tobě bude prostě fajn? Takhle jsi to cítil? Opravdu ti to dává smysl? A někdy, abyste se rekalibrovali, se biologie lidské bytosti dostanou na nulu. Někdy se dostanete méně než na nulu. A začne nemoc a vy máte strach. Řeknete: "Tohle pro mne, Bože, máš? To, že jsi mne obral o mé schopnosti a onemocněl jsem?" Mohli byste říci: "Kde je v tomhle radost?" A my jsme u vás celou dobu seděli, drželi vás za ruku a říkali: "Buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý..." Rekalibrace buněčné struktury znamená přesně tohle! Kdyby měl počítač dostat nový systém, vypne se. Elektřina je odpojená. Leží tam skoro mrtev, dokud nezapnete tlačítko a pak sám se restartuje! Objevují se úplně nové atributy. A vy jste došli na nulu, museli jste, protože jste se museli rekalibrovat. Mysleli jste na to v té frustraci, kterou stále ještě můžete mít - ohledně toho, co se děje ve vašem těle a proč.
A teď vám říkám, že máte k dispozici takové atributy, že se nebudete muset znovu obávat té nemoci ani čehokoli jiného nevhodného, co přilnulo k vašemu tělu. Řekli jsme to včera a řekneme to opět: nemoc je nízká energie, pokud máte vysokou energii, nemůže ve vás existovat! Věděli jste to? Takže pokud sedíte zlomení, tak jsem vám právě sdělil proč. Protože existuje mnohem vyšší vědomí, které sedí a čeká, aby vám bylo předané, pokud to dovolíte. Nebo tam můžete sedět a zírat na to, co se vám stalo. Stará duše, ty jsi tak mocná!
Je mnoho těch, kteří to právě teď potřebují slyšet, protože existuje tak velký příslib.Rekalibrace vás nemusí zničit! A přesto některé zničit může. Proč by měla? Neporozuměli jste tomu, neočekávali jste to, možná jste neposlouchali. Toto je poselství, které vám pomůže překonat krizi, pokud si to budete přát. Věděli jste, že dokonce i váš vztah s Gaiou utrpěl? Ty, který objímáš stromy, byl jsi zklamán, když už jsi vůbec neviděl dévy? Když už ti kopce a louky tolik nezpívaly? A když ti nebyla zvířata dostupná? A domníval ses, že jsi o tu schopnost přišel? Že ten vztah mezi tebou a vším, co je, byl navždy přerušený? Chci, aby ses vrátil nazpátek do polí, otevřel jsi svou náruč a řekl: "Děkuji, že se to vrací." Protože toho bude dvakrát tolik než dřív. A Země k tobě bude mluvit a zpívat, ucítíš hřejivý sluneční svit, květiny vykvetou pod tvýma nohama, protože tudy budeš kráčet, a Země pozná, že jsi pracovník světla a stará duše a součást změny - a ne oběť! Někteří lidé to potřebují slyšet.
Zatímco tu sedíš, bojíš se? Jsi frustrovaný? Přeješ si, aby se věci zlepšily? Právě teď vytvářím energii, abych ti řekl, že se věci mohou zlepšit a zlepší. A toto je ten čas.
Můj partner dnes strávil celý den tím, že vám říkal o moci vědomí, kterou v sobě máte. Sdělil to způsobem, který jsem mu předal. Nikdy dříve jsme to tímto způsobem neprobírali (na semináři předcházejícím poselství), to abychom vám pověděli, že toto je skutečně nová doba, jaká nebyla nikdy dřív. Nikdy. Projekty, o které jste se dříve pokusili a teď je ignorovali, je zapotřebí znovu oživit. Věci, o kterých jste si mysleli, že ve vašem životě zanikly a jsou pryč, nezanikly. A všechny ty věci jsou obměnitelné, mění se, včetně vás, vašich pocitů i vaší budoucnosti.
Toto je příslib pro všechny staré duše, které toto právě teď poslouchají (nebo čtou):Rekalibrace je ukončená - skončila pro nás, ale není ukončená pro vás. Teď nastal čas, abyste posbírali kousky, pohnuli se kupředu a přihlásili se o to, co je vaše, staré duše. Jsou to:moudrost Země, vyloučení válek, krása a laskavost mírumilovné planety, které vytvoříte - v tomto životě, v příštím životě a v tom dalším. Tohle je, čím jste! Protože, abyste tam seděli, byť jen chvíli, a váhali, jestli jste se tam dostali nebo ne, prostě nedává smysl. Chci, abyste to cítili. Právě teď jste oprávněni k posunu, abyste se stali těmi, kdo jste byli i vším dalším. Abyste eliminovali vše, co je frustrující a plné strachu, eliminovali nemoci, o kterých si myslíte, že jste je chytili, kterých je teď možné se zbavit, jednoduše na základě skutečnosti, že máte vyšší vibraci, kterou ty nemoci nemohou snést.
Všimli jste si, že na vás lidé začínají reagovat jinak, drazí? Začíná na vás vaše rodina reagovat jinak, drazí? Cítí se někteří z vás více vyloučení, než kdy dřív? Protože mezi starou a novou energií se zvětšuje rozdíl a to představuje starou rodinu, která víří v dramatu. Přihodilo se o Vánocích něco, o čem byste chtěli hovořit? O době, kdy jste možná naposledy viděli to drama, které se kolem vás odvíjí, a že na vás už vůbec nemá vliv? Vzdálili jste se v posledních letech dokonce od vaší biologické rodiny prostě kvůli tomu posunu. Trhlina se zvětšuje. Už před lety jsme vám říkali, že se zvětší. Také jsme vám řekli, že konečná bitva na planetě bude mezi světlem a temnotou, ne mezi zeměmi. Říkali jsme vám, že si budete říkat pracovníci světla a bojovníci světla. A teď víte proč.
Ale vy jste opravdu nečekali konečnou bitvu s vaší vlastní biologií, viďte? S vašimi vlastními psychologicky založenými vzpomínkami, viďte? S mocí, o které jste si mysleli, že byste ji měli mít, viďte? A teď jste s tím hotovi. Chci, abyste poskládali kousky a zrekonstruovali to, o čem si myslíte, že jste to vyházeli. Specificky mluvím k pěti lidem v této místnosti a spoustě dalších, co poslouchají (čtou), těm, co tohle potřebují slyšet (číst). Chci, abyste mysleli jinak než dřív, o tom, kdo jste, co se kolem vás děje, a co vás čeká. Je v lidské přirozenosti bát se změny. A teď vám říkám, že změna byla dokončená a jsou dokončeny atributy té změny. Někteří z vás mají nižší schopnost změny než druzí, tak pokud tu změnu chcete zpomalit, řekl bych vám: dodejte si tímto odvahy, protože změna je od nynějška napořád a je laskavá a kladná. Pokud přivoláte kvantovou laskavou sílu, vstoupí do vašeho těla a nikdy vás neopustí. Co tomu říkáte? V tomto prostoru je tak velký příslib. K těm, co naslouchají mému hlasu: k dispozici je velmi opravdový posun - v práci, doma, s Gaiou, s vaší innate (vrozenou moudrostí těla), buněčnou strukturou. Poselství Kryona se nikdy nezměnilo a uslyšíte ho znovu a znovu a znovu. A musí to tak být, aby se vám to poselství otisklo do vědomí - pro ty z vás, kteří potřebujete, aby se vám do vědomí otisklo. (Pousmání)
(Zbytek sdělení je velmi jemným tónem)
A tak končím tímto: každičkého z vás Bůh zná, všechny z vás. Každý z vás má atributy z minulých životů. Všichni jste Bohu známi. Existuje krásný systém a vy v něm jste a nejste v něm osamělí. Pokud byste kdykoli pomysleli, že jste osamělí, vztáhněte ruku a ucítíte ruku Boha, uchopte ji. Učiňte krok vpřed, abyste zjistili, co se stane.
Když můj partner usedl do křesla (channelera), řekl: "Dávám ti svolení, abys ukázal, kdo jsi." Ajeho způsobem se mu to po dlouhém údobí ukázalo. Ale vše, co musel říci, bylo: "Ukaž mi!" A o to vás žádáme. Je možné, aby věci, o kterých věříte, že jsou neměnné, byly změnitelné?
A odpověď zní:
"Ano, já vím, kdo jsi, znám tvé jméno, a vím, čemu čelíš. Přeji si, aby ses právě teď usmál a viděl věci kompletně dokonalé. Právě teď jsi dorazil k realitě, která pro tebe existuje, ne nezbytně v budoucnosti, ale právě teď. Velice na tebe doléhá, a jen čeká jako kabát, který si oblékneš. Má mnoho barev, a ty barvy jsou barvami míru na Zemi, lidské radosti, dlouhého života a lidstva, které chápe, že Bůh netrestá. Lidstva, které chápe, že je mnoho způsobů, jak Boha uctít a všechny jsou správné - už to nastává... Posbírej všechny ty kousky a pohni se kupředu."
A tak tomu je.
KRYON
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 - Recalibration Completion, 25:19 min.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Kryonovy knihy
O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.
Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a takéZDE

Další články


Kam dál