Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Podstata světa , kvantové myšlení, realita nebo MATRIX?

Dnes v 9:00 |  Oblíbená videa

 

TZOLKIN 26.8.2016 9 KAN kin 204

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex
Náš sexuální pud je jedním z nejsilnějších. Prvotní síla lidského poznání. Náboženství se snažila tuto sílu rozvrátit. Kultura a společnost se snažily jí kontrolovat, vojenské iniciativy jí používaly jako válečnou zbraň. Až do dnešní doby je lidská sexuální síla nesprávně chápána, zneužívána a využívána jako konzumní. Propusťte dnes vinu a hanbu, chtíč a úpadek, stejně jako odmítání a zdrženlivost. Pusťte se všech nálepek a rozsudků a ctěte tuto posvátnou sílu, která ve skutečnosti je nejčistší a nejstarší prvotní životodárná energie, kterou byli lidé obdařeni. Ctěte ji a respektujte po zbytek svého života.
DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ. ZNAMENÍ RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY.
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti.
Energie KAN podporují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Jsem Kan 9, jsme velmi vděční za čas, kdy jsme s v vámi. Jak se s vámi scházíme, sdílíme naše zkušenosti, poznatky a znalosti o Lásce. Přinášíme společně všem Ducha Jednoty a Lásky. Neexistuje žádný jiný způsob, jak zažít Lásku, než být Láskou a konat Lásku. Tudíž každý čin Lásky, který děláte pro sebe nebo pro druhé, zesiluje Lásku, kterou přijímají všichni ostatní. Když druhým pošlete Lásku skrze modlitbu nebo požehnání, obdrží ji. Často, když lidé přijímají Lásku na této jemnohmotné úrovni, nechápou, proč vnímají pozvednutí. Někteří jsou uzavřeni přijímání Lásky a to i na vědomé úrovni, protože si vybudovali kolem sebe ochranné zdi, takže množství Lásky, které dostávají, je velmi omezené.
Jiní jsou Lásce otevřeni, ale nejsou si vědomi, když jim někdo posílá Lásku. Ti, kteří jsou blízko Mistrovství, dokáží vnímat pocity, když jim někdo posílá Lásku. Ti, kteří zvládli tuto rovinu a ví, jak energeticky pracovat v rámci Vesmírných Zákonů ví, když někdo posílá Lásku jim, velmi dobře ví, kdo to je, i když se nikdy nesetkali, protože jsou schopni spojit se na úrovni mnohem vyšší, než je 3D. Mistři mají často fotografie, na kterých mají dlaň směrem k fotoaparátu. Tím, že se lidé dívají na obrázek, mohou obdržet jejich požehnání. Nikdo nemusí být fyzicky přítomen, aby mohl odesílat nebo přijímat Lásku. Když jste si vědomi této schopnosti, můžete zvýšit chápání podstaty Lásky.
Najděte si klidné místo, několikrát se nadechněte, zklidněte a uvolněte se od denních záležitostí. Ve své mysli si představte osobu, s kterou se chcete spojit. Můžete třikrát vyslovit její jméno a při tom se spojit. I když toto celé není nutné, můžete vyslovit jméno i nahlas a udržet tak pozornost. Takto budete vědět, že jste energeticky připojeni. Vaše duše nezná hranice, pokud jde o čas, prostor nebo místo.
Když držíte v mysli obraz osoby nebo osob, vizualizujte proud Lásky a Světla vyzařující z vaší horní oblasti srdce. Nechte energii proudit bez překážek s pocitem vděčnosti, že se spolu znáte. Můžete tomu muži nebo ženě poděkovat za dobré časy, které jste spolu prožili a můžete jim také poděkovat za tvrdé lekce, které jste se navzájem naučili nebo se můžete omluvit za případná zranění.
V tomto ohledu je to opravdu silný nástroj, když se snažíte uvolnit emoce či soudy, které vůči někomu chováte. Zpočátku to může být obtížné vykouzlit pocity Lásky a Vděčnosti těm, kteří vám nejsou příjemní. Ale časem a s praxí budete vnímat stále větší uvolnění rozsudků, budete vnímat proud Lásky, která mezi vámi začne proudit. Při energetické práci svolené Vyšším Já a Vyšším Já všech zúčastněných, máte k dispozici ještě pomoc vašich Duchovních Průvodců a Lásky samotné.
Jak jsme se zmínili v mnoha předchozích Poselstvích, Láska je energie, která proudí nepřetržitě. Neexistuje žádný prostor, šířka nebo výška, žádné omezení; pluje a vlní se nepřetržitě jako vlny v rybníku. Když se soustředíte na posílání Lásky druhým lidem, proudí k nim okamžitě. Pokud člověk, kterému posíláte Lásku, je otevřen pro přijímání Lásky, spojení bude navázáno a láskyplné myšlenky budou proudit, ať je si toho vědom ne.
Jestli člověk, kterému Lásku posíláte, není otevřen, bude i tak požehnán vaší Láskou, jen nebude tak obohacující, jak by mohla být. Je to stejné jako házet míčem, spoluhráč se ho snaží chytit, ale proklouzne mu mezi prsty. Ke kontaktu došlo, ale byl krátký, možná otálel. Stejné je to s Láskou, kterou vám posíláme my přesně stejným způsobem. Ti, kdo věří na naší existenci, chytí míč a budou ho opečovávat. Dotýkáme se i těch, kteří si nás nejsou vědomi, ale nebudou dostávat zvláštní požehnání a vyhřívat se v naší Lásce. Čím více vás přijímá to, že existujeme a akceptuje přítomnost Lásky, tím je schopnost pomoci v Evoluci větší. Mnoho lidí tuto energii a esenci vyzařuje ostatním. Mnoho Poslů Lásky drželo tuto energii mnoho generací. Mnoho z nich už odešlo za pozemskou rovinu a nyní nadešel čas pro vás, protože vy jste zodpovědní za činy na Zemi a také za výsledky. Je tu váš čas chytit míč a pečovat o něj a ukázat ostatním, jak o něj pečovat a jak ho udržet.
Láska je základní složkou VŠEHO, CO JE. Je to esence prvotního Bytí. Až bude tento cyklus dokončen, opět je to Láska, která stále bude existovat. To je nejvyšší frekvence, která vyzařuje neustále. Doporučujeme vám udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste zvýšili a udrželi tuto frekvenci v sobě i ke všem ostatním Bytostem. Buďte vděčni za každý nádech, každý moment, každý zážitek, který zažíváte.
Vyjadřujte Lásku skrze vaši práci, vaše slova, vaše myšlenky, vaše činy, vaše modlitby.
Není to dobrý způsob, jak trávit svůj den?
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ticho před bouří - Příprava na Třetí Vlnu a přehození časové linieŽehnám vám milovaný Světelný Kmeni,
Naše třetí vlna 2016 bude mít pro náš proces Vzestupu velmi velký význam. Pro tuto bránu je k dispozici mnoho světelných informací, a zde jsou již detaily …
Změna časové linie:
V posledních několika měsících nám byly poskytovány informace o možnosti změny časové linie letos v září. Nejsilnější vlna světla za poslední dekády je připravena proniknout do naší říše a to nám přináší nutnost přípravy, z naší strany, v tom smyslu, že si máme zvolit mezi urychlením a mezi pozvolným odvíjením se.
Tyto křižovatky kolektivní časové linie se během Vzestupu objevily již několikrát. Typicky leží tato rozhodnutí v rukách Strážců Brány a Galaktiků. Podíváme se, jak si kolektiv vede, co může zvládnout, a podle toho jednáme. Nyní, když je zde již tolik probuzených, když se tolik lidí zaobírá praktikami Vzestupu a jedná ze srdce, tak urychlení může být dramatičtější. Ale musí to být vědomé rozhodnutí Kmene Lidí Vysokých Vibrací, aby došlo k urychlení těchto časových linií vzestupu.Musíme si vybrat, dříve, než tato vlna v září vstoupí, protože Světlo bude nakódováno přesně podle toho jakou zkušenost si zvolíme. Jako Strážce Brány a jako komunikační spojka pro tuto Informaci žádám každého, aby si svoji budoucí zkušenost zvolil moudře, protože tato příští vlna také představuje rozdělení časových linií - rozdělení toho, co prožijeme při Vzestupu. V této říši máme vždy každý pro sebe unikátní zážitek, protože jsme inkarnovaným Stvořitelem, nicméně křižovatka je před námi a my máme možnost přehodit všechny lidi na rozšířenou, navýšenou zkušenost Boží Lásky tak, jak se Vzestup na Gaie odvíjí.
Možnosti časových linií jsou různorodé a je jich mnoho, ale čas od času před námi v rámci Přechodu leží spouštěcí body, kdy jsou nám představeny výše vibrující časové linie pro naše kolektivní rozhodnutí. Každý z nás má mnoho možností, jak se pro něj odvinou, nicméně hlavní způsob prožívání je popsán níže.
Existují dvě hlavní alternativy, které jsou nám pro tuto Záříjovou Bránu představovány:
  1. Urychlená časová linie vzestupu Kristova Vědomí, která proces urychlí a která připraví větší počet duší na dimenzionální přechod v roce 2017. Ta zahrnuje urychlené čištění, plné odhalení a navýšené tělesné výzvy u těch, kteří se Vzestupu zúčastní…
  2. Časová line Vzestupu ve stylu krok za krokem, tak aby to všichni lépe "pobrali" (pomalejší tempo, menší zásah Vyšší moci). To může být pro mnoho probuzených frustrující, nicméně se jedná o dobrý nástroj, jak se naučit trpělivosti a kolektivní akci.
Brány, stejně tak jako časové linie, vždycky přinášely možnosti. Možnosti pro nás urychlit, dorovnat, anebo zachovat rytmus Přechodu. Vědomé akce mnoha probuzených Pracovníků Světla neustále dorovnávaly kolektivní společnou úroveň, zvyšujíce laťku pomocí prací s Branami, prací s energetickou mřížkou Země, a skrze neustávající Globální úsilí. Předchozí vlny roku 2016 vyvedly mnoho Pracovníků Světla z rovnováhy, a mnoho z nich je nyní ponořeno do svých životů na fyzické úrovni. Jestliže vaším záměrem je Jednota Vědomí, je potřeba se propojit s LIDMI, jak jenom je to možné a šířit Světlo Lásky, které jste si osvojili. Dělejte to ale v harmonii s Novým Světlem. Opakování starých stereotypů nebo starých způsobů tvoření vám bude připadat jako šílenost.
Jak si zvolit tu vyšší urychlenou časovou linii pro všechny:
  • Uveďte všechna svá slova, skutky, činy a myšlenky do souladu s Láskou. Naučte se to teď hned a praktikujte to neustále.
  • Prozkoumejte své praktiky Vzestupu a zapojujte plně všechny tři prvky trojice Duše-Duch-Forma spolu se svou tělesnou formou Kristova vědomí.
  • Vyhněte se emocionálnímu zapojení se do aktivit nižších časových linií (media, politika, finanční témata, emocionální spouštěče, atd.). Buďte v obraze, ale nenoste to v sobě.
  • Členové Galaktické Rady: Předneste toto na svých setkáních, předjednejte své smlouvy tak, aby byly v souladu s urychlením, shromážděte své Týmy a požádejte je o plnou podporu pro urychlenou časovou linii. (Povšimněte si, kdo klade odpor - to může leccos napovědět.)
  • Vyjděte na Gaiu a spolutvořte s ní a se svými společníky lidmi. Vyzvěte k projevení se této urychlené časové linie. Toto je praktika Strážce Brány pro okamžik, kdy časová linie rozděluje přítomnost. Vyzvěte, ať se vyšší realita všem zjeví. Již existuje jako možnost, nyní ji uzemníme ve světle do naší reality skrze naše tvoření.
  • Používejte své krystaly, meditace, tanec, zpěv, tone, tvořte, každý den otevřete své portály Kristova vědomí, otevřete svoji DNA, vyčistěte zemi a energetickou mřížku (gridy), prosvětlete tuto planetu a energetickou mřížku LIDSKÉHO srdce. Jestliže jste před nástupem této vlny povoláni cestovat anebo pracovat ve specifické oblasti, uposlechněte tohoto volání.
  • Odrážejte vaši vyšší existenci. Jaký je to pocit, co vy děláte na své urychlené cestě? Podívejte se a uveďte své aktivity, emoce a myšlenky do souladu s touto realitou.
  • Říkejte svoji Pravdu a buďte ke všem laskaví. Tak, jak tato vlna nastupuje, procházíme velmi silně nabitým úsekem cesty. Upevněte svůj postoj, jako suverénní, laskavá, posvěcená bytost, jakou jste. Zůstaňte ve svém středu a oprostěte se od nižších závazků. Bez odsuzování. Bez pochyb. Beze strachu.
Existuje zde velký potenciál pro aktivaci srdce.
Vzrušení je ve vzduchu. Vyšší říše vám žehná, nicméně tato volba kolektivní časové linie musí být provedena těmi, kteří mají svůj aspekt ve hmotě (formě).
Trojitý portál zatmění: Trojitý portál zatmění - 18. srpna (zatmění Měsíce), 1. září v 2:01 am PDT (Pacific Daylight Time) - 11:01 našeho času - (zatmění Slunce), a 16. září v 11:54 am PDT - 20:54 našeho času - (zatmění Měsíce) vám pomůže tím, že přinese tyto energie měnící kolektivní vědomí. Postavte se k tomu jako k Branám přílivu, otevřete své portály, otevřete se přijetí. Gaia vědomě monitoruje a odpovídá na vaše myšlenky, tvoření a emoce. Ukažte jí, jaké je naše přání, požádejte ji (slovně - použijte svůj hlas), aby uvolnila veškeré kódy a sekvence pro vyrovnání celého Kmene a pro poskytnutí zkušenosti urychlení.
9.-11. září, Příchod počátku vlny: Třetí vlna začne zasahovat 9.-11. září. Většina z vás to již cítí, již ovlivňuje SLUNCE svými mocnými frekvencemi. Solární plasma bude do velké míry ovlivněna, což ovlivní magnetismus Gaii, a dojde k aktivaci (velmi) starodávných kódů pro dimenzionální přechod. Zde se jedná o velmi velký tlak na urychlenou časovou linii Vzestupu.Nestane se tak ale bez našeho příkazu, našeho záměru, anebo naší schopnosti přijmout (okamžitou) akci při vytváření tohoto přechodu.
Rovnodennost 22. září: Rovnodennost připadá na 22. září na 7.21 am PDT - 16:21 našeho času - Zde se jedná o otevření Brány pro novou úroveň vědomí. Přistupte k tomu odpovídajícím způsobem, buďte venku na Gaii, jak jen to bude možné. SLUNCE a GAIA budou mít v tu dobu silnou vazbu, během této Brány, a náš záměr pro rovnováhu, mír a harmonii a Vzestup bude velmi zesílen.
26.-29. září: Třetí vlna 2016. Toto je náš nejsilnější příliv za poslední dekády. Je to vzrušující, nezvorejme to! Tyto fotonické frekvence dále urychlují aktivitu Vzestupu a budou pokračovat v příchodu po dobu několika týdnů. Možná jste si povšimli, že Světlo již mezi vlnami nepolevuje. To je dobra zpráva. Již jsme schopni udržet vyšší úrovně světla bez toho, abychom potřebovali aklimatizační periody tak, jako tomu bylo dříve. Každá z těch letošních vln navýšila Světlo dramatickým způsobem, a urychlila Vzestup. Čistící, odhalující aktivita se dále navyšuje, tak, aby naplnila impuls ze Zdroje volající po harmonii a po Vzestupu.
Do té doby, než tato vlna zaplaví Zemi, do té doby se kolektivně rozhodneme ohledně této možnosti urychlení. Za sebe cítím, že jsme schopni projít urychlením bez příliš velkých těžkostí, anebo že jsme přinejmenším odpovídajícím způsobem připraveni pomoci v tom celému kolektivu. Vyjádření ze srdce, projevující stav míru Kristova Vědomí má ohromnou moc v tom toho dosáhnout. Mnoho z nás zažívá neutralizující efekt krystalické úrovně Boží lásky. JÁ JSEM si jistá, že náš Kmen Světla propluje touto pasáží historie snadno a s přehledem.
S láskou, Světlem a k Službám,
SANDRA
AKTUALIZACE 19. srpna - POZNÁMKA: siSTAR si vyžádala objasnění ohledně toho, zdali Kmen může toto urychlení zvládnout.
Toto je otázka, kterou si všichni musíme položit - a není to na nepromyšlené rozhodnutí se, a vyžaduje to integritu, protože pokud máte nezbytné dovednosti, budete povoláni do služby. Více na téma "Urychlení = Zodpovědnost" napíšu příští týden. Je toho dost, co musím udělat, než odjedu z Mount Shasta 2. září, ale tady je alespoň krátká odpověď:
Toto rozhodnutí není výzvou k tomu postavit se nejvyššímu dobru pro kolektiv, ale jedná se o zvolení si maximálního urychlení v rámci nejvyššího dobra pro všechny zúčastněné. Mnoho lidí si může říci "já si tuto cestu volím" , ale pak ji neprojevit ve svých aktivitách (což vede k volbě té pomalejší cesty). Jedná se o možnost pro Pracovníky Světla upustit od stěžování si na těžkosti, kterým čelíme, upustit od starých systémů víry a pohnout se dopředu prostřednictvím svého srdce.
Také to znamená shovívavost s mnoha bytostmi, což znamená VELKÉ odpuštění z naší strany. Vyžaduje to více transparentnosti od Kmene Světla (vytvoření transparentnosti pro všechny), znamená to kreativní akce pro projevení vyšší pravdy Vzestupu (namísto čekání na nějakou událost), vyžaduje to otevřené sdílení duchovních odhalení (namísto schovávání a zamlžování vaší vlastní pravdy), a vyžaduje to přípravu na přijetí nové vlny probuzených, s jasností a bez předsudků (ven z jeskyně, a do akce).
Každá primární časová linie má mnoho vedlejších a terciálních možných výsledků - nyní se tedy blíží jeden z těchto bodů, kde je možné dosáhnout velkého urychlení, a já cítím, že je to pravděpodobné. Tato vlna přijde bez ohledu na naši volbu. Jde tu o sílu dopadu a o naši schopnost vyvolat její nejsilnější aspekty, o čem rozhodneme v příštích dvou týdnech.
Toto silnější Světlo vstoupí bez ohledu na naši volbu. Záleží ale na tom, co z něj vytvoříme - naši kolektivní realitu - která se změní projevením se časové linie. Tyto silnější frekvence / kódy urychlí ty připravené je prožít, zatímco kolektivní časová linie probuzení, zjevení, odhalení atd. může být urychlena ve všeobecném zájmu všech zúčastněných. Osobní zvolená zkušenost může přesáhnout to, co bude obecně dostupné.Tato volba časové linie je zaměřena na transparentnost a na další rozšíření vědomí. Na rychlejší duchovní probuzení, na zajištění větší podpory pro vědomé LIDI. Nejde nám o to, aby lidem začalo "hrabat", ale jde o to, aby byli posilněni a začali vytvářet reality v souladu vyššími, mírovými cíli ze srdce.
S Láskou, Světlem a k Službám
Sandra Walter
 


Miluj své bližní, miluj svou práci, miluj své prostředí a miluj ty duše, které jsou tvými zdánlivými nepřáteli.

Dnes v 4:00 |  Myšlenka Nového dne

Máš toho mnoho na práci. Tvým úkolem je potichu vytvářet více lásky ve světě. Miluj své bližní, miluj svou práci, miluj své prostředí a miluj ty duše, které jsou tvými zdánlivými nepřáteli. Je daleko záslužnější milovat ty, které zdánlivě milovat nelze, než ty, kteří milují tebe. Pociťuj potřebu lásky v každé duši a umožni, aby ses stal cestou, kterou protéká láska k uspokojení těchto potřeb. Až se každý jednotlivec naučí lásce pro lásku samu, budou těžkosti světa odlehčeny, protože láska přináší prvek lehkosti tam, kde předtím byla tíha a temnota. Láska začíná u každého jednotlivce, a proto se zadívej do svého vlastního srdce a nech ji odsud proudit. Rozdávej ji svobodně a se skutečnou radostí.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 21.8. - 28.8. 2016

Včera v 21:38 |  Mistr Hilarion

Milovaní,
právě teď se vyrovnáváte s dalším frekvenčním posunem. Děje se to právě teď. Z vašich systémů musí být toho ještě mnoho odstraněno. Musíte si uvědomit, drazí, že se jedná o mnoho vrstev, které jsou tak řečeno zapouzdřeny. To si vyžaduje pomalé, bezpečné a jemné čištění, abyste mohli fungovat, aniž byste podlehli chaotickým energiím, které zaplavují tento svět, anebo to alespoň tak vypadá. Je toho hodně, co v příštích měsících přijde, a co způsobí mysli a srdci každého člověka na planetě šok, když se bude snažit vstřebat vše, čeho se mu dostane a co se mu bude zrcadlit ve vnějším světě.
Bude to doba, když se budou všichni lidé na světě cítit rozbiti na kousky a neschopni zacházet se všemi změnami, které se dějí, ale nakonec se vše novým způsobem poskládá dohromady v novém začátku, který bude skutečně respektovat každou duši na planetě. Každý z vás byl na tyto časy připravován, každý z vás má trénink, znalosti a schopnosti, aby byl užitečný, především při udržování stability. Je záhodno si uvědomit, žetakovéto jednání je v této době žádoucí - abyste drželi hlavu zpříma a snažili se vidět vyšší perspektivu všeho, co se děje a udržovali stabilitu, udržovali Světlo.
Nejvyšší hodnota, jakou můžete v nadcházejících časech lidstvu nabídnout, je bezpodmínečná láska a přijetí. Mnoho lidí bude mít pocit, že ztrácejí kontrolu, rozum, vše na čem jim záleží. Když k těm událostem dojde, jste to vy, kdo bude hrát významnou roli. Mnozí lidé v západním světě, kteří si užívali míru a hojnosti, a žili radostný a pestrý život, budou zažívat pocit, že se jejich život kymácí, jakoby byl vystavěn na plovoucím písku. Bude třeba, abyste se spojili a použili své energie na vytvoření potřebné stability. Jak jsme již řekli dříve,nakonec bude všechno dobré. Vše, co se bude dít, bude dobré.
Nové způsoby bytí, nové způsoby řešení potřeb lidí v každém národě budou prováděny novým způsobem, který bude pro občany blahodárný. Ti, kdo žili v mimořádném luxusu zjistí, že se potácí a neví, co mají dělat. Během posunu frekvencí je těžké zůstat propojeným s vyššími dimenzemi; je to přechodná situace a bude vyřešena, když budou výboje energie víc stabilizované. V mezidobí se budou rekordní rychlostí objevovat všechny skryté skutečnosti, které byly před lidmi na celém světe tajeny. To způsobí, že lidé budou ohromeni a budou se divit, jak je možné, že to nevěděli. Bude obtížné pokoušet se vstřebat vše, co se bude dít. Nervy budou na pochodu, protože se lidé budou cítit přetíženi a neschopni se s věcmi vyrovnat.
Život na planetě bude mít surrealistický nádech. Nakonec bude vše srovnáno do božského řádu a bude to lepší než předtím. Žádáme pracovníky světla na celém světě, aby poctivě udržovali v sobě světlo, pro nejvyšší dobro všech. Dochází k vyrovnávání a bude to pokračovat, dokud nebudou všechny struktury světa obnoveny, zrestaurovány a dokud nebudou fungovat líp, aby braly v potaz potřeby všech občanů planety. Po chaosu přijde dobro. Ty kořeny budou pevně zasazeny. Vytvoření nových struktur si bude vyžadovat spojené úsilí mnoha lidí, ale vyplatí se to.
Milovaní pracovníci světla, vy jste nadějí světa, vy jste ti, kdo jsou sami zodpovědní - v nové formě vlády, kde všichni lidé přijímají zodpovědnost za všechny své myšlenky, slova a skutky a za vše, co víří v jejich vědomí. Protože to je Božská cesta - být plně zodpovědný za sebe, za svou bytost, za svou sféru vlivu ve svém okolí.Jak si to bude uvědomovat stále víc lidí, na planetě se skutečně rozhostí mír. Vše začne fungovat ve velké harmonii. Dny před námi jsou naplněny nadějí, pamatujte na to. Buďte v pořádku, protože vše je v pořádku.
Do příštího týdne...
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Další články


Kam dál